Näin käytät valmennusrahastoa

Tästä sähköiseen kolmikantasopimuspohjaan Tästä sähköiseen kolmikantasopimukseen (oma kolmikantasopimus PDF:nä) Sähköisen kolmikantasopimuksen täyttöohjeet

Urheilija on vastuussa siitä, että hän noudattaa valmennusrahaston sääntöjä ja ohjeita. Urheilijan on myös hyvä tutustua verottajan sääntöihin liittyen valmennus- ja urheilijarahastoon.

HUOM! 2023 vuoden kuluja voi syöttää Bezalaan 31.1.2024 saakka. Tämän jälkeen syötettyjä kuluja ei hyväksytä. Verokortilla tehtävät palkkionostot on syötettävä Bezalaan viimeistään 19.12.2023.

Rahastointi

Urheilutulon käsite

Urheilijat voivat rahastoida kahdentyyppisiä Suomessa saatuja urheilutuloja. Muut tulot eivät ole urheilutuloa.

Rahastoitavia urheilutuloja ovat:

-välittömästi urheilutoiminnasta saadut tulot kuten palkintorahat, starttirahat ja esiintymispalkkiot urheilutapahtumissa
-urheilijan, yhteistyökumppanin ja lajiliiton kolmikantasopimuksella saadut tulot

Rahastoitavaa urheilutuloa eivät ole esimerkiksi:

-kaksikantasopimuksen mukaiset sponsoritulot
-seurojen ja liittojen valmennustuet
-stipendit
-ohjaamisesta ja opettamisesta saadut tulot
-yksityishenkilön maksamat suoritukset
-erillisistä mainoskuvauksista saadut esiintymispalkkiot

Yksittäistä urheilijaa koskevat mainos- yms. sopimukset voi allekirjoittaa WA:n sääntöjen mukaan vain lajiliitto. Suomen Urheiluliiton käytäntö on ns. kolmikantasopimus, jolla yritys, urheilija ja lajiliitto sopivat keskenään urheilijan käytöstä mainonnassa. Rahastojen johtokunta on määritellyt yksittäisen sopimuksen minimisummaksi 500 euroa. Yli 500 euron sopimukset voidaan ohjata valmennusrahastoon laskutuksen kautta. Sopimuksessa tulee ilmetä sovitun tukisumman lisäksi maksuaikataulu, laskutusosoite ja mahdollinen yhteyshenkilö. Sopimussumma on urheilijalle likvidiä, kun yhteistyökumppani on maksanut summan säätiön pankkitilille.

Valmennusrahaston jäsenyys

Urheilijan ei erikseen tarvitse liittyä rahaston jäseneksi vaan ensimmäisen kerran, kun hänelle maksetaan urheilutuloa rahastoon, muodostetaan hänelle oma tili/kustannuspaikka rahastoon.

Valmennusrahaston käyttöoikeuden päättyminen

Jos urheilijan valmennusrahastoon maksetut tulot jäävät kahtena peräkkäisenä vuotena alle 800 euroon, katsotaan urheilijaura päättyneeksi ja varat on nostettava pois. Tällöin rahastossa jäljellä olevat varat katsotaan kokonaisuudessaan näitä kahta vuotta seuraavan verovuoden ansiotuloksi. Urheilija voi myös itse ilmoittaa urheilu-uran päättymisestä valmennusrahastolle. Tällöin rahastossa olevat varat katsotaan ilmoitusvuoden tuloksi. Kummassakin tapauksessa tulo on verotuksessa urheilijan palkkiota. Jos ura jatkuu muutaman vuoden jälkeen, urheilija voi jälleen jatkaa valmennusrahaston käyttöä.

Tulojen laskutus/maksaminen rahastoon

Mikäli sopimuskumppani haluaa suorittaa summan sopimuksen perusteella suoraan säätiön pankkitilille, käytetään seuraavia tietoja:

Saaja: Yleisurheilun Tuki

Tilinumero: FI 59 5723 3310 0041 54

Viestiosassa ehdottomasti maininta: valmennusrahasto/ko. urheilijan nimi.

Tätä samaa pankkitiliä käytetään myös niissä tapauksissa, kun urheilija saa kilpailun järjestäneeltä taholta osallistumis- tai tulosbonuspalkkionsa. Kolmikantasopimuksessa voidaan määritellä, että sopimussumman laskutuksen hoitaa säätiö. Tällöin pienin laskutettava sopimussumma on 500€.

Ulkomaan urheilutulo

Ulkomaisen urheilutulon maksamisen edellytykset ovat samat, kuin kotimaisen tulon rahastoinnissa. Rahastoitava tulo on siis urheilutuloa, joka on sponsorituloa tai kilpailujen palkinto- ja/tai starttirahoja. Sponsorisopimuksissa on oltava kolmikantasopimus urheilijan, sponsorin ja lajiliiton kesken.

