Säännöt ja ohjeet

Kurinpitosäännöt

Suomen Urheiluliiton kurinpitosäännöt

Suomen Urheiluliiton kurinpitolautakunta aloitti toimintansa 1.1.2021. Liittovaltuusto hyväksyi alla olevat kurinpitosäännöt syyskokouksessaan 14.11.2020.

Kurinpitosäännöt 13.04.2024 alkaen

Kurinpitolautakunnan ratkaisut

Kurinpitolautakunnan ratkaisu 1/2021

Kurinpitolautakunnan ratkaisu 1/2023

Edustusoikeusäännöt, seurasiirrot, kasvattajaraha

SUL edustussäännöt 31.1. 2024

Edustussäännöt ja seurasiirrot

Kilpailukelpoinen on, Suomen Urheiluliiton alaisessa kilpailutoiminnassa (liiton, piirin ja seuran kilpailut) ja maan edustustehtävissä SUL:oon kuuluvan seuran jäsen, joka täyttää SUL:n sekä tarvittaessa myös Kansainvälisen Yleisurheiluliiton ja Kansainvälisen Olympiakomitean säännöt, ja jolla on voimassa oleva yleisurheilulisenssi. SUL:n alaisessa kilpailutoiminnassa urheilijan tulee edustaa SUL:n jäsenseuraa. Urheilija saa jäsenenä kuulua useampaan urheiluseuraan. SUL:n alaisessa kilpailutoiminnassa hän voi kuitenkin edustaa vain yhtä liiton jäsenseuraa kerrallaan näiden sääntöjen mukaisesti. Eri urheilumuodoissa hän voi edustaa eri seuroja. Siirtyminen edustamaan toista seuraa tapahtuu pääsääntöisesti kalenterivuoden vaihtuessa. Seurasiirrot eivät edellytä mitään maksuja urheilijan entisen ja uuden seuran välillä.

SEURASIIRTO KAUDELLE 2024

Urheilijan, joka tulevana kalenterivuonna (2024) täyttää 14 vuotta tai enemmän ja on kuluvana kalenterivuonna (2023) saavuttanut ulkoradoilla henkilökohtaisessa lajissa (pistetaulukko tämän sivun lopussa):
– M/N sarjoissa vähintään 5 pisteen,
– M/N 22/19 sarjoissa vähintään 3 pisteen tuloksen tai
– M/N 17-sarjoissa  vähintään 2 pisteen tuloksen
on 30.11.2023 klo 24 mennessä:

– toimitettava Suomen Urheiluliitolle Seurasiirtoilmoitus kaudelle 2024 (lomake sivun alalaidassa)
– lähetettävä itse edustusoikeusilmoituksen jäljennös entiselle seuralle,
– maksettava seurasiirron rekisteröintimaksu (yllämainittujen seurasiirtoilmoitusta edellyttävien pisterajojen täyttyessä) Suomen Urheiluliiton pankkitilille FI54 8000 1300 8822 15 (Huom! Maksukuitti on toimitettava seurasiirtolomakkeen mukana SUL:lle)

 • tulevana vuonna (2024) 14 tai 15 vuotta täyttävät, 250 €
 • tulevana vuonna (2024) 16 vuotta tai enemmän täyttävät:
  – jos kuluvana vuonna tehty tulos yltää vähintään 5 pisteeseen, 500 €
  – jos kuluvana vuonna tehty tulos jää alle 5 pisteen, 250 €

Hakemus liitteineen tulee toimittaa sähköisesti osoitteeseen tanja.taipale@sul.fi 30.11.2023 klo 24 mennessä.

SUL käsittelee seurasiirtoilmoitukset 15.12.2023 mennessä ja hyväksyy seurasiirron, jos seurasiirtoilmoitus on jätetty ja rekisteröintimaksu maksettu 30.11.2023 mennessä. Uusi edustusoikeus astuu voimaan 1.1.2024. SUL julkistaa 31.12.2023 mennessä luettelon hyväksytyistä seurasiirroista. SUL maksaa vuoden vaihteen seurasiirron johdosta kasvattajaseuralle anomuksesta kasvattajarahan (700 euroa) huhtikuussa 2024 olevan anomuskäsittelyn jälkeen.

