Yleisurheilukoulu

Yleisurheilukoulu on Suomen Urheiluliiton jäsenseurojen toteuttamana liikunnan perustaitojen, juoksemisen, hyppäämisen ja heittämisen ja yleisurheilutaitojen kehittämiseen tähtäävää harrastustoimintaa 7–12-vuotiaille lapsille ja nuorille. Säännöllisissä ja suunnitelluissa treeneissä liikunnan perustaitojen lisäksi lapsille ja nuorille opetetaan monia elämässä tarvittavia tunne- ja vuorovaikutustaitoja.

Valtakunnallinen yleisurheilukoulu

Liity yleisurheilukouluun

Yleisurheilukoulu on SUL:n maksuton yleisurheilukouluketju yleisurheiluseuroille. Se sisältää nettisivuston, sähköisen materiaalipankin, maksuttomia etuja, tiedotusta, tuotteita, tapahtumia jne.

Noudata Yleisurheilukoulun kriteerejä (pelisäännöt alla, erillinen alavalikko)

 • Seuran nettisivuilla tiedotetaan yleisurheilukouluryhmistä
 • Seuralla on yhteiset kirjatut pelisäännöt
 • Seuran nettisivuilta löytyy vakuutusinfo
 • Koulutetut ohjaajat (vähintään Yleisurheilun Starttikurssi on suoritettu ryhmien vastuuohjaajilla).
 • Lisenssit yleisurheilukoululaisille ovat kunnossa
 • Urheilijan polku on kirjattu seuran toimintalinjaukseen (yukoulutoiminta laadukasta

Tervetuloa mukaan! 

Tavoite

Yleisurheilukoulun kaksoistavoite

Yleisurheilukoulutoiminnassa on pyrittävä samanaikaisesti kahteen päämäärään. Toinen on toiminnan tarkoituksesta tuleva perustehtävä eli asiatavoite. Se tarkoittaa liikunta- ja urheilutaitojen oppimista ja urheilullisuuteen kasvattamista. Toinen päämäärä eli tunnetavoite sisältää ryhmän yhdessä tekemisen, liikunnan ilon ja kaverit. Molemmat tavoitteet ovat yhtä tärkeitä, sillä tunnetavoitteiden toteutuminen edesauttaa asiatavoitteiden saavuttamista. Mitä mukavampi osallistujalla on olla ryhmässä, sitä paremmat mahdollisuudet hänellä on oppia ja kasvaa sekä olla osana innostavaa ryhmää. Yleisurheilukoulun ohjaaja on avainasemassa näiden tavoitteiden saavuttamisen suhteen.

Malliarvot

1. Ilo
2. Yhdessä tekeminen
3. Kasvatuksellisuus
4. Avoimuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
5. Turvallisuus

Pelisäännöt

Pelisäännöt ovat yhdessä sovittuja toimintaohjeita ja niiden tavoitteena on paras mahdollinen toiminta ja tekeminen. Yhdessä laaditut pelisäännöt sitouttavat kaikki osapuolet toimintaan mukaan. 

Yleisurheilukoulun mallipelisäännöt

Seura

 • Mahdollistaa yleisurheilukoulutoiminnan
 • Vastaa asianmukaisista tiloista ja välineistä
 • Tarjoaa laadukkaat ohjaajat
 • Huolehtii vakuutukset

Ohjaajat

 • Ennen harjoituksia:
 • Suunnittelen, tiedotan ja valmistaudun huolella.
 • Harjoituksissa:
 • Tulen ajoissa ennen osallistujia paikalle.
 • Tervehdin lapsia ja vanhempia.
 • Huomaan ja kuuntelen osallistujia.
 • Innostan ja kannustan.
 • Keskustelemme harjoituksista, annan ja pyydän palautetta.
 • Harjoitusten jälkeen:
 • Huolehdimme yhdessä välineet paikoilleen.
 • Lähden itse viimeisenä ja huolehdin, että jokainen pääsee lähtemään turvallisesti kotiin.

