Yleiset valintaperusteet luovat kehyksen vuosittaisille arvokilpailujen valintajärjestelmille ja määrittävät yleistä linjaa arvokilpailuvalinnoille ja niihin liittyville kriteereille. Yleisten valintaperusteiden kirjauksista voidaan tilannekohtaisesti poiketa valmennusjohdon harkinnan mukaan, jos tarkoituksenmukaisuus tai painavat perusteet näin jonkin kilpailun, sen valintakriteerien tai muun asian kohdalla edellyttävät.

Yleinen sarja

Yleisen sarjan arvokilpailut ja Universiadit

Olympialaiset (2021, 2024), maailmanmestaruuskilpailut (2022, 2023), Euroopan mestaruuskilpailut (2022, 2024), maailman hallimestaruuskilpailut (2022, 2023, 2024), Euroopan hallimestaruuskilpailut (2021, 2023), Universiadit (2021, 2023)

Yleisen sarjan arvokilpailuihin valitaan kaikki ne urheilijat, jotka kansainvälisten liittojen asettamien osallistumiskriteerien (tulosrajat, ranking ja tietyissä kilpailuissa sijoituksella saavutettu osallistumisoikeus) perusteella ovat valintakelpoisia.

Euroopan hallimestaruuskilpailujen osalta Suomen Urheiluliitto voi järjestäjien osallistumiskriteerien niin salliessa asettaa harkintansa mukaan omat tulosrajansa. Mikäli rajat poikkeavat kansainvälisen liiton asettamista tulosrajoista, ilmoitetaan peruste muutoksille erikseen valintajärjestelmässä.

Niissä tilanteissa, kun tulosrajoja ei ole asetettu kansainvälisten liittojen puolesta tai osallistuminen on mahdollista muun menettelyn kautta, voidaan tätä mahdollisuutta käyttää valintajärjestelmässä ilmoitettujen kriteerien mukaisesti.

Maantielajeihin Suomen Urheiluliitto voi asettaa omat tulosrajansa.

Viestijoukkueiden ja maantielajien joukkuekilpailujen valintakriteerit julkaistaan valintajärjestelmässä erikseen jokaisen arvokilpailun osalta.

Valintoja voidaan tehdä kauden aikana useana eri ajankohtana. Urheilijoita voidaan siis valita joukkueeseen sen jälkeen, kun valintakriteerit ovat täyttyneet urheilijan kohdalta. Valinta-ajankohdista ilmoitetaan valintajärjestelmässä. Kaikilta valituilta urheilijoilta edellytetään kilpailu- ja tuloskuntoisuutta viimeisen valintapäivän aikaan tai vähintään selvää näkymää kilpailu- ja tuloskuntoisuuden osalta kilpailupäivään mennessä, ja terveydentila tulee tarvittaessa osoittaa joukkueen lääkärin todistuksella tai erikseen sovittavalla tavalla.

Olympialaisten valinnoista vastaa Olympiakomitea, joka laatii valintakriteerit yhteistyössä Suomen Urheiluliiton kanssa.

Universiadeissa on järjestäjän määrittelemät ikärajat. Lisäksi osallistumisoikeuteen liittyy kriteeri voimassa olevasta opiskelijastatuksesta. Universiadien valinnoista vastaa Olympiakomitea, joka laatii valintakriteerit yhteistyössä Suomen Urheiluliiton kanssa. Kilpailuun valittaville urheilijoille tulee maksettavaksi omavastuuosuus. Kilpailukohtainen omavastuuosuus ilmoitetaan valintajärjestelmässä.

Yleisen sarjan maaottelut ja joukkuekilpailut

 • Euroopan joukkuemestaruuskilpailut (2021, 2023), Ruotsi-ottelu (vuosittain), Pohjoismainen hallimaaottelu (vuosittain)

Tavoitteena on mahdollisimman menestyvän joukkueen rakentaminen. Joukkueen valinnassa voidaan käyttää erillistä katsastuskilpailujärjestelmää, nimettyä aikaikkunaa näyttöjen antamiselle, valintajärjestelmässä ilmoitettuja muita näyttöjä sekä mahdollisia karsintakilpailuja tai edellä mainittujen yhdistelmää. Muita näyttöjä voivat olla tulos, arvokilpailut, keskinäiset kilpailut kauden tai valintajakson aikana, keskinäiset kilpailut tietyllä ajanjaksolla tai muut painavat perusteet.

