Antidoping-ja kilpailumanipulaatiokoulutukset

I RUN CLEAN -koulutus on Euroopan yleisurheiluliiton (EA:n) toteuttama antidopingverkkokoulutus. Voimassaoleva diplomi vaaditaan urheilijoillta, jotta heidät voidaan ilmoittaa EA:n alaiseen arvokilpailuun.

Vuodesta 2020 alkaen diplomi vaaditaan kaikkiin EA:n alaisiin arvokilpailuihin. Diplomi on kerralla voimassa kaksi vuotta, jonka jälkeen se täytyy uusia käymällä koulutus uudelleen.

I RUN CLEAN -koulutus

Puhtaasti paras-koulutus on SUEK:n toteuttama antidopingverkkokoulutus.

PUHTAASTI PARAS

Reilusti paras on verkkokoulutus, joka auttaa niin urheilijoita kuin muita urheilutoimijoita tunnistamaan kilpailumanipulaation ilmiönä sekä antaa työkaluja sen kohtaamiseen.

REILUSTI PARAS