Yleisurheilukoulu

Yleisurheilukoulu on Suomen Urheiluliiton jäsenseurojen toteuttamana liikunnan perustaitojen, juoksemisen, hyppäämisen ja heittämisen ja yleisurheilutaitojen kehittämiseen tähtäävää harrastustoimintaa 7–12-vuotiaille lapsille ja nuorille. Säännöllisissä ja suunnitelluissa treeneissä liikunnan perustaitojen lisäksi lapsille ja nuorille opetetaan monia elämässä tarvittavia tunne- ja vuorovaikutustaitoja.

Tavoite

Yleisurheilukoulun kaksoistavoite

Yleisurheilukoulutoiminnassa on pyrittävä samanaikaisesti kahteen päämäärään. Toinen on toiminnan tarkoituksesta tuleva perustehtävä eli asiatavoite. Se tarkoittaa liikunta- ja urheilutaitojen oppimista ja urheilullisuuteen kasvattamista. Toinen päämäärä eli tunnetavoite sisältää ryhmän yhdessä tekemisen, liikunnan ilon ja kaverit. Molemmat tavoitteet ovat yhtä tärkeitä, sillä tunnetavoitteiden toteutuminen edesauttaa asiatavoitteiden saavuttamista. Mitä mukavampi osallistujalla on olla ryhmässä, sitä paremmat mahdollisuudet hänellä on oppia ja kasvaa sekä olla osana innostavaa ryhmää. Yleisurheilukoulun ohjaaja on avainasemassa näiden tavoitteiden saavuttamisen suhteen.

Malliarvot

1. Ilo
2. Yhdessä tekeminen
3. Kasvatuksellisuus
4. Avoimuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
5. Turvallisuus

Pelisäännöt

Pelisäännöt ovat yhdessä sovittuja toimintaohjeita ja niiden tavoitteena on paras mahdollinen toiminta ja tekeminen. Yhdessä laaditut pelisäännöt sitouttavat kaikki osapuolet toimintaan mukaan. 

Yleisurheilukoulun mallipelisäännöt

Seura

 • Mahdollistaa yleisurheilukoulutoiminnan
 • Vastaa asianmukaisista tiloista ja välineistä
 • Tarjoaa laadukkaat ohjaajat
 • Huolehtii vakuutukset

Ohjaajat

 • Ennen harjoituksia:
 • Suunnittelen, tiedotan ja valmistaudun huolella.
 • Harjoituksissa:
 • Tulen ajoissa ennen osallistujia paikalle.
 • Tervehdin lapsia ja vanhempia.
 • Huomaan ja kuuntelen osallistujia.
 • Innostan ja kannustan.
 • Keskustelemme harjoituksista, annan ja pyydän palautetta.
 • Harjoitusten jälkeen:
 • Huolehdimme yhdessä välineet paikoilleen.
 • Lähden itse viimeisenä ja huolehdin, että jokainen pääsee lähtemään turvallisesti kotiin.

Yleisurheilukoululaiset

 • Tulen ajoissa paikalle.
 • Kuuntelen ohjaajaa ja toimin ohjeiden mukaan.
 • Otan muut osallistujat huomioon ja kannustan muita.
 • Annan toisille osallistumisrauhan.
 • Huolehdin kotona yhdessä vanhempien kanssa mukaan oikeat varusteet.
 • Innostun ja osallistun.

Vanhemmat ja huoltajat

 • Välitän lapseni hyvinvoinnista.
 • Olen aidosti kiinnostunut lapseni harrastuksesta.
 • Huolehdin yhdessä lapseni kanssa oikeat varusteet harjoituksiin mukaan.
 • Kiitän ja kannustan lastani.
 • Kysyn lapseltani / ohjaajalta, miten harjoituksissa sujui.
 • Osallistun ja sitoudun itse toimintaan mukaan.
 • Seuraan harjoituksia sovitusta paikasta.
 • Annan ohjaajalle kiitosta ja rakentavaa palautetta ja työrauhan toimia.

Muista nämä

 • Luo pelisäännöt yhdessä muiden ohjaajien kanssa ennen toiminnan käynnistämistä ja lasten sekä huoltajien kanssa heti toiminnan alussa.
 • Tee pelisääntökeskustelusta vuorovaikutteista. Ota pelisäännöt puheeksi ja keskustele. Anna osallistujien ja huoltajien vaikuttaa niiden sisältöön.
 • Pohdi, miten ilmaiset säännöt. Tee pelisäännöistä käytännönläheisiä, jotta toiminnassa säilyy osallistumisen ja tekemisen ilo.
 • Tuo pelisääntöjä yleisurheilukoululaisten ja vanhempien tietoon eri kanavien kautta. Hyödynnä sosiaalista mediaa, pidä vanhempainiltoja ja jaa tiedotteita koteihin.
 • Ole aktiivinen ja muistuta pelisäännöistä.
 • Käsittele pelisäännöt ennen kuin kohtaat haasteellisen tilanteen. Ilman yhteisiä pelisääntöjä ei voi vaatia keltään mitään.