Katsastuskilpailu on tarkkailukilpailu, jossa voi antaa näyttöjä tuloskunnostaan. Karsintakilpailu on menettely, jossa urheilija etukäteen määritellysti sijoittuessaan tulee valituksi. Ennen viimeistä karsintakilpailua määritellään, kuinka monta urheilijaa voidaan valita kyseisestä kilpailusta joukkueeseen. Käytännössä valinta pohjautuu useimmissa tapauksissa valintajärjestelmässä kirjatulla tavalla kokonaisarvioon, jossa otetaan huomioon kaikki urheilijoiden suorituksista kerätty informaatio valintajärjestelmässä määritetyn aikavälin näyttöjen osalta.

Joukkueisiin voidaan valita myös juniori-ikäisiä urheilijoita, ei kuitenkaan urheilijoita, jotka kilpailun vuonna kilpailevat 15-vuotiaiden tai nuorempien sarjoissa.

Yleisen sarjan lajiryhmäkohtaiset arvokilpailut ja maaottelut

 • Maastojuoksun maailmanmestaruuskilpailut (2022, 2024), maastojuoksun Euroopan mestaruuskilpailut (vuosittain), maastojuoksun Pohjoismaiden mestaruuskilpailut (vuosittain).

Maastojuoksun MM-kilpailuihin valitaan urheilijoita, jotka ovat osoittaneet kuuluvansa sarjassaan Euroopan kärkeen maastojuoksussa ja joilla on edellytys sijoittua 60 parhaan joukkoon yleisessä sarjassa tai 50 parhaan joukkoon nuorten sarjassa. Joukkue voidaan valita, mikäli sillä katsotaan olevan edellytys menestyä.

Maastojuoksun EM-kilpailuihin valitaan urheilijoita, joilla on edellytys sijoittua 40 parhaan joukkoon yleisessä sarjassa tai 20 parhaan joukkoon nuorten sarjassa. Joukkue voidaan valita, mikäli sillä on edellytys sijoittua 10 parhaan joukkoon. Tärkein katsastuspaikka maastojuoksun EM-kilpailuihin on maastojuoksun PM-kilpailu.

Maastojuoksujen PM-kilpailuihin valitaan yleisiin sarjoihin 4-6 urheilijaa ja nuorten sarjoihin 3-4 urheilijaa katsastuskilpailun ja muiden kilpailuvuoden näyttöjen perusteella. Maastojuoksun PM-kilpailuiden 19-v. sarjan kilpailuun voidaan valita myös 17-v. sarjan urheilijoita, koska lajissa ei järjestetä kansainvälistä arvokilpailua tai maaottelua 17-v. sarjan urheilijoille.

EM- ja MM-maastoissa nuorten sarjoihin osallistuvalla urheilijalla on kilpailukohtainen omavastuuosuus, josta voi vapautua tai saada huojennusta kilpailussa saavutettuun menestykseen perustuen. Omavastuuosuudesta, sen suuruudesta ja huojennusperiaatteista ilmoitetaan erikseen valintajärjestelmässä kilpailukohtaisesti.

PM-maastoissa nuorten sarjaan osallistuvalla urheilijalla on kilpailukohtainen omavastuuosuus. Omavastuuosuudesta ja sen suuruudesta ilmoitetaan valintajärjestelmässä.

 • Puolimaratonin maailmanmestaruuskilpailut (2022), Maantiejuoksun maailmanmestaruuskilpailut (2023), Euroopan 10000 m:n cup (vuosittain)

Puolimaratonin MM-kilpailulle sekä Maantiejuoksun maailmanmestaruuskilpailulle asetetaan erilliset tulosrajat, jotka toimivat valintakriteerinä. Tulosrajojen lisäksi valintakriteerinä voidaan käyttää myös muiden matkojen tuloksia sekä arvioituja menestymismahdollisuuksia. Euroopan 10000 m:n cupiin valitaan urheilijoita Euroopan yleisurheiluliiton asettamien tulosrajojen ja valintajärjestelmässä kirjattujen kriteerien puitteissa.