Yleisurheilukoululaiset

 • Tulen ajoissa paikalle.
 • Kuuntelen ohjaajaa ja toimin ohjeiden mukaan.
 • Otan muut osallistujat huomioon ja kannustan muita.
 • Annan toisille osallistumisrauhan.
 • Huolehdin kotona yhdessä vanhempien kanssa mukaan oikeat varusteet.
 • Innostun ja osallistun.

Vanhemmat ja huoltajat

 • Välitän lapseni hyvinvoinnista.
 • Olen aidosti kiinnostunut lapseni harrastuksesta.
 • Huolehdin yhdessä lapseni kanssa oikeat varusteet harjoituksiin mukaan.
 • Kiitän ja kannustan lastani.
 • Kysyn lapseltani / ohjaajalta, miten harjoituksissa sujui.
 • Osallistun ja sitoudun itse toimintaan mukaan.
 • Seuraan harjoituksia sovitusta paikasta.
 • Annan ohjaajalle kiitosta ja rakentavaa palautetta ja työrauhan toimia.

Muista nämä

 • Luo pelisäännöt yhdessä muiden ohjaajien kanssa ennen toiminnan käynnistämistä ja lasten sekä huoltajien kanssa heti toiminnan alussa.
 • Tee pelisääntökeskustelusta vuorovaikutteista. Ota pelisäännöt puheeksi ja keskustele. Anna osallistujien ja huoltajien vaikuttaa niiden sisältöön.
 • Pohdi, miten ilmaiset säännöt. Tee pelisäännöistä käytännönläheisiä, jotta toiminnassa säilyy osallistumisen ja tekemisen ilo.
 • Tuo pelisääntöjä yleisurheilukoululaisten ja vanhempien tietoon eri kanavien kautta. Hyödynnä sosiaalista mediaa, pidä vanhempainiltoja ja jaa tiedotteita koteihin.
 • Ole aktiivinen ja muistuta pelisäännöistä.
 • Käsittele pelisäännöt ennen kuin kohtaat haasteellisen tilanteen. Ilman yhteisiä pelisääntöjä ei voi vaatia keltään mitään.

Yleisurheilukoulun mallipelisäännöt on laadittu yhteistyössä Myötätuuli Tiina Honkonen ky:n kanssa.

Urheilun pelisääntömateriaalit 

Ohjaajarekrytointi

Ohjaajat ja valmentajat tuottavat seuran toiminnan. Ilman heitä ei ole urheilijoita, joten he ovat seurassa täysin korvaamattomia. Seuratyöntekijöiden ehkä tärkeimmät tehtävät ovat innostavien ja osaavien ohjaajien ja valmentajien löytäminen, heidän työnsä tukeminen ja osaamisensa kehittäminen. Rekrytointi on jatkuvaa työtä. Uskalla kysyä! Hyvänä tavoitteena on löytää vähintään 1-2 uutta ohjaajaa tai valmentajaa vuosittain. Alla vinkkejä, joiden avulla ohjaajia on löydetty seuroihin.

Laadukas seuratoiminta

 • Laaja-alainen laadukas seuratoiminta vetää myös ohjaajia puoleensa
 • Seuratoiminnassa mukanaolevien ohjaaminen ohjaajanpolulle
  • Drop out urheilijat
  • Entisten urheilijoiden rekrytointi
  • Aktiiviurheilijoiden ”kouluttaminen/porkkanointi”
  • Vanhempien aktivointi ja heidän verkostojen hyödyntäminen

Jaettu vastuu

 • Lajiryhmätreeni (pienempi sitoutuminen)
 • Uinuvan osaamisen käyttöönotto

Aktiivinen viestintä

 • Nettisivujen hyödyntäminen
 • Sosiaalisen median hyödyntäminen
 • Ilmoitus Mol.fi sivuille
 • Varmista näkyvyys (tapahtumat)
 • Puskaradio ja viidakkorumpu

Kattavat verkostot

 • Seurayhteistyö
 • Eri järjestöt
 • Oppilaitokset (yliopistot, ammattikorkeakoulut ja opistot)
  • Oppilaitoksille suora posti (yritä päästä käsiksi sähköpostilistoihin)
  • Opettajien verkostot
  • Ilmoitustaulut
  • Tutorit
  • Oppisopimus

Muista nämä

 • Ole aktiivinen
 • Uskalla kysyä!

