Urheilijarahasto

Urheilija voi siirtää valmennusrahastosta varoja verottomasti urheilijarahastoon, kun hänen vuosittaiset tulonsa ylittävät 9600€. Siirrettävä summa voi olla maksimissaan 50 % vuoden aikana valmennusrahastoon maksetuista tuloista, kuitenkin korkeintaan 100 000 euroa.

Siirrosta urheilijarahastoon ilmoitetaan materiaalipankista löytyvällä lomakkeella viimeistään 15.12. Lomake tulee palauttaa allekirjoitettuna osoitteeseen valmennusrahasto@sul.fi.

 

Urheilijarahastoon siirretyt varat tuloutuvat urheilijauran päättymistä seuraavien vähintään kahden ja enintään kymmenen vuoden aikana siten, että kunakin verovuonna tuloutuu tuloutumisvuosien lukumäärää vastaava osuus rahastossa urheilu-uran päättyessä olleesta määrästä.

Urheilijarahastosta tuloutuvat varat ovat kokonaisuudessaan veronalaista ansiotuloa.

Urheilijarahaston säännöt