Euroopan 10000 m:n cupiin valittavalla urheilijalla on omavastuuosuus, josta vapautuu tekemällä vaadittavan tuloskriteerin kilpailua ennen tai kilpailussa. Omavastuuosuuden suuruudesta ja sen vapautusperiaatteista ilmoitetaan erikseen valintajärjestelmässä.

 • Moniottelujen Pohjoismaiden mestaruuskilpailut (vuosittain)

Moniottelujen Pohjoismaisiin mestaruuskilpailuihin valitaan joukkueet valintajärjestelmässä nimettyjen näyttöjen perusteella. Kilpailuihin valitaan joukkueet yleiseen sarjaan ja nuorten PM-kilpailuissa pääsääntöisesti 2 urheilijaa / sarja (M/N 17, 19).

 • Kilpakävelyn maailmanjoukkuemestaruuskilpailut (2022, 2024), kilpakävelyn Euroopan cup (2021, 2023)

Joukkueiden MM-kilpailuun ja Euroopan cupiin valitaan urheilijoita tai joukkueita, jotka saavuttavat SUL:n valintajärjestelmässä ilmoitetut tulosrajat. MM-kilpailujen osalta urheilijan alaikäraja on 18 vuotta.

Kilpakävelyn maailmanjoukkuemestaruuskilpailuissa nuorten sarjojen urheilijalla on kilpailukohtainen omavastuuosuus, josta voi vapautua tai saada huojennusta kilpailussa saavutettuun menestykseen perustuen. Omavastuuosuudesta, sen suuruudesta ja huojennusperiaatteista ilmoitetaan erikseen valintajärjestelmässä kilpailukohtaisesti.

Kilpakävelyn Euroopan cupiin valittavalla yleisen sarjan urheilijalla on omavastuuosuus, josta vapautuu tekemällä vaadittavan tuloskriteerin kilpailua ennen tai kilpailussa. Omavastuuosuuden suuruudesta ja sen vapautusperiaatteista ilmoitetaan erikseen valintajärjestelmässä. Nuorten sarjan kilpailussa jokaisella urheilijalla on omavastuuosuus, mikä ilmoitetaan erikseen valintajärjestelmässä.

 • Euroopan heittojen talvicup (vuosittain)

Kilpailuun valitaan urheilijoita, jotka ovat saavuttaneet kehitystaulukon tulosrajan ko. ikäluokassa kilpailuvuoden tai sitä edeltävän vuoden aikana. Joukkueeseen voidaan valita enintään 2 urheilijaa / laji / sarja yleisessä sarjassa ja enintään 1 urheilija / laji / sarja nuorissa. Mahdolliset katsastus- ja karsintamenettelyt määritellään valintajärjestelmässä.

Kilpailuun valittavalla yleisen sarjan urheilijalla on omavastuuosuus, josta vapautuu tekemällä vaadittavan tuloskriteerin kilpailua ennen tai kilpailussa. Omavastuuosuuden suuruudesta ja sen vapautusperiaatteista ilmoitetaan erikseen valintajärjestelmässä. Nuorten sarjan kilpailussa jokaisella urheilijalla on omavastuuosuus, mikä ilmoitetaan erikseen valintajärjestelmässä.

 • Paralympialaiset (2021,2024), parayleisurheilun maailmanmestaruuskilpailut (2022,2023?), parayleisurheilun Euroopan mestaruuskilpailut (2021, 2023?), Parayleisurheilun nuorten maailmanmestaruuskilpailut (2022,2024)

Paralympialaisten joukkueen valinnasta vastaa Olympiakomitean huippu-urheiluyksikkö (HUY) määrittelemiensä valintakriteereiden perusteella, ja valinnat vahvistaa Paralympiakomitean hallitus.

