Valmentajakoulutus

Osaamisen kehittäminen tarkoittaa monenlaisia oppimisen muotoja: koulutuksia, omaehtoista oppimista, vertaisoppimista ja -opettamista sekä kokemuksien jakamista. Yleisurheilu tarjoaa tilaisuuden monipuoliseen osaamisen kehittämiseen.

Suomen Urheiluliitto tarjoaa opekoulutusta, seurakoulutusta, toimitsija- ja tuomarikoulutusta sekä laadukasta ohjaaja- ja valmentajakoulutusta. Tervetuloa mukaan!

SUL-valmentajatutkinnot

Yleisurheilun Starttikurssi (YS)

Yleisurheilun Starttikurssin (YS) osaamistavoite

Tutkinnon jälkeen ohjaaja osaa opettaa ja ohjata lasten liikuntaa ja harjoituksia lapselle turvallisella ja kehittävällä tavalla

Tutkinnon oppisisältö ja kesto

 • Ohjaaminen ja lasten yleisurheilun sisältö
 • Lasten yleisurheiluvälineet käytännössä
 • Yleisurheilun lajiradat

Lähijaksojen kesto on 12 tuntia. Koulutuksessa käytetään verkkokoulutusympäristöä. Koulutettava valmistautuu tutkinnolle tekemällä annetut ennakkotehtävät.

Ajankohdat ja hinta

Ajankohdat alue- ja piirikohtaisesti. Hinta on 130 euroa/osanottaja.

Eteläinen alue

 • Helsinki Liikuntamylly 8.10. ja 29.10. Sitovat ilmoittautumiset 3.10.2022 mennessä. Muista liittyä myös koulutusalustalle! 16 ensimmäistä mahtuu koulutukseen. Ilmoittaudu täältä!

Tiedustelut: Aapo Räntilä p. 045 634 1090, aapo.rantila@sul.fi

Kaakkoinen alue

Lounainen alue

Läntinen alue

Hipposhalli, Jyväskylä 30.11.2022 klo 19-21 7.12.2022 klo 16.30-19.30 15.12.2022 klo 19-21 17.12.2022 klo 9.30-14.30
Ilmoittautuminen viim. 23.11. TÄÄLTÄ.

Ylistaro 7.1. ja 21.1.2023. Ilmoittautuminen viim. 15.12. TÄÄLTÄ

Haku

Lisätietoja aluetiedotteissa ja piirijärjestöjen kotisivuilla.

Koulutusmateriaali

Yleisurheiluohjaajan opas ja Taitoa ja tunnetta ohjaamiseen -työkirja (sähköisinä versioina).

Valintakriteeri

Hakijalta edellytetään, että hän on vähintään 15-vuotias.

Lasten Valmentajatutkinto (LVT)

Lasten Valmentajatutkinto

Tutkinnon osaamistavoite
Tutkinnon jälkeen valmentaja:

 • osaa rakentaa turvallisen, innostavan ja kehittävän harjoitustapahtuman ryhmälle
 • osaa opettaa lajitaitoja ikäryhmään sopivalla kuormittavalla tavalla
 • ymmärtää lasten harjoittelun erityispiirteet
 • ymmärtää kilpailun merkityksen ja on valmius viedä ryhmä kilpailutapahtumaan
 • ymmärtää liikunnan määrän ja kehittävän harjoittelun perusteet lapsille

Tutkinnon oppisisältö, kesto ja oppimateriaali
Valmentaminen ja harjoituksen johtaminen, lasten valmennuksen (9 – 13v) valmennuksen ydinasiat ja lajitaitojen opetus. Tutkinto koostuu lähi- ja etäopiskelusta sekä seurassa tapahtuvasta opiskelusta. Koulutuksen kesto on noin 40 tuntia. Tutkintomateriaali on verkkokoulutusympäristössä.

Valintakriteeri
Hakijalta edellytetään vähintään 15 vuoden ikää ja kokemusta ohjaamisesta.

Ajankohdat ja hinta
Ajankohdat alueittain ja piirikohtaisesti. Hinta on 230 euroa/henkilö.

Tulevat koulutukset 2022

ETELÄINEN JA KAAKKOINEN ALUE

Helsinki La 26. – 27.11. klo 10-18 ja La 17.12. klo 10-18. Ilmoittaudu mukaan täältä!

