Haku yleisurheilun huippu-urheilun tähtiseuraksi

Yleisurheilun tähtiseuratoiminta laajenee myös huippu-urheiluun. Tähtiseura-ohjelma on Olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen yhteinen laatuohjelma, joka kehittää ja tukee suomalaisen urheilun keskeistä vahvuutta: seuratoimintaa. Huippu-urheilun tähtiseura-ohjelma on ensisijaisesti kehitystyökalu ja työtapa, jolla lajiliitto ja sen huippu-urheiluun suuntautuneet seurat voivat kehittää lajin toimintaa yhdessä. Lajin auditoidut huippu-urheilun tähtiseurat tulevat olemaan jatkossa kiinteä ja merkittävä osa yleisurheilun valmennusjärjestelmäkokonaisuutta.

Lisätietoa Tähtiseura-ohjelman huippu-urheilun osa-alueesta, mm. auditointiprosessista: PowerPoint-esitys (olympiakomitea.fi)

Lisätietoa yleisurheilun lasten ja nuorten tähtiseuratoiminnasta: Tähtiseurat – seurojen laatuohjelma – Yleisurheilu.fi

Huippu-urheilun tähtiseurakriteerit rakentuvat peruskriteereistä ja laatukriteereistä. Prosessiin valituksi tuleminen edellyttää peruskriteerien täyttymistä.

Yleisurheilun tähtiseuratoiminnan huippu-urheilun peruskriteerit

1. Menestys

1.1 Seuran osallistujien määrä ja menestys kansainvälisissä nuorten ja aikuisten arvokilpailuissa vuosina 2017–2021.

Seuran urheilijat ovat saavuttaneet Suomelle vähintään yhden pistesijan aikuisten arvokilpailuista ja vähintään yhden mitalin nuorten arvokilpailuista vuosina 2017-2021. Lisäksi seuran urheilijoista vähintään kaksi on edustanut Suomea aikuisten ja neljä nuorten arvokilpailuissa vuosien 2017-2021 aikana. Kansainvälisiksi arvokilpailuiksi lasketaan EM- ja MM-kilpailut sekä Olympialaiset ja Paralympialaiset.

TAI: Lajiliiton valmennusryhmäurheilijoiden (sopimusurheilijoiden) määrä vuosina 2017-2021.

Vähintään kuusi seuran eri urheilijaa ovat olleet SUL:n korkeimmissa valmennusryhmissä vuosien 2017-2021 aikana (2017-2020 TF, EM ja NEM, 2021 TF).

1.2. Menestys Kalevan Malja -kilpailussa vuosina 2017-2021.

Seuralla on vähintään kaksi sijoittumista kolmen parhaan seuran joukkoon.

Huippu-urheiluseuran auditointivalmennukseen valintaan riittää joko kohdan 1.1. tai kohdan 1.2. toteutuminen, mutta valinnassa etusijalla ovat seurat, joilla kohta 1.1. toteutuu.

2. Sitoutuminen huippu-urheiluun ja huippuyleisurheilun edistämiseen

 2.1. Huippu-urheilu on kirjattu merkittäväksi tavoitteeksi seuran strategiassa

Seura on sitoutunut strategiassaan huippuyleisurheilun määrätietoiseen ja kunnianhimoiseen edistämiseen. Seuralla on lajin urheilijanpolun mukainen huippu-urheilun toimintalinja.

3. Seuran aktiivisuus yhteistyön vahvistamisessa

Seura on osoittanut selkeää aktiivisuutta yhteistyön ja roolituksen vahvistamiseksi seuran, lajiliiton ja keskeisten toimintaympäristön toimijoiden (urheiluakatemiat / valmennuskeskukset ja kaupunki) kesken huippu-urheilun näkökulmasta.

4. Seura on lasten ja nuorten liikunnan tähtiseura

Laatukriteerit: Huippu-urheiluseurakriteeristö, yleisurheilu, valmis 

Hakemus huippu-urheilun tähtiseuraksi tulee toimittaa viimeistään 2.1.2022 osoitteeseen: mika.tyrkko@sul.fi ja jarkko.finni@sul.fi . Vapaamuotoisessa hakemuksessa tulee ilmetä peruskriteerien toteutuminen ja siihen on liitettävä dokumentti voimassa olevasta seuran strategiasta (kriteeri 2).

Valituille seuroille laaditaan seurakohtainen valmistautumis- ja valmennusprosessi ajalle tammikuu – syyskuu 2022. Tavoiteajankohta auditoinnille on loka-marraskuussa 2022. Prosessiin vuodelle 2022 valitaan korkeintaan kolme seuraa. Vastaava prosessi toteutetaan myös vuosina 2023 ja 2024.

Mahdolliset lisäkysymykset ja tiedustelut:

Mika Tyrkkö 044 2576169 ja Jarkko Finni (viikot 48-49) 040 5362680