PARAYLEISURHEILIJOIDEN SEURASIIRTO KAUDELLE 2024

Parayleisurheilijan, joka kuluneen kauden (2023) aikana on edustanut Suomea junioreiden arvokisoissa tai yleisen sarjan EM- tai MM-kisoissa tai paralympialaisten yleisurheilussa, on 30.11.2023 mennessä
– toimitettava Suomen Urheiluliitolle Parayleisurheilijan seurasiirtoilmoitus kaudelle 2024
– lähetettävä itse edustusoikeusilmoituksen jäljennös entiselle seuralle
– maksettava seurasiirron rekisteröintimaksu Suomen Urheiluliiton pankkitilille: FI54 8000 1300 8822 15 (Huom! Maksukuitti on toimitettava seurasiirtolomakkeen mukana SUL:lle)

 • Edustus yleisen sarjan arvokisoissa 250 €
 • Edustus junioreiden arvokisoissa 125 €

Hakemus liitteineen tulee toimittaa sähköisesti osoitteeseen tanja.taipale@sul.fi 30.11.2023 klo 24 mennessä.

SUL käsittelee seurasiirtoilmoitukset 15.12.2023 mennessä ja hyväksyy seurasiirron, jos seurasiirtoilmoitus on jätetty ja rekisteröintimaksu maksettu 30.11.2023 mennessä. Uusi edustusoikeus astuu voimaan 1.1.2024. SUL julkistaa 31.12.2023 mennessä luettelon hyväksytyistä seurasiirroista. SUL maksaa vuoden vaihteen seurasiirron johdosta kasvattajaseuralle anomuksesta kasvattajarahan (350 euroa) huhtikuussa 2024 olevan anomuskäsittelyn jälkeen.

SELVENNYS EDUSTUSSÄÄNTÖIHIN

Urheilijoiden luokittelua koskevassa ohjeistossa todetaan, että 17-sarjaan kuuluvat kaikki ne urheilijat, jotka kyseisen kalenterivuoden aikana täyttävät 17 vuotta tai ovat sitä nuorempia. Näin ollen 17-sarja katsotaan ikäsarjan alapäästä avoimeksi, joten myös 15-sarjalaiset ja sitä nuoremmat luetaan luokittelussa sen piiriin. Tämä pitää seurasiirtosääntöjen yhteydessä ottaa huomioon.

VAPAA SEURASIIRTO-OIKEUS

Urheilija, joka ei ole vuonna 2023 saavuttanut ulkoradoilla mitään edellä mainituista pisterajoista tai edustanut Suomea parayleisurheilun arvokisoissa, sekä kalenterivuoden 2024 aikana enintään 13 vuotta täyttävä urheilija on oikeutettu edustamaan sitä seuraa, jonka nimissä hän suorittaa ensimmäisen Suomen Urheiluliiton (SUL, alue, piiri) alaisen kilpailunsa, vuonna 2024. Hänen ei seuraa tällä tavoin vaihtaessaan tarvitse toimittaa siirtopapereita liittoon eikä maksaa rekisteröintimaksua. Vanhaa seuraa on luonnollisesti informoitava siirrosta.

Pysyvästi ulkomailla asuva Suomen kansalainen, jolla on ylläolevan mukaisesti vapaa seurasiirto-oikeus, edustaa kuluvalla kilpailukaudella (2024) seuraa, jonka nimissä hän kilpailee virallisessa Suomen Urheiluliiton alaisessa kilpailussa ensimmäisen kerran SUL:n jäsenseuran nimissä.

Mikäli vapaan seurasiirto-oikeuden omaavalla henkilöllä on jo lisenssi kaudelle 2023–2024 hankittuna ennen vuodenvaihdetta 23–24, tulee henkilön nimi ja sportti-ID ilmoittaa liittoon (lisenssit@sul.fi) lisenssin siirtoa varten.

KASVATTAJARAHA

Mikäli seuraa vaihtava urheilija täyttää KASVATTAJARAHAA koskevat vaatimukset (kts. SUL:n edustussäännöt *), vanha seura anoo Suomen Urheiluliitolta 700 euron kasvattajarahan, parayleisurheilijan kasvattajaraha 350 €, kolmen kuukauden kuluessa urheilijan seurasiirron voimaan astumisesta.