Tiedustelut: Aapo Räntilä p. 045 634 1090, aapo.rantila@sul.fi

ITÄINEN ALUE

LOUNAINEN ALUE

Lasten Valmentajatutkinto, Tampere (Pirkkahalli) 21.-22.1. ja 4.2.2023
Ilmoittautuminen viim. 8.1. TÄÄLTÄ

Tiedustelut: Tapio Rajamäki p. 040 7408 300, tapio.rajamaki(at)sul.fi

LÄNTINEN ALUE

Lasten Valmentajatutkinto, Kuortane 12.-13.11. ja 10.12.2022
Ilmoittautuminen viim. 30.10. TÄÄLTÄ

Tiedustelut: Tapio Rajamäki p. 040 7408 300, tapio.rajamaki(at)sul.fi

POHJOINEN ALUE

Tiedustelut:

Tapio Rajamäki p. 040 7408 300, tapio.rajamaki@sul.fi (Pohjois-Pohjanmaa),Tiedustelut: Ilpo Koponen / 0504145085, ilpo.koponen@sul.fi ( Lappi, Kainuu, Länsi-Pohja)

 

Nuorisovalmentajatutkinto (NVT)

TASO 2

Nuorisovalmentajatutkinnon osaamistavoite

Tutkinnon jälkeen valmentaja tuntee nuorisovalmennuksen perusteet sekä osaa toimia pitkäjänteisesti seuran lajivalintavaiheessa olevien urheilijoidenvalmentajana huomioiden nuorten fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kasvun ja kehityksen.

Tutkinnon oppisisältö ja kesto

 • Yleinen valmennusoppi
 • Lajiryhmäkohtainen valmennusoppi
 • Eri lajien tekniikka

Tutkinto koostuu neljästä (4) perjantai-sunnuntai-lähijaksosta (lounaasta lounaaseen) ja etäopiskelusta. Lähiopetusjaksojen kesto on noin 90 tuntia.

Hinta

Tutkinnon hinta on 750 euroa (sis. opetuksen, materiaalin, majoituksen sekä ohjelman mukaiset ruokailut).

Valintakriteeri

Hakijalta edellytetään, että hän on suorittanut nuorten yleisurheiluohjaajatutkinnon, on vähintään 18-vuotias ja on valmentanut seurassa vähintään kaksi vuotta.

Koulutusmateriaali

Koulutusmateriaali on oppimisympäristössä. Lisäksi Lasten ja nuorten hyvä harjoittelu -opas.

Edut

Mahdollisuus hakea Suomen Urheiluliiton valmentajayhdistyksen jäsenyyttä.

Seuraavat koulutukset

Kuortaneen Urheiluopisto 2022

1. jakso 1.-3.4.2022 (aloitus, moniottelut)

 • 2. jakso 23.-25.9.2022 (heitot, kestävyysjuoksut)
 • 3. jakso 11.-13.11.2022 (pikajuoksut, kilpakävely)
 • 4. jakso 9.-11.12.2022 (hypyt, päätös)
 • Ilmoittautuminen viim. 6.3.2022
 • Tiedustelut Tapio Rajamäki, tapio.rajamaki@sul.fi, 040 740 8300

Ilmoittaudu: https://www.suomisport.fi/events/2d9856e8-b959-487c-b9ee-cd5e8c674903

Eerikkilän Urheiluopisto 2022-2023

 • 1. jakso 16.-18.9.2022 (kestävyys, kilpakävely)
 • 2. jakso 14.-16.10.2022 (heitot, voima)
 • 3. jakso 20.-22.1.2023 (pikajuoksut, nopeus)
 • 4. jakso 17.-19.3.2023 (moniottelut, hypyt)
 • Ilmoittautuminen viim. 21.8.2022
 • Tiedustelut Mika Tyrkkö, mika.tyrkko@sul.fi, 044 257 6169

Ilmoittaudu: https://www.suomisport.fi/events/fac4a60a-51f5-4bb8-b609-f9d7545e9f31

Valmentajatutkinto (VT)

TASO 3

Valmentajatutkinnon osaamistavoite

Tutkinnon jälkeen valmentaja osaa suunnitella ja valmentaa yleisurheilijoita halliten lajianalyysin, urheilija-analyysin ja valmennuksen ohjelmoinnin perusteet kansainvälisen tason tuloskehityksen mahdollistavalla tavalla.

Tutkinto ohjaa valmentajaa kehittämään omaa osaamistaan systemaattisesti. 

Tutkinnon oppisisältö ja kesto

Pääasiallinen oppisisältö:
 • yleinen valmennusoppi
 • valmentajana kehittyminen
 • kokonaisvaltainen valmennus
 • lajiryhmäkohtainen koulutus, joka sisältää mm. lajianalyysin, lajitekniikat, harjoittelun suunnittelun ja seurannan sekä harjoittelun käytännön toteutuksen.
Tutkinnon johtajana toimii SUL:n valmennuksen ja koulutuksen johtaja, kouluttajina lajivalmentajat ja lajivastaavat sekä muut asiantuntijat.
Tutkinto toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Tutkinto koostuu kolmesta (3) torstai-sunnuntai- ja yhdestä (1) perjantai-sunnuntai-lähijaksosta (lounaasta lounaaseen) sekä etäopiskelusta. Tutkinto sisältää kaikille yhteiset opinnot ja lajiryhmäkohtaiset opinnot oppilaan valitsemassa lajiryhmässä. Lähiopiskelujaksojen kesto on yhteensä noin 130 tuntia.