Ohjaajapaketti

 • Hyödynnä ohjaajapakettimallia rekrytoidessasi uusia ohjaajia. Muokatkaa seuraanne sopivaksi. Malli löytyy TÄÄLTÄ. 

Malliharjoitteita (lisää koulutuksissa ja tuotetuissa oppaissa)

Keihäspommitus
Harjoitteen nimi: Keihäspommitus
Tavoite: Paljon erilaisia heittoliikkeitä
Välineet: Verkko / kuminauha ja heittovälineitä
Kesto: 10 minuuttia
Harjoitteen sisältö: Rakenna pelialue, joka on jaettu kahteen puoliskoon parin metrin korkeudella olevalla lentopalloverkolla, kuminauhalla tms. Määrittele kummallekin puolelle heittoviiva muutaman metrin päähän puoliskoita erottavasta verkosta. Muodosta kaksi joukkuetta ja anna molemmille oma pelipuoliskonsa. Laita molemmille puolille yhtä paljon heittovälineitä. Heittovälineiksi keihäspommituksessa soveltuvat hernepussit, pehmopallot, pehmeät bocciapallot ja häntäpallot. Pelissä tehtävänä on heittää oma alue puhtaaksi. Heittojen on aina tapahduttava heittoviivan takaa. Pelin voittaja on joukkue, jonka puolella on määritellyn peliajan loputtua vähemmän heittovälineitä.
Lähde: Immonen, R., Rajala, T., Leskinen, A. & Aalto, H.  2016. Yleisurheiluohjaajan opas. Suomen Urheiluliitto ry.

Heittorenkaan tarkkuusheittoa
Harjoitteen nimi: Heittorenkaan tarkkuusheittoa
Tavoite: Heittäminen, tarkkuusheitto
Välineet: Keppejä, keihäitä, hulavanteita ja heittorenkaita
Harjoitteen sisältö: Aseta ryhmäsi jonoihin, joissa jokaisessa on 3-4 heittäjää. Aseta jonoista noin 8-10 metrin päähän jokaisen jonon kohdalle keppi tai keihäs pystyyn. Antamastasi heittomerkistä jonojen ensimmäiset yrittävät heittää hulavanteella tai heittorenkaalla kiekonheiton omaisen suorituksen. Heittäjät hakevat välineen jonon seuraavalle antamastasi merkistä.
Lähde: Immonen, R., Rajala, T., Leskinen, A. & Aalto, H.  2016. Yleisurheiluohjaajan opas. Suomen Urheiluliitto ry.

Loikkarata
Harjoitteen nimi: Loikkarata
Tavoite: Erilaisten ponnistustapojen opettaminen
Välineet: –
Kesto: 10 minuuttia
Harjoitteen sisältö: Aseta kolme pitkää (= vähintään lm), mutta matalaa estettä pituuskasan eteen niin, että esteiden väli on vähintään 1 metri. Aseta viimeiselle hypylle myös tavoiteviiva. Rakenna ainakin kaksi rataa, tai ohjaa osa ryhmästä muuhun toimintaan tämän harjoituksen ajaksi, jottei jonotusta synny. Hyppyytä ryhmääsi ensin esteiden yli loikilla, sitten kinkoilla ja lopuksi kolmiloikkarytmillä. Voit teettää harjoituksen lopuksi viestinä kahdella joukkueella ja vierekkäisillä loikkaradoilla radalla. Viestissä menomatka loikitaan kolmiloikkaa ja paluumatka juostaan ja lähetetään jonon seuraava liikkeelle
Lähde: Immonen, R., Rajala, T., Leskinen, A. & Aalto, H.  2016. Yleisurheiluohjaajan opas. Suomen Urheiluliitto ry.