Yleisen sarjan MM- ja EM-kilpailuihin valitaan kaikki ne urheilijat, jotka ovat saavuttaneet Suomen Urheiluliiton arvokilpailujen valintajärjestelmässä määritellyt tulosrajat. Tulosrajat pohjautuvat edellisten arvokilpailujen tuloksiin ja tulosrajan saavuttaessaan urheilijalla on realistinen mahdollisuus sijoittua kahdeksan parhaan joukkoon MM-kilpailussa tai kuuden parhaan joukkoon EM-kilpailuissa. Arvokilpailuihin voidaan valita kilpailujärjestäjien vähimmäiskriteerit täyttäviä urheilijoita myös SUL:n asettamien tulosrajojen ulkopuolelta valmennusjohdon ja lajivastaavan tilannearvioon ja harkintaan perustuen.

Nuorten MM-kilpailuihin voidaan valita valmennusjohdon ja lajivastaavan harkinnan perusteella urheilijoita, joiden katsotaan oleva tulostasoltaan lajissaan kansainvälisellä tasolla.

Jokaisella urheilijalla on nuorten arvokilpailuissa kilpailukohtainen omavastuuosuus, josta voi vapautua tai saada huojennusta kilpailussa saavutettuun menestykseen perustuen. Omavastuuosuudesta, sen suuruudesta ja huojennusperiaatteista ilmoitetaan erikseen valintajärjestelmässä kilpailukohtaisesti.

Nuorten sarjat

Nuorten sarjojen arvokilpailut, YOG ja EYOF

 • 22-vuotiaiden Euroopan mestaruuskilpailut (2021, 2023), 19-vuotiaiden maailmanmestaruuskilpailut (2021, 2022, 2024), 19-vuotiaiden Euroopan mestaruuskilpailut (2021, 2023), 17-vuotiaiden Euroopan mestaruuskilpailut (2021, 2022, 2024), ja Euroopan nuorten olympiafestivaali (2022, 2023)
 • Huom. nuorten olympialaiset (YOG) on peruttu vuodelta 2022. Seuraavat kilpailut järjestetään 2026.

Nuorten arvokilpailuihin valitaan pääasiassa vain oman ikäluokan urheilijoita, jotka ovat saavuttaneet Suomen Urheiluliiton asettamat tulosrajat ilmoitettuna tuloksentekoaikana.

Suomen Urheiluliiton tulosraja määräytyy MM-kilpailuissa kolmen edellisen vuoden riisutun tilaston 30. tilastotuloksen ja kisajärjestäjän tulosrajan puoliväliin. Mikäli samana vuonna kilpaillaan ikäluokassa sekä EM- että MM-kilpailut tai kilpailut järjestetään olosuhteiltaan tai sijainniltaan paikassa, missä urheilullinen onnistuminen edellyttää arvokilpailujoukkueen normaalia pidempää sopeutumista edesauttavaa valmistautumisjaksoa, voidaan harkinnanvaraisesti MM-kilpailuiden tulosrajat asettaa myös tätä korkeammiksi.

EM-kilpailuissa tulosrajat määräytyvät seuraavasti:

 • U23: Tulosraja määräytyy Euroopan kolmen viimeisen vuoden riisutun tilaston 20. tilastotuloksen keskiarvon ja kisajärjestäjän tulosrajan puoliväliin
 • U20: Tulosraja määräytyy Euroopan kolmen viimeisen vuoden riisutun tilaston 20. tilastotuloksen keskiarvon ja kisajärjestäjän tulosrajan puoliväliin
 • U18: Käytetään kisajärjestäjän määrittelemiä tulosrajoja

Tulosrajan lisäksi valintakriteerinä käytetään valintahetken riisuttua vuositilastoa, jonka 20 parhaan joukkoon sijoittuneet urheilijat valitaan joukkueeseen, vaikka eivät olisi saavuttaneetkaan SUL:n asettamaa tulosrajaa. Tilastoperusteella valitseminen edellyttää aina kilpailun järjestäjän asettaman tulosrajan saavuttamista. Riisutulla tilastolla tarkoitetaan tilastoa, jossa huomioidaan lajikohtaisesti yhden maan osalta vain se määrä urheilijoita, mikä yhdestä maasta voi osallistua kilpailuun.