Kasvattajaseura on seura, jota edustaessaan urheilija on ensimmäisen kerran saavuttanut henkilökohtaisessa lajissa:
–   M/N sarjoissa vähintään 7 pisteen,
–   M/N 22/19 sarjoissa vähintään 5 pisteen tuloksen tai
–   M/N 17-sarjojen vähintään 3 pisteen tuloksen.
–   Parayleisurheilijat: edustanut Suomea junioreiden tai yleisen sarjan arvokisoissa

Tulos on tullut tehdä kolmen viimeksi kuluneen kalenterivuoden aikana, kuitenkin aikaisintaan sinä vuonna, jona urheilija täytti/täyttää 14 vuotta. Kasvattajaraha maksetaan vain, kun urheilija ensimmäisen kerran siirtyy kasvattajaseurasta toiseen seuraan.

Kasvattajarahahaku on avoinna 1.1.2024–31.3.2024 täällä >> 

Edustusoikeuden muuttaminen kesken vuotta (ns. ”kesken kauden” -seurasiirto)

Kuluvana kalenterivuonna enintään 13 vuotta täyttävä urheilija voi kerran kalenterivuoden seitsemän ensimmäisen kuukauden aikana vaihtaa seuraa jättämällä Suomen Urheiluliitolle seurasiirtoilmoituksen. Ilmoituksessa on oltava urheilijan henkilökohtainen tai hänen huoltajansa allekirjoitus sekä uuden seuran edustajan allekirjoitus. Ilmoitukseen on liitettävä todiste siirtoasian tiedoksiannosta vanhalle seuralle.

Seurasiirto tulee voimaan kahden viikon kirjaamisajan jälkeen, siitä kun seurasiirtoilmoitus on tullut Suomen Urheiluliitolle.

ULKOMAISET URHEILIJAT SM-OIKEUDET 2010 JA AIEMMIN SYNTYNEET

Halutessaan osallistua Suomen mestaruuskilpailuihin on Suomessa pysyvästi asuvan ulkomaalaisen urheilijan (käytännössä hänen seuransa) 30.11.2023 klo 24 mennessä:
– toimitettava Suomen Urheiluliittoon hakemus (lomake sivun alalaidassa) josta käy myös ilmi, mitä seuraa hän aikoo edustaa;
– toimitettava hakemuslomakkeen liitteenä selvitys niistä perusteista, joiden nojalla Suomessa asumista voidaan pitää luonteeltaan pysyvänä järjestelynä.
– maksettava SM-kilpailuoikeuksien rekisteröintimaksu 500 euroa Suomen Urheiluliiton pankkitilille FI54 8000 1300 8822 15, mikäli on Suomessa asumisensa aikana saavuttanut tätä edellyttävän tuloksen.
– liitettävä pysyvää asumista koskeva kotipaikkatodistus anomukseen. Maistraatin antamasta todistuksesta tulee käydä ilmi pysyvän asumisen alkamisajankohta sekä sen jälkeen toteutuneet seuraavat osoitteet asumisaikoineen.

Tälle hakukierrokselle osallistuminen edellyttää, että pysyvä asuminen Suomessa on alkanut 1.1.2023 tai sitä aikaisemmin.
Hakemus liitteineen tulee toimittaa sähköisesti osoitteeseen tanja.taipale@sul.fi 30.11.2023 klo 24 mennessä.

Kun edellä mainitut toimenpiteet on suoritettu, ja jos asumista koskeva selvitys täyttää edustussääntöjen tarkoittamat edellytykset, SUL:n järjestövaliokunta myöntää SM-kilpailuoikeudet astumaan voimaan 1.1.2024.

Hakemuksen liitteenä tulee olla urheilijan, joka on saavuttanut Suomessa asumisensa aikana ulkoradoilla vähintään:
– M/N sarjoissa vähintään 5 pisteen,
– M/N 22/19 sarjoissa vähintään 3 pisteen tuloksen tai
– M/N 17-sarjojen vähintään 2 pisteen tuloksen osalta myös tosite rekisteröintimaksun suorittamisesta.

Jos urheilija on ilmoittamassa rekisteröintimaksun alaisesta seurasiirrosta ja samanaikaisesti vastaanottava seura on hakemassa hänelle SM-kilpailuoikeuksia, kohtuullistetaan seuran osalle tulevaa kokonaismaksua perimällä SM-oikeuksista vain puolet.

