Opetus- ja kulttuuriministeriön valmennus- ja harjoitteluapurahojen haku on käynnissä

Opetus- ja kulttuuriministeriön valmennus- ja harjoitteluapurahojen hakuaika kesälajien urheilijoille on käynnissä. Se päättyy 16. marraskuuta 2020 kello 16.15. Valtion valmennus- ja harjoitteluapuraha on suuruudeltaan 20 000, 10 000 tai 6 000 euroa vuodessa.

Verottomia valmennus- ja harjoitteluapurahoja myönnettäessä otetaan ensisijaisesti huomioon urheilijan tulos- ja menestyskehitys suhteessa lajin kansainväliseen tasoon ja kehitykseen sekä sen lisäksi menestys kansainvälisissä arvokisoissa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää valmennus- ja harjoitteluapurahoja vuosittain valtion talousarvion rajoissa. Apurahaa ei kuitenkaan myönnetä urheilijoille, joiden verotettavat tulot viimeisimmässä vahvistetussa verotuksessa ylittävät 80 000 euroa.

Harjoittelu- ja valmennusapurahan tavoitteena on luoda urheilijan ammattimaiselle ja päätoimiselle valmentautumiselle taloudelliset edellytykset siten, että urheilijalla on mahdollisuus menestyä kansainvälisissä arvokisoissa. Työssäolo tai opiskelu ei kuitenkaan ole apurahan saamisen esteenä.

Katso lisää, hakulomakkeet:

https://minedu.fi/-/urheilijoiden-valmennus-ja-harjoitteluapurahat