Reaktioviesti
Harjoitteen nimi: Reaktioviesti
Tavoite: Liikkumistaidot, reagointi ja kehonhallinta
Välineet: Merkkauskartioita
Kesto: 10 minuuttia
Harjoitteen sisältö: Leikkiin voi osallistua 8-20 leikkijää, jotka jaetaan 4-6 leikkijän joukkueisiin. Joukkueet käyvät jonoon päinmakuulle lähtöviivan taakse. Leikkijöille annetaan numerot jonojärjestyksen mukaan. Jokaisen jonon eteen noin 10-15 metrin päähän laitetaan merkkauskartio. Ohjaaja huutaa jonkin numeron ja tällöin leikkijä, jolla on kyseinen numero, lähtee kiertämään kartiota ja yrittää palata jonoon mahdollisimman nopeasti. Se joukkue, jonka jäsen ehti jonoon paikalleen takaisin ensimmäisenä, saa pisteen. Viestin voittaa joukkue, joka on ensimmäisenä kerännyt esimerkiksi viisi pistettä.
Lähde: Immonen, R., Rajala, T., Leskinen, A. & Aalto, H.  2016. Yleisurheiluohjaajan opas. Suomen Urheiluliitto ry.

Aitajuoksuhippa
Harjoitteen nimi: Aitajuoksuhippa
Tavoite: Juokseminen, ponnistaminen, kehonhallinta ja väistäminen
Välineet: –
Kesto: 10 minuuttia
Harjoitteen sisältö: Hippaan tarvitaan 15-25 osallistujaa. Leikkijöistä valitaan yksi tai kaksi kiinniottajaa sekä määritellään leikkialue. Liikkuminen leikissä tapahtuu juoksemalla. Kiinniottajan tehtävä on yrittää koskea karkuun juoksevia. Mikäli kiinniottaja saa jonkun kiinni, kiinni jäänyt menee maahan esteeksi. Muut leikkijät voivat pelastaa kiinni jääneen ponnistamalla hänen ylitsensä aitajuoksunomaisesti suoraan juoksuvauhdista.
Lähde: Immonen, R., Rajala, T., Leskinen, A. & Aalto, H.  2016. Yleisurheiluohjaajan opas. Suomen Urheiluliitto ry.

Voitto Onnisen puuttuva palanen
Harjoitteen nimi: Voitto Onnisen puuttuva palanen
Tavoite: Ryhmiin jako, oppia toimimaan kaikkien kanssa, ilmapiiri ja innostus
Välineet: Voitto Onnisen lajikuvat
Kesto: 5 minuuttia
Harjoitteen sisältö: Käytä ryhmiin jakamisessa apuna Voitto Onnisen eri lajikuvia. Leikkaa kuvat yhtä moneen osaan kuin haluat ryhmään jäseniä. Jaa sattumanvaraisesti palat osallistujille. Jokainen ottaa yhden palan ja etsii kyseisen Voitto Onnisen lajikuvan muut palaset. Ehjä Voitto Onninen muodostaa ryhmän.
Lähde: Immonen, R., Rajala, T., Leskinen, A. & Aalto, H.  2016. Yleisurheiluohjaajan opas. Suomen Urheiluliitto ry.