Yleisurheilukoulun mallipelisäännöt on laadittu yhteistyössä Myötätuuli Tiina Honkonen ky:n kanssa.

Urheilun pelisääntömateriaalit 

Voitto Onnisen lajiradat

 

Voitto Onnisen ratojen hyödyntäminen

Ohjaajien tueksi on rakennettu yleiset juoksu-, hyppy- ja heittoradat sekä kaikista lajeista malliradat. Radoissa olevat harjoitteet kehittävät monipuolisesti motorisia perustaitoja ja niitä lajien tärkeimpiä perusasioita, jotka kaikkien yleisurheilukoululaisten tulisi oppia. Ratojen avulla isossakin ryhmässä urheilijat saavat paljon toistoja, jolloin taitojen ohella myös ominaisuudet kehittyvät. Monipuolinen juokseminen ja jatkuva liike kehittävät lapsilla nopeutta ja kestävyyttä. Monipuolinen ponnistaminen ja heittäminen puolestaan kehittävät voimaa ja lihaskuntoa. Ratojen avulla lajiharjoituksista saadaan hauskoja ja innostavia.

Voitto Onnisen malliradat toimivat samalla ohjaajien harjoitepankkeina. Radoissa on kuvattuna jokaisesta lajista useita harjoitteita, jotka kehittävät lajin kannalta tärkeitä taitoja ja ominaisuuksia. Radat korostavat sitä, että laadukkaan lajiharjoituksen luomiseksi ei tarvita urheilukenttää tai yleisurheiluhalleja vaan harjoitukset voidaan rakentaa esimerkiksi koulujen liikuntasaleihin.

Ratoja voidaan käyttää erilaisiin tarkoituksiin. Juoksuradat toimivat nopeus-, kestävyys- ja juoksutaitoharjoittelun lisäksi hyvin esimerkiksi alkuverryttelynä. Lajiratojen avulla on helppo toteuttaa harjoituksissa 20-30 minuutin pituinen lajitaito-osuus.

Ratojen suorittamisessa huomioitavia asioita

 • Radat on rakennettu siten, että ne voidaan kopioida suoraan harjoituksiin. Ohjaaja voi myös poimia niistä vain tiettyjä harjoitteita ja rakentaa olemassa oleviin olosuhteisiin saatavilla olevilla välineillä omannäköisensä radan. Ohjaajan on tärkeintä omaksua periaate, miksi ratoja kannattaa teettää, mutta niitä ei tarvitse kopioida sellaisenaan.
 • Lasten kehittyessä ratojen haastetta voidaan lisätä valitsemalla mukaan haastavampia harjoitteita. On tärkeää lähteä liikkeelle lajien perusasioista ja lisätä haastetta asteittain. Urheilijoiden kehittyessä ratojen harjoitteiden määrä voi jopa vähentyä, jolloin yhtä harjoitetta voidaan tehdä enemmän. Näin on mahdollista keskittyä tiettyihin lajiteknisiin asioihin tarkemmin.
 • Juoksu- ja hyppylajien radat toimivat hyvin jatkuvina ratoina siten, että urheilijat siirtyvät aina yhden harjoitteen tehtyään seuraavaan harjoitteeseen. Heittolajien radat kannattaa teettää rastityyppisinä ratoina, joissa yhtä harjoitetta tehdään ohjaajan määrittelemä aika yksin tai pienryhmissä. Näin rata ei ruuhkaudu ja radan suorittaminen on turvallista. Turvallisuuden kannalta heittosuuntien valinta on tärkeää.
 • Juoksuratoja voidaan käyttää vakioituina testeinä, jolloin rata pyritään suorittamaan mahdollisimman nopeasti. Tämä kehittää nopeutta ja ketteryyttä. Jos halutaan kehittää kestävyyttä, rata kannattaa tehdä pitemmillä etäisyyksillä ja suorittaa se useaan kertaan.
 • Heittoradoissa on tärkeää valita lasten ikään ja kehitystasoon sopivat välineet. Useimmiten tämä tarkoittaa kevyitä välineitä, jotka kehittävät lajiosaamista paremmin kuin liian painavat välineet ja niiden käyttäminen on turvallista.
 • Radoissa on tärkeää olla sellaisia harjoitteita, joissa apuopettajat (aidat, viivat, tavoitemaalit) antavat urheilijoille palautteen harjoitteen onnistumisesta. Ohjaajan kannattaa valita oma sijoittumisensa siten, että hän pystyy antamaan palautteen kyseisellä kerralla tärkeimmästä opittavasta asiasta.
 • Radoissa voidaan edetä myös pareittain tai pienryhmissä, jolloin toiset urheilijat antavat palautetta suorituksista ohjaajan ohjeiden mukaisesti.
 • Useimpien Voitto Onnisen malliratojen suorittaminen vaatii paljon erilaisia välineitä varsinkin, jos esimerkiksi urheilukentällä useat ryhmät tekevät ratoja samaan aikaan. Välineitä voidaan rakentaa myös itse eikä niiden tarvitse olla aina juuri samanlaisia mitä ratoihin on kuvattu. Urheilukentällä esimerkiksi moukarihäkkiä voi käyttää monenlaiseen tarkoitukseen ja häkin ulkopuolelta sitä vasten urheilijat voivat heittää erilaisia välineitä samaan aikaan.

