Liittyminen Urheiluliittoon

Suomen Urheiluliiton toimintasääntöjen 6 pykälän mukaan liiton jäseniksi voidaan hyväksyä rekisteröidyt yhdistykset, joiden toiminnan tarkoituksena on edistää ja kehittää yleisurheilua ja jotka sitoutuvat noudattamaan liiton ja pykälässä neljä ja viisi (4 ja 5 §) mainittujen järjestöjen sääntöjä, määräyksiä ja päätöksiä sekä eettisiä normeja.

Jäsenseuran on kuuluttava jäsenenä piiriin, jonka alueella sen kotipaikka on.

Liiton tukijäseninä voivat olla rekisteröidyt yhteisöt, joiden tarkoituksena on liiton toiminnan tukeminen ja kehittäminen.

Jäsenhakemus on laadittava kirjallisesti. Hakemus ja hakijan säännöt, yhdistysrekisteri-ilmoitus tai -ote sekä seurojen osalta piirin jäsenyystodistus toimitetaan liiton hallitukselle, joka hyväksyy jäsenet.

Kirjallinen hakemus toimitetaan hakukaavakkeella. Jäsenmaksun suuruus ja siihen kuuluvat jäsenmaksun vastineet päätetään vuosittain liittovaltuuston syyskokouksessa.