Valintakriteeri ja tutkinnon kokonaishinta

 • Vähintään 18 vuoden ikä
 • NVT:n suorittaminen oikeuttaa VT:lle Poikkeuksena voidaan hyväksyä tutkinnolle hakeutuvat, joilla on:
 • Liikunta-alan korkeakoulutason ammattitutkinto ja vähintään 3 vuotta aktiivista valmennusta yleisurheilussa (todennettava hakuvaiheessa)
 • Oma urheilijaura yleisen sarjan SM-mitalitasolla ja vähintään 3 vuotta aktiivista (todennettava hakuvaiheessa)

Tiedustelut

jarkko.finni@sul.fi, Valmennuksen ja koulutuksen johtaja, puh. 040 536 2680

Seuraavat koulutukset

Seuraava Valmentajatutkinto käynnistyy syksyllä 2023.

Valmentajan ammattitutkinto (VAT), valmennuksen osaamisala

TASO 4

Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinto on koulutuksen reformin myötä uudistettu ammattitutkinto, jossa on yhdistetty Liikunnan ammattitutkinto ja Valmennuksen ammattitutkinto. VAT-järjestäjätaho on Kuortaneen urheiluopisto, toteutus yhteistyössä Suomen Urheiluliiton kanssa. 

Tavoitteet

Valmennuksen osaamisalan suorittaneet voivat toimia valmennuksen työtehtävissä urheiluseuroissa kilpa- ja huippu-urheilussa, yksilö- ja joukkuelajien valmentajana, erilaisissa valmennuksen toimintaympäristöissä, ammattilaisurheilun organisaatioissa, valmennuskeskuksissa ja urheiluakatemia valmentajana. Tutkintokoulutus suoritetaan oman valmennustyön ohessa.

Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma (HOKS), joka sisältää osaamisen hankkimisen suunnitelman ja urasuunnitelman sekä suunnitelman osaamisen osoittamisesta. Tutkintokokonaisuuteen kuuluu myös lopputyön tekeminen.

Valmistava koulutus sisältää yhdeksän 2–3 päivän mittaista lähiopetusjaksoa, etäopiskelua ja -tehtäviä ja käytännön valmennustyössä oppimista ja henkilökohtaisia tapaamisia sekä omaan lajiin liittyviä syventäviä opintoja.

Pääsyvaatimukset

Valmentajan ammattitutkinto on tarkoitettu valmentajille, jotka ovat toimineet valmentajina ja hankkineet osaamista käytännön valmennustyössä tai huippu-urheilijana. Lajiliittojen koulutusjärjestelmiin osallistuminen katsotaan eduksi. 

Lisätiedot

VAT 22

Kohdennettu ensisijaisesti SUL:n Team Finland -valmennusryhmän (kausi 2021-2022) urheilijoiden valmentajille. Koulutusryhmän koko on 10-15 hlöä.

Koulutuksen aikataulu

 • HOKS tammikuu-maaliskuu 2022
 • seitsemän lähijaksoa Kuortaneella ja kaksi Turussa.
 • 9.4.2022 oman toimintaympäristön analyysi ja osaamisen kehittäminen
 • 15.6.2022 (PNG, Turku) lajivalmennus, kansainvälinen vaatimustaso
 • 17.9.2022 suorituskyvyn kehittäminen, harjoittelun suunnittelu ja seuranta
 • marraskuu (to-su) 2022 biomekaniikka, lajianalyysi + voimaseminaarin ohjelma
 • 14.1.2023 urheilufysiologia ja anatomia, ominaisuuksien kehittäminen
 • 11.3.2023 kokonaisvaltainen valmennus, urheilijan terveys
 • 15.4.2023 kokonaisvaltainen valmennus, urheilupsykologia
 • kesäkuu 2023 (PNG) lajivalmennus, lajityön esittely
 • 14.10.2023 päätösjakso, lajityön esittely
 • näyttötutkintotilaisuudet
 • ensimmäinen näyttötututkintotilaisuus joulukuu-tammikuu
 • toinen näyttötutkintotilaisuus syyskuu-lokakuu

Koulutuksen hinta

 • 2200 e (sis. koulutuksen, ylöspidon, tutkintotilaisuudet, materiaalin)
 • SUL maksaa osan tutkinnosta niille valmentajille, joilla on valmennuksessaan TF-valmennusryhmän urheilija harjoituskaudella 2021-2022

Haku koulutukseen

 • Haku koulutukseen 30.11.2021 mennessä.
[button text="Ilmoittaudu" color="secondary" link="https://www.suomisport.fi/events/06126517-a132-4369-a053-ab16646f4bce" target="_blank"]

Jatko- ja täydennyskoulutukset

Lapsuusvaihe

Nuoruusvaihe

Huippuvaihe