Ulkomaisista palkinto- ja starttirahoista tulee aina olla selvitys. Lomake selvitystä varten löytyy Valmennus- ja urheilijarahaston materiaali- ja linkkipankista. Raha maksetaan ulkomailta suoraan rahaston tilille tilisiirtona. Maksutietoihin on kirjattava urheilijan nimi.

Mikäli raha on maksettu käteisellä urheilijalle tai managerille, tämä vaihtaa tarvittaessa valuutan ja tekee euromääräisen tilisiirron rahaston tilille kotimaassa. Jos urheilija siirtää valmennusrahastoon ulkomailla jo lähdeverotettua tuloa, pidätettyä veroa ei voi laskea hyväksi verovuoden muista tuloista. Urheilijan ei näin ollen kannata siirtää valmennusrahastoon ulkomailla lähdeverotettua urheilijatuloa, vaan ottaa ulkomaantulo verovuoden verotettavaksi tuloksi ja vaatia ulkomaille maksettu vero hyvitettäväksi kotimaan ansioverotuksessa.

Yleisurheilun Tuki -säätiön tilinumero ulkomailta:

IBAN: FI59 5723 3310 0041 54
SWIFT: OKOYFIHH

Tiliote

Tiliotteen saa pyydettäessä osoitteesta valmennusrahasto@sul.fi.

Varojen nostaminen valmennusrahastosta

Maksamismenettely

Säätiö pyrkii normaaliajankohtina maksamaan urheilijan matkalaskut ja kulutositteet viimeistään kahden viikon kuluessa siitä, kun ne tehty sähköiseen kulu- ja matkalaskusovellukseen Bezalaan (Bezalan käyttöohjeet). Emme vastaanota toimistolle paperisia matka- ja kululaskuja. Myös palkkanostot pyritään maksamaan kahden viikon kuluessa nostopyynnöstä.

Huom!! Valmennusrahasto EI maksa urheilijalle osoitettuja ostolaskuja ts. varustehankintoja urheiluliikkeestä tai maahantuojalta, hotelliyöpymisiä, hierojan tai fysikaalisen hoitolaitoksen laskuja tms. Ko. laskut tulee ensin maksaa itse ja myöhemmin laskuttaa alkuperäistä kuittia/laskua vastaan rahastosta. Lomien ja tilikauden vaihtumisen johdosta rahaston maksuissa saattaa esiintyä viivästyksiä.

Hyväksyttävät kulut

Hyväksyttävät kulut

​- leirityksestä aiheutuneet kulut
– kilpailukulut, kuten ilmoittautumismaksut sekä majoitus
– ja matkakulut
– harjoittelumatkoista aiheutuneet kulut​
– lajiin liittyvät kohtuulliset urheiluvälinehankinnat
– kuntosalin tai muut urheilupaikkojen käyttömaksut​
– hieronta- ja fysikaalisen hoidon kulut
– lääkärikulut, leikkaukset yms., kun kyseessä urheiluun liittyvä käynti/toimenpide
​- tapaturmavakuutus, lisenssi- ja jäsenmaksut​

Puolison/tyttö- tai poikaystävän, huoltajan tai vastaavan henkilön kulut harjoitusleirillä ovat hyväksyttäviä vain, jos
– urheilija matkustaa ulkomaille ainoana lajin suomalaisena urheilijana
– kyseisessä harjoituspaikassa ei ole muita suomalaisia urheilijoita ja näiden avustajia
– urheilija tarvitsee avustajaa esimerkiksi ajanottoihin, hierontaan, nestetankkaukseen, tulkkaukseen tai muuhun urheilijan huoltoon
– urheilija ei itse puhu vierasta kieltä- urheilijan puoliso voi toimia ammattitaitonsa ja kokemuksensa puolesta urheilijan huoltajana
– urheilijalla ei ole mukanaan muita huoltajia.
Jos samalle leirille tai kilpailumatkalle samaan paikkaan matkustaa yhtä aikaa useampia saman lajin urheilijoita tai esimerkiksi urheilujoukkue, jokaisella urheilijalla ei voi olla omaa huoltajaa, jonka kustannukset korvattaisiin. Kilpailu- ja vastaavilla matkoilla urheilijalla voi olla pääsääntöisesti yksi korvattava huoltaja/valmentaja/muu vastaava tukihenkilö mukana.