Viestijuoksujen osalta Suomen Urheiluliitto asettaa valintajärjestelmään erilliset tulosrajat, jotka perustuvat edellisten arvokilpailuiden tulostasoon ja edellisten vuosien tilastoihin. SUL asettaa sekä joukkuekohtaisen että juoksijoiden henkilökohtaisiin keskiarvoaikoihin perustuvat rajat. Viestijoukkueiden osalta tilastokriteeriä ei käytetä.

Niitä tilanteita varten, joissa valintakelpoisia urheilijoita on enemmän kuin (kilpailevaan) joukkueeseen voidaan valita, nimetään katsastus- tai karsintakilpailujärjestelmä kisakohtaisesti. 

Katsastuskilpailu on tarkkailukilpailu, jossa voi antaa näyttöjä tuloskunnostaan. Karsintakilpailu on menettely, jossa urheilija etukäteen määritellysti sijoittuessaan tulee valituksi. Ennen viimeistä karsintakilpailua määritellään, kuinka monta urheilijaa voidaan valita kyseisestä kilpailusta joukkueeseen.

Jokaisella urheilijalla on nuorten arvokilpailuissa kilpailukohtainen omavastuuosuus, josta voi vapautua tai saada huojennusta kilpailussa saavutettuun menestykseen perustuen. Omavastuuosuus koskee myös viestijoukkueiden jäseniä. Omavastuuosuudesta, sen suuruudesta ja huojennusperiaatteista ilmoitetaan erikseen valintajärjestelmässä kilpailukohtaisesti.

Nuorten olympialaisten (YOG) ja Euroopan nuorten olympiapäivien (EYOF) joukkueen valitsee Olympiakomitea. Suomen Urheiluliitto tekee Olympiakomitealle esityksen yleisurheilujoukkueesta. Joukkueeseen esitetään urheilijoita, jotka täyttävät valintajärjestelmässä esitetyt kriteerit. Joukkueeseen ei esitetä ko. vuonna 15-vuotiaiden sarjassa kilpailevia urheilijoita. Mahdollisista omavastuukäytänteistä neuvotellaan Olympiakomitean kanssa ja ilmoitetaan valintakriteereissä kilpailukohtaisesti.

Nuorten sarjojen maaottelut ja Pohjoismaiset mestaruuskilpailut

 • 22-vuotiaiden Pohjoismaiden ja Baltian maiden mestaruuskilpailut (2022, 2024), 19-vuotiaiden Pohjoismaiset mestaruuskilpailut ja maaottelu (vuosittain, mutta 2021 ei järjestetä), 19 ja 17-vuotiaiden Pohjoismaiset moniotteluiden mestaruuskilpailut (vuosittain) ja 17-vuotiaiden Ruotsi-ottelu (vuosittain)

Nuorten maaottelutapahtumiin valitaan pääsääntöisesti vain ko. ikäluokan urheilijoita. Valintojen lähtökohtana on paras mahdollinen joukkue, kuitenkin niin, että kenenkään yksittäisen urheilijan kuormitus ei nouse liian korkeaksi. Silloin kun maaottelun ajankohdan vuoksi on tarkoituksenmukaista, toimivat ikäluokan SM-kilpailut pääasiallisena valintakilpailuna. Muissa tapauksissa valintajärjestelmään nimetään katsastus- / karsintakilpailut ja mahdolliset muut valintakriteerit. Joukkueisiin valitaan pääsääntöisesti 2 urheilijaa / laji sekä viestijoukkueet.

Jokaisella urheilijalla on nuorten maaotteluissa / Pohjoismaiden mestaruuskilpailuissa kilpailukohtainen omavastuuosuus, josta ilmoitetaan tarkemmin kunkin kilpailun valintakriteereissä. Kotimaassa järjestettävien kilpailuiden yhteydessä omavastuita ei ole.