Urheilijarahasto

Urheilija voi siirtää valmennusrahastosta varoja verottomasti urheilijarahastoon, kun hänen vuosittaiset tulonsa ylittävät 9600€. Siirrettävä summa voi olla maksimissaan 50 % vuoden aikana valmennusrahastoon maksetuista tuloista, kuitenkin korkeintaan 200 000 euroa.

Siirrosta urheilijarahastoon ilmoitetaan materiaalipankista löytyvällä lomakkeella viimeistään 15.12. Lomake tulee palauttaa allekirjoitettuna osoitteeseen valmennusrahasto@sul.fi.

Urheilijarahastoon siirretyt varat tuloutuvat urheilijauran päättymistä seuraavien vähintään kahden ja enintään viidentoista vuoden aikana siten, että kunakin verovuonna tuloutuu tuloutumisvuosien lukumäärää vastaava osuus rahastossa urheilu-uran päättyessä olleesta määrästä.

Urheilijarahastosta tuloutuvat varat ovat kokonaisuudessaan veronalaista ansiotuloa.

Urheilija on vastuussa siitä, että hän noudattaa urheilijarahaston sääntöjä ja ohjeita. Urheilijan on myös hyvä tutustua verottajan sääntöihin liittyen urheilijarahastoon.

Urheilijarahaston säännöt