Kulje Kanssani
Harjoitteen nimi: Kulje kanssani
Tavoite: Rauhoittuminen, rentoutuminen ja luottamus Välineet: –
Kesto: 10 minuuttia
Harjoitteen sisältö: Jaa leikkijät pareihin. Osallistujat asettuvat sei- somaan peräkkäin. Edessä oleva pitää silmänsä kiinni ja takana oleva toimii ohjaajana. Ohjaaja painaa kädellään kevyesti kuljetettavaa selkään lapaluiden väliin silloin, kun kuljetaan suoraan eteenpäin, vasemmalle olkapäälle, kun on käännyttävä vasemmalle ja oikealle olkapäälle, kun on käännyttävä oikealle. Kun ohjaaja irrottaa otteensa, on kuljetettavan pysähdyttävä.
Lähde: Immonen, R., Rajala, T., Leskinen, A. & Aalto, H.  2016. Yleisurheiluohjaajan opas. Suomen Urheiluliitto ry.

Virtaava joki
Harjoitteen nimi: Virtaava joki
Tavoite: Rauhoittuminen, rentoutuminen ja hyvä olo
Välineet: Jumppapatjoja
Kesto: 10 minuuttia
Harjoitteen sisältö:
Aseta ryhmäsi polvi-istuntaan kahteen vastakkaiseen riviin, jonka väli on noin puoli metriä. Tästä muodostuu virtaava joki. Vuorotellen molemmilta puolilta osallistuja lähtee rivin toisesta päästä liikkeelle kontaten joen läpi. Rivissä olijat (=joki) keinuttavat kulkijaa joen pyörteissä ensin rauhallisesti kylkeen koskettaen ja tönien, loppumatkasta kovempaa, mutta pehmein liikkein.
Sovellukset: Rivissä olevat voivat olla myös silitysrautoja, jotka silittävät käsillään rivien välissä kulkevaa pyykkiä.
Lähde: Honkonen, T. & Immonen, R. 2015. Liikunnan iloa ja kavereita työkirja. Suomen Urheiluliitto.

Ratapalaute 
Harjoitteen nimi: Ratapalaute
Tavoite: Palautteenanto, toimintapalaute, ota palautetta vastaan
Välineet: Hernepusseja ja pyykkipoikia
Kesto: 10 minuuttia
Harjoitteen sisältö: Jaa jokaiselle lapselle yksi hernepussi ja yksi pyykkipoika. Pyydä osallistujia viemään hernepussi harjoituksen mukavimman harjoitteen kohdalle ja sijoittamaan pyykkipoika sinne, mitä haluaa oppia lisää.
Sovellukset: Voit askarrella ennakkoon hymynaamoja, joita sijoittamalla osallistujat kertovat harjoitusten mukavimmat jutut. Surunaamalla voi puolestaan ilmaista, mikä ei oikein sujunut.
Lapsi menee seisomaan siihen paikaan, joka oli mieleenpainuvin, kivoin tai merkittävin hetki toiminnan aikana.
Jokainen osallistuja näyttää liikkeen, jonka harjoituksissa oppi. Tämä harjoitus tehdään ilman puhetta. On mukavaa tehdä harjoituksia välillä myös hiljaisesti ilman ääntä.
Lähde: Immonen, R., Rajala, T., Leskinen, A. & Aalto, H.  2016. Yleisurheiluohjaajan opas. Suomen Urheiluliitto ry.

Takaa-ajoviesti
Harjoitteen nimi: Takaa-ajoviesti
Tavoite: Juoksukunnon kehittäminen
Välineet: –
Kesto: 10 minuuttia
Harjoitteen sisältö:
Muodosta muutaman hengen joukkueet. Aseta joukkueet tasaisin välimatkoin saliin tai kentälle. Lähetä pillin vihellyksestä joukkueen ensimmäiset matkaan viestikapula kädessään. Heidän tehtävänään on juosta kierros takaisin omalle paikalleen ajaen takaa edellään olevaa. Jokaisella joukkueella on oma vaihtoalue, jolla kapula on saatava vaihdetuksi seuraavalle viestin viejälle. Kiinni saatu joukkue tippuu pelistä pois ja lopuksi katsotaan, kuinka monta joukkuetta on esimerkiksi viiden minuutin juoksun jälkeen jäljellä. Peliin kannattaa asettaa myös maksimiaika. Mikäli tämän kuluttua kukaan joukkue ei ole saanut toistaan kiinni, voittaja on joukkue, joka on juossut pisimmän matkan.
Lähde: Immonen, R., Rajala, T., Leskinen, A. & Aalto, H.  2016. Yleisurheiluohjaajan opas. Suomen Urheiluliitto ry.

