SUL Valmennus – kuka, mitä, miten?

Suomen Urheiluliiton valmennusjärjestelmä perustuu lajikohtaisesti johdettuihin maajoukkueohjelmiin, viidessä keskuksessa tapahtuvaan liiton ja seurojen yhdessä koordinomaan päivittäisvalmennustoimintaan, sekä seuroissa toteutettavaan valmennukseen.

Valmennusjärjestelmän johtamisesta,  strategisesta kehittämisestä, operatiivisesta toiminnasta ja taloudesta vastaa liiton valmennuksen – ja koulutuksen johtaja yhdessä huippu-urheilun valmennuspäällikön kanssa. Laji- ja keskustoiminnoista vastaavat niihin kuhunkin nimetyt vastuuhenkilöt. SUL tekee valmennusjärjestelmän kehittämisessä tiivistä yhteistyötä Suomen Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön kanssa.

Valmennuksen toimintatavat

Valmennuksen johtoryhmä

Valmennuksen johtoryhmä toimii valmennuksen ja koulutuksen johtajan johdolla ja vastaa valmennuksen operatiivisen toiminnan linjausten valmistelusta, laji- ja keskustoimintojen linjauksista ja kehittämisestä, sekä valmennuksen budjetin valmistelusta.

Sparri - valmennuksen seuranta

Sparriraportointi ja -kokoukset  ovat SUL:n sopimusurheilijoita koskeva urheilijan kokonaishyvinvoinnin ja valmennuksen seurannan työkalu. Toiminnan tavoitteena on seurata ja lisätä hyvien harjoituspäivien määrää, madaltaa kynnystä ja lyhentää viivettä ongelmiin ja haasteisiin puuttumisessa, ja tehostaa tiedonkulkua avainurheilijoiden ja liiton välillä.  Sparrikeskusteluihin osallistuvat maajoukkue- ja keskustoiminnoista vastaavat valmentajat, sekä valmennuksen tukitoiminnoista vastaavat, erikseen nimetyt asiantuntijat (lääkäri, urheilupsykologi). Sparrijärjestelmään kirjataan urheilijan harjoituksellinen ja terveydellinen tilanne, ja sparrikokouksissa päätetään viiveettä mahdolliset interventiotarpeet ja vastuu niiden toteuttamisesta ja seurannasta. Sparrikeskustelut käydään kahden viikon sykleissä.

Valmennusvaliokunta

Valmennusvaliokunta on SUL:n hallituksen asettama elin, jonka tehtävänä on toimia valmennusjohtajan keskustelukumppanina ja edesauttaa strategian toimeenpanoa käytännön tasolla. Valmennusvaliokunta nimetään tammikuussa yhdeksi vuodeksi kerrallaan.

Valmennusvaliokunnan kokoonpano vuosina 2019-2020 on seuraava:
Jens Wallin (H) puheenjohtaja
Kari Niemi-Nikkola varapuheenjohtaja
Hannele Hiilloskorpi
Jukka Latva-Rasku (LV)
Antti Mero sr
Kristiina Mäkelä (LV)
Petra Stenman
Simo Tarvonen

Urheilijaedustajat

Urheilijat valitsevat parillisten vuosien Ruotsi-ottelujen yhteydessä keskuudestaan edustajat Urheiluliiton liittovaltuustoon. Urheilijoilla on liittovaltuustossa sekä läsnäolo-, että puheoikeus.
Vuosina 2019-2020 urheilijaedustajina toimivat Tuomo Salonen sekä Kristiina Mäkelä sekä heidän varaedustajinaan Petteri Monni ja Sanna Kämäräinen.

Urheilijaedustajat tavoitat osoitteesta: urheilijaedustajat@gmail.com .

Kulu- ja matkalaskujen teko

Valmennustukiin ja arvokilpailuihin liittyviin kulukorvauksien hakemiseen käytetään Bezala-järjestelmää. YU:n tukisäätiön valmennusrahasto käyttää myös Bezalaa, joten sinulla tulee olla tunnukset molempiin, jos käytät myös valmennusrahastoa. Bezalaan Suomen Urheiluliiton puolelle pääset kirjautumaan ensimmäistä kertaa tämän linkin kautta .

Kaikki valmennustukiin liittyvät kulukorvaukset tulee etukäteen olla sovittu vastuuvalmentajan kanssa. Arvokilpailujen kulukorvaukset on ilmoitettu kyseisen kilpailun kutsun yhteydessä.