Osittain hyväksyttävät kulut

Osittain hyväksyttäviä kuluja ovat kulut, jotka liittyvät lajin harjoitteluun ja kilpailuihin, mutta niitä käytetään myös yksityiselämässä, kuten:
– puhelinkulut, kun korvaus perustuu selvitykseen puheluista. Korvattavia kuluja voivat olla soitot valmentajalle tai kilpailun järjestäjälle, mutta ei operaattorin kuukausi- ym. perusmaksut
– maastopyörät, juoksumatot yms.
– videokamerat, tietokoneet yms.
– lisäravinteet ja lääkkeet, joiden liitteenä tulee olla lääkärin määräys

Jotta urheilijalle ei tulisi epämiellyttäviä yllätyksiä, suosittelemme neuvonennen kalliimman laitteen tms. hankintaa kysyä neuvoja osoitteesta valmennusrahasto@sul.fi.

Ei hyväksyttävät kulut

– asumiskustannukset, kuten esim. vuokra- ruoka- ja ravintolalaskut
– henkilökohtaiset hygieniatuotteet
– passin tai matkalaukun hankinta
– jatkuva matkavakuutus
– vapaaehtoiset eläkevakuutusmaksut
– juhlapuvut tai matkat juhlatilaisuuksiin
– tavanomaiset terveystarkastukset tai hammaslääkärikulut
– polttoainekulut (matkakorvaus on korvaus auton käytöstä, sisältäen mm. polttoainekulut). Poikkeuksena tähän vuokra-autot ulkomaanleireillä, jolloin polttoainekulut ovat hyväksyttävä kulu.

Miten nostan varoja rahastosta?

Kulukorvaukset

Kulukorvaukset tulee hakea sähköisen matkalaskujärjestelmän Bezalan kautta. Huomioithan, että Bezalaan syötetyistä pankki- ja luottokorttimaksukuiteista tulee käydä ilmi, mitä on ostettu. Verkkopankista saatu tosite ei yksinään riitä vaan siihen tulee liittää lasku tms., josta käy ilmi, että kyseessä on hyväksyttävä urheiluun liittyvä kulu. Majoitus- ja lentokuitteihin tulee aina merkitä matkan tarkoitus (esim. leiri tai kilpailu).

Paperisia kululaskuja emme vastaanota toimistomme postiosoitteeseen lainkaan. Mikäli urheilija nostaa kaikki valmennusrahastonsa varat kerralla, voimme poikkeuksellisesti vastaanottaa sähköpostitse toimitetun kululaskun, jonka liitteenä kuitit (kululaskupohjan löydät linkki- ja materiaalipankista).

Matkakorvaukset

Matkalaskut tulee syöttää sähköisen matkalaskujärjestelmän Bezalan kautta. Matkalaskuihin tulee aina merkitä matkan tarkoitus (esim. leiri, harjoitus, kilpailu, käynti valmentajan luona, hierojalla käynti), matkareitti (katuosoite A – katuosoite B – katuosoite A) sekä matkustajan/matkustajien nimi/nimet. Voit myös syöttää viikon tai kuukauden kaikki treenimatkat (kun ajoreitti matkoilla sama) samalle laskulle Bezalassa. Merkitse tällöin yksittäisen matkan pituus sekä matkustusajankohdat ”matkan tarkoitus” kenttään.

Päivärahat

Päivärahat nostetaan sähköiset matkalaskujärjestelmän Bezalan kautta. Päivärahoja nostettaessa tulee aina ehdottomasti mainita kotoa lähdön ja paluun kellonajat. Ulkomaan päivärahat määräytyvät lentokoneen tai laivan kotimaasta lähtö- ja paluuajankohtien mukaan (kellonajat). Merkkaathan myös matkan aikana mahdolliset saadut ateriat niille varattuihin kenttiin.

Palkkaluontoinen nosto

Urheilija voi myös nostaa rahastovarojaan palkkaluonteisena. Pyyntö palkkanostosta syötetään Bezala valitsemalla ”Uusi kulu” -> ”Palkkio”. Verokortti lisätään omassa Bezala-profiilissa ja veroprosentti määräytyy syötetyn verokortin mukaan.
Rahasto toimittaa ennakkopidätyksen sekä tekee tarvittavat ilmoitukset tulorekisteriin. Sitä vastoin työnantajamaksuja urheilutulosta ei makseta, koska kyseessä ei ole työsuhde. Urheilija vastaa itse verokortin oikeellisuudesta. Verokorttia tilattaessa kannattaa mainita, että se tulee urheilutuloa varten, joka ei perustu työsuhteeseen. Urheilijan on syytä huomata, että pelkän urheilutulon vero on pienissä tuloissa isompi kuin vastaavissa pelkissä työsuhteeseen perustuvissa palkkatuloissa, koska työsuhteiseen perustumattomalle urheilutulolle ei myönnetä verohallinnon viran puolesta annettavia työ- ja ansiotulovähennyksiä. Urheilijan kaikkien tulojen kokonaisveroaste riippuu kunkin urheilijan kokonaistuloista ja niiden jakautumisesta eri tulolajeihin.
Lisätietoa urheilijan palkkiosta löytyy verottajan sivuilta.