Hernepussiralli
Harjoitteen nimi: Hernepussiralli
Tavoite: Ryhmäytyminen, läsnäolo ja keskittyminen
Välineet: Kaksi hernepussia
Kesto: 10 minuuttia
Harjoitteen sisältö: Osallistujat asettuvat rinkiin. Ringissä joka toinen osallistuja kuuluu samaan joukkueeseen. Aluksi annetaan hernepussi molemmille joukkueille siten, että toinen hernepussi on kutakuinkin toisella puolella piiriä ja toinen toisella. Kun leikki alkaa, leikkijät antavat hernepussia aina seuraavalle omaan joukkueensa pelaajalle. Molemmat joukkueet siirtävät hernepussiaan samaan suuntaan. Voittaja on joukkue, jonka hernepussi ohittaa toisen joukkueen.
Sovellukset: Muunna leikkiä osallistujien mielenkiinnon mukaan. Joukkueet voivat nimetä oman hernepussinsa esimerkiksi yleisurheiluidoleidensa mukaan ja joukkueet voivat kannustaa toisiaan ja yleisurheiluidoliaansa. Innostus on taattu!
Lähde: Immonen, R., Rajala, T., Leskinen, A. & Aalto, H.  2016. Yleisurheiluohjaajan opas. Suomen Urheiluliitto ry.

Pyykkipojat pussissa
Harjoitteen nimi: Pyykkipojat pussissa Tavoite: Ryhmiin jako, oppia toimimaan kaikkien kanssa, ilmapiiri ja innostus
Välineet: Erivärisiä pyykkipoikia pussissa
Kesto: 5 minuuttia
Harjoitteen sisältö: Laita erivärisiä pyykkipoikia pussiin niin monta kuin tarvitset ryhmiä ja kutakin väriä niin monta, että pyykkipoikia on yhteensä yhtä monta kuin osallistujia. Jokainen nostaa vuorotellen yhden pyykkipojan. Pienryhmät muodostuvat samanvärisistä pyykkipojista.
Sovellukset: Pussiin voi askarrella tunnekortteja, jolloin ryhmät muodostuvat saman tunnekuvan saaneiden kesken.
Lähde: Immonen, R., Rajala, T., Leskinen, A. & Aalto, H.  2016. Yleisurheiluohjaajan opas. Suomen Urheiluliitto ry.

Parikuntoilu
Harjoitteen nimi: Parikuntoilu
Tavoite: Liikkuvuutta ja voimaa yhdessä kaverin kanssa
Välineet: Pallo
Kesto: 10-15 minuuttia
Harjoitteen sisältö
Kuntoilutehtäviä:
•    Kottikärrykävely, vaihto puolessa välissä
•    Pukkihyppely, hypätään vuorotellen toisen yli
•    Merimiespaini
•    Pallonpyöritys yli ja ali
•    Pässin pusku
Lähde: Voitto Onnisen kaverirata. 2014. Suomen Urheiluliitto