Huom! Rekisteröintimaksua ei tarvitse suorittaa, jos ulkomaalainen urheilija ei ole Suomessa asumisensa aikana saavuttanut miesten/naisten tai mies-/naisjuniorien 22-19-17-sarjoissa henkilökohtaisessa lajissa vähintään edellä mainittua tulosta. Hakemus SM-lupaa varten on kuitenkin aina jätettävä!

Niin kauan kun ulkomaalainen Suomessa asuva ja SUL:n alaisessa seurassa urheileva nuori kuuluu 13-sarjaan tai on sitä nuorempi, hän ei vielä tarvitse yllä mainittua SM-lupaa, vaan voi vapaasti edustaa seuraansa SM-viestien 15-sarjassa mestaruuskilpailusääntöjen mukaisesti.

Myönnetyt SM-kilpailuoikeudet pysyvät voimassa niin kauan kuin vakituinen asuminen ja muut edellytetyt olosuhteet säilyvät.

Huom! Kaksoiskansalaisella, jolla toinen kansalaisuus on Suomen kansalaisuus, on aina oikeus osallistua Suomenmestaruuskilpailuihin.

Lisätietoja: Katri Hanslian, katri.hanslian@sul.fi, 0442544033

Matkustussäännöt

SUL matkustussääntö 2024

Sähköiset matkalaskut

Vastaanotamme vain sähköisiä matkalaskuja. Sähköisen matkalaskun Suomen Urheiluliitolle voi tehdä Bezalan kautta.

HUOM! Tämä linkki on tarkoitettu vain Suomen Urheiluliittoa koskevia kuluja varten. Tämän linkin kautta ei voi tehdä matka- tai kululaskuja valmennusrahastoon. Valmennusrahastoa varten sinun tulee pyytää tunnuksia Yleisurheilun Tukisäätiöltä sähköpostitse osoitteesta valmennusrahasto@sul.fi.

Huomionosoitussäännöt

Suomen Urheiluliiton huomionosoitusjärjestelmän kautta on mahdollisuus palkita seura-, piiri- tai liittotason toiminnan tekijöitä. Huomionosoitusjärjestelmä on tarkoitettu kaikille yleisurheilutoiminnassa mukana oleville ja niitä voi hakea liitteenä olevalla lomakkeella Suomen Urheiluliitosta.

Hakemus tulee toimittaa hyvissä ajoin (kaksi kuukautta ennen toivottua toimitusaikaa) SUL:n toimistolle sähköisesti osoitteella toimisto(a)sul.fi.

Voit tarvittaessa pyytää listan esim. seuran aiemmin palkituista henkilöistä Suomen Urheiluliitosta osoitteesta toimisto(a)sul.fi.

SUL Huomionosoitussäännöt

SUL_Huomionosoitusten_hakulomake

 

Teoston ja Gramexin sopimusten sisällöt ja käyttökohteet

Teosto ja Gramex

Jos kilpailuissa, harjoituksissa tai muissa tilaisuuksissa esitetään musiikkia, on tapahtuman järjestäjä velvollinen maksamaan korvausta musiikin tekijöille, esittäjille, kustantajille ja tuottajille.

Olympiakomitea, Teosto ja Gramex ovat sopineet keskitetysti musiikin esittämiseen liittyvistä tekijänoikeuskorvauksista.

Sopimusten keskeiset kohdat:

 1. Liikunta- ja urheiluseurat voivat vapaasti sopimuksen puitteissa esittää musiikkia eri urheilutilaisuuksissa ja -tapahtumissa sekä liikuntatunneilla.
 2. Sopimus kattaa tapahtumat joiden osallistuja- tai katsojamäärä on alle 15 000 ja yhteensä alle 200 hengen oheistapahtumasta.
 3. Sopimukseen ei kuulu elinkeinotoiminnan yhteydessä tapahtuva musiikin esittäminen.
 4. Sopimuksen edellytyksenä on, että tapahtuman, toiminnan tai tilaisuuden järjestäjä on lajiliitto, jäsenseura tai joukkue.

Sopimusten numerot:

Tapahtuman järjestäjä tarvitsee sopimusnumeroita mahdollisia selvityksiä varten.

Tarkemmat tiedot sopimuksista tästä