Taitoa ja tunnetta ohjaamiseen

 

Taitoa ja tunnetta ohjaamiseen – Yleisurheilukoulun ohjaajan työkirja

Hyvä ohjaaminen on taito, joka syntyy tarkkailusta, tiedosta, vuorovaikutuksesta ja kokemuksesta. Ohjauskokemusta saa vain ohjaamalla ja osaaminen kasvaa kokemuksen kautta. Oma tyyli ja tapa löytyvät vähitellen.

Suomen Urheiluliitto haluaa olla tukemassa ohjaajien arkea luomalla ohjaustoimintaa helpottavia työkaluja. Uudessa Taitoa ja tunnetta ohjaamiseen – työkirjassa on tietoa, vinkkejä ja pohdintakysymyksiä tavoitteellisesta toiminnasta,  rakentavan ja turvallisen oppimisilmapiirin tuntomerkeistä, ryhmädynamiikasta ja haasteellisista tilanteista. Kirjaan on koottu myös 30 harjoitetta edellä mainituista teemoista. Työkirja on tarkoitettu yleisurheilukoulun parissa toimiville lasten ja nuorten ohjaajille, valmentajille sekä toiminnasta vastaaville nuorisopäälliköille. Kirjan sisältöä voi hyödyntää soveltuvin osin myös muussa urheiluseuratoiminnassa.

Kirja on yhteisponnistus, jonka työstöön on osallistunut laaja joukko seuratoimijoita eri tilaisuuksien ja koulutusten kautta. Harjoitteita on testattu käytännössä yleisurheilukouluissa. Kirjan ovat kirjoittaneet yhteisten tarpeiden ja toiveiden pohjalta SUL:n nuorisopäällikkö Ritva Immonen (toim.), Myötätuuli Ky:n koulutusyrittäjä Tiina Honkonen ja Pitkänkankaan koulun erityisopettaja Päivi Korhonen.

Yleisurheilukoulun kaksoistavoite

Yleisurheilukoulutoiminnassa on pyrittävä samanaikaisesti kahteen päämäärään. Toinen on toiminnan tarkoituksesta tuleva perustehtävä eli asiatavoite. Se tarkoittaa liikunta- ja urheilutaitojen oppimista ja urheilullisuuteen kasvattamista. Toinen päämäärä eli tunnetavoite sisältää ryhmän yhdessä tekemisen, liikunnan ilon ja kaverit. Molemmat tavoitteet ovat yhtä tärkeitä, sillä tunnetavoitteiden toteutuminen edesauttaa asiatavoitteiden saavuttamista. Mitä mukavampi osallistujalla on olla ryhmässä, sitä paremmat mahdollisuudet hänellä on oppia ja kasvaa sekä olla osana innostavaa ryhmää. Yleisurheilukoulun ohjaaja on avainasemassa näiden tavoitteiden saavuttamisen suhteen.

”Yleisurheilukoulussa ohjaajalla on merkittävä rooli lasten innokkuuden säilyttäjänä ja kirja auttaa ohjaajia pohtimaan ja tuomaan tunneasiat käytäntöön”, toteaa Suomen Urheiluliiton nuorisopäällikkö Ritva Immonen.

Työkirja on osa yleisurheiluohjaajan tutkintomateriaalia (YT). Työkirjan II painos on myynnissä: Materiaalitilaukset

Valtakunnallinen harrastusviikko 2.–6.11.2020

Harrastusviikko 

Harrastusviikon tavoite on kannustaa yhä useampi lapsi ja nuori mukaan harrastustoimintaan ja että jokaiselle löytyisi se ”oma juttu”. “Harrastusviikolla paikalliset yhdistykset järjestävät harrastusten maistiaisia lapsille ja nuorille.”

Harrastusviikon aikana julkaistaan myös lasten ja nuorten harrastamista edistävä Suomen malli. Lisätietoja löytyy Opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta

Etsitkö harrastusta? Voit tutustua yleisurheiluun Voitto Onnisen lajiratojen avulla!

Yhteystiedot

Tervetuloa mukaan! Ota yhteyttä paikkakuntasi yleisurheiluseuraan ja kysy lisää lähialueen harrastustoiminnasta. 

Valtakunnallisesta yleisurheilukoulusta voi tiedustella lisää: nuoriso@sul.fi

Nuorisoyleisurheilu