Arvokilpailutiimit 2023

Suomen Urheiluliitossa toimii kuusi arvokilpailutiimiä, joista valitaan SUL:n arvokilpailujärjestelmän kilpailuihin osallistuviin joukkueisiin johto 2023. Tiimien lisäksi joukkueen johtotehtävissä mukana on myös SUL-valmennuksen operatiivista henkilöstöä. Arvokilpailujen ja maaottelujen joukkueiden johdon nimeää SUL:n valmennuksen johtoryhmä.

Suomen Urheiluliiton lääketieteellinen valiokunta täydentää terveydenhuollon tiimejä lääkärien osalta.

Lisätietoja antaa:

Eeva Kantomäki
Valmennuspäällikkö, nuorten huippu-urheilu
050 394 7123
eeva.kantomaki@sul.fi

Arvokilpailutiimit 2023

Yleisen sarjan tiimi

Tiimin vetäjä
Tuomo Salonen

Valmentajat
Antti Haapakoski
Jesse Jokinen
Petteri Jouste
Jari Kataja
Jouko Kilpi
Jarno Koivunen
Kalle Lehmusvuori
Jani Lehtinen
Mika Lönnblad
Anssi Mäkinen
Petteri Piironen
Tero Pitkämäki
Veli-Matti Ranta
Vesa Rantanen
Marja Salmela
Tuomas Sallinen
Petra Stenman
Janne Ukonmaanaho
Rami Virlander

Terveydenhuoltotiimi
Janne Hiukka
Lauri Hyvärinen
Lasse Juusela
Juha Koistinen
Petri Kukkamäki
Heli Liimatta
Marita Lång
Jari Malinen
Pentti Niemi
Riku Niemi
Aki Rissanen
Juuso Sillanpää

Yleisjohto- ja huolto
Petra Engberg
Miikka Kelo
Milla Kelonurmi
Pekka Kelonurmi
Susann Sundqvist
Jani Vottonen

Psyykkinen valmennus
Hanna-Maari Päkk
Tiina Röning

Nuorten tiimi 2 (22-v 2023)

Tiimin vetäjät / joukkueen johtajat
Jaakko Erkinheimo
Tommi Evilä

Nuorten arvokilpailuissa joukkueen johdossa toimii lisäksi SUL-valmennuksen operatiivinen henkilöstö.

Valmentajat
Jarmo Eronen
Tommi Huotilainen
Mikaela Ingberg
Juha Isolehto
Miikka Kelo
Otto Kilpi
Katja Kuusela
Petri Kykyri
Pekka Lehtinen
Antti Mero
Aki Nummela
Leena Paldanius
Pasi Pitkänen
Olli Pulkkanen
Jarmo Pöyry
Kalle-Pekka Tiihonen

Huolto
Markku Kytölä
Svea Kytölä

Terveydenhuoltotiimi
Lasse Juusela
Sini Nupponen
Jussi Töyrylä
Miika Wynne-Ellis

Psyykkinen valmennus
Linda Elo
Susanna Jääskeläinen

Nuorten tiimi 3 (22-v 2023-2025)

Tiimin vetäjät / joukkueen johtajat
Pauliina Savijoki

Nuorten arvokilpailuissa joukkueen johdossa toimii lisäksi SUL-valmennuksen operatiivinen henkilöstö.

Valmentajat
Reijo Jokinen
Jesse Jokinen
Otto Raja-aho
Joanna Riihimäki
Mikko Rajaniemi
Ari Kylmänen
Mika Soidinsalo
Kirsi Ahonen
Jouni Kykyri

Yleisjohto ja huolto
Ilkka Väänänen
Tarja Leveelahti
Heli Liimatta
Ville Vepsä

Terveydenhuoltotiimi
Kimmo Pölönen
Hanna Ropo
Niina Saarman-Bartholdi
Sanna Erkinheimo
Tanja Komulainen
Satu Sandell

Nuorten tiimi 4 (17v. 2022-23 ja 19-v 2023-2024)

Tiimin vetäjät / joukkueen johtajat
Tapio Rajamäki
Eeva Kantomäki
Aapo Räntilä

Valmentajat
Antti Haapakoski
Juha Sainio
Petra Stenman
Harri Yli-Kotila
Teemu Ylilauri
Kaj Forsström
Lotta Suviranta
Susanna Parkkisenniemi
Petri Kykyri
Janne Alin
Harri Leivonen
Tero Pitkämäki
Vesa Rantanen
Mikael Westö
Kati Minkkinen
Juha Aarnio
Mikko Kuivinen
Antti Sihvonen
Anne Suoranta

Yleisjohto ja huolto
Jesse Jokinen
Sanna Saarman-Kemppi
Otto Kilpi
Piia Jäntti
Jani Vottonen

Terveydenhuoltotiimi
Juuso Sillanpää
Tiina Louhimo
Erkki Pudas
Ida Voutilainen
Maaret von Wright

Kestotiimi

Tiimin vetäjä
Rami Virlander

Valmentajat
Tom Andtbacka
Tommy Ekblom
Mikko Kuivinen
Petri Kykyri
Pekka Lehtinen
Ari Nummela
Mikko Rajaniemi
Minna Rinne
Veli-Matti Ranta
Janne Ukonmaanaho

Terveydenhuoltotiimi
Aki Rissanen
Heli Liimatta
Pentti Niemi
Sanna Erkinheimo

Kilpakävelytiimi

Tiimin vetäjä
Jani Lehtinen

Valmentajat

Antti Kempas
Marko Kivimäki
Veli-Matti Ranta
Valentin Kononen
Reima Salonen
Marko Kivimäki
Helena Åström

Terveydenhuoltotiimi
Markku Leppänen
Juha Pönniä

Paratiimi

Tiimin vetäjä /
joukkueen johtaja

Joukkueen varajohtajat

Valmentajat

Terveydenhuoltotiimi

Huolto

Ravintoasiantuntijat

Psyykkinen valmentaja

Kisapappi

Moniottelutiimi

Tiimin vetäjä / joukkueen johtaja
Janne Lahtinen

Valmentajat
Lauri Hassi
Jarmo Heikkinen
Jesse Jokinen
Matti Liimatainen
Mika Vakkuri
Matti Vesterinen

Huolto
Henri Hämäläinen
Jukka Lahti

Terveydenhuoltotiimi
Suvi Lahtinen
Erkki Pudas
Diari Sharifi
Otto Raja-aho