Kuulantyöntösukkula
Harjoituksen nimi: Kuulantyöntösukkula
Tavoite: Kuulantyöntöä monipuolisesti
Välineet: Kuulia
Kesto: 10 minuuttia
Harjoitteen sisältö:
Muodosta ryhmästäsi 6-8 hengen joukkueita. Aseta puolet jokaisesta joukkueesta salin/ kentän toiseen päähän, puolet toiseen päähän. Anna lähtömerkki, josta toisen jonon ensimmäiset työntävät kuulaa vastapuolelle niin pitkälle kuin mahdollista. Tämän jälkeen he lähtevät juoksemaan kuulan luo, ja vievät kuulan rapukävelyllä mahansa päällä oman joukkueensa vastapuolella ensimmäisenä olevalle työnnettäväksi mennen itse vastakkaisen jonon viimeiseksi. Voittaja on joukkue, joka on ensimmäisenä tehnyt sovitun kierrosmäärän sukkulaviestiä.
Lähde: Salmela, E. 2012. Lasten yleisurheiluohjaajan käsikirja. Yleisurheilua 7—11-vuotiaille. Suomen Urheiluliitto ry. Helsinki.

Saarihippa 
Harjoitteen nimi: Saarihippa
Tavoite: Ponnistaminen, loikkaaminen, tasapainotaidot ja kehonhallinta
Välineet: Erikokoisia vanteita
Kesto: 5-10 minuuttia
Harjoitteen sisältö:
Saarihippaan tarvitaan 6-25 osallistujaa. Leikkijöistä valitaan ensin kiinniottaja ja määritellään leikkialue, johon levitetään tasaisesti erikokoisia vanteita. Liikkuminen on sallittu ainoastaan hyppimällä vanteesta toiseen. Kiinniottajan tehtävä on koskea karkuun lähteneitä hyppääjiä. Mikäli kiinniottaja saa jonkun kiinni, kiinni jääneestä tulee uusi hippa.
Lähde: Jaakkola, T. 2014. Krokotiilijuoksu ja 234 muuta toimintaideaa motoristen taitojen kehittämiseksi. PS-kustannus. Jyväskylä.

Hymyn heitto
Harjoitteen nimi: Hymyn heitto
Tavoite: Rauhoittuminen, rentoutuminen ja hyvä olo
Välineet: –
Kesto: 10 minuuttia
Harjoitteen sisältö:
Pyydä osallistujat istumaan piiriin. Valitkaa aloittaja, joka ensin hymyilee, ottaa sitten hymyn pois kasvoiltaan ja osoittaa jotakuta. Hymyn vastaanottanut henkilö aloittaa hymyilemisen ja heittää sen seuraavaksi jollekin toiselle. Tavoitteena on olla omaa vuoroa lukuun ottamatta hymyilemättä. Jos osallistuja hymyilee, hän pääsee kannustusjoukkoihin.
Lähde: Honkonen, T. & Immonen, R. 2015. Liikunnan iloa ja kavereita työkirja. Suomen Urheiluliitto.

Paahtoleipähippa
Harjoitteen nimi: Paahtoleipähippa
Tavoite: Juokseminen, ponnistaminen ja ryhmäytyminen
Välineet: –
Kesto: 5-10 minuuttia
Harjoitteen sisältö:
Valitaan osallistujista kaksi hippaa ja rajataan leikkialue. Kiinnijäänyt leikkijä jää paikalleen seisomaan. Pelastajat (leivänpaahdin) pelastavat kiinnijääneen siten, että asettuvat vastakkain kädet kiinni, kiinnijäänyt käsien välissä. Pelastajat menevät kyykkyyn ja kiinnijäänyt hyppää ylös pelastajien käsien yli leikkiin mukaan.
Lähde: Kokkonen, M. 2008. Liikunnan täydennyskoulutusta alakoulun opettajille. Luettavissa: http://www.kll.fi/filebank/230-judo_liikuntavinkit.pdf.
Suomen Judoliitto. Luettu: 16.11.2015.

Pitkänpitkä loikka
Harjoitteen nimi: Pitkänpitkä loikka
Tavoite: Loikkaaminen, ponnistaminen ja liikkumistaidot
Välineet: –
Kesto: 5-10 minuuttia
Harjoitteen sisältö:
Leikkiin tarvitaan 6-30 osallistujaa. Jos osallistujia on paljon, osallistujat jaetaan ensin 4-6 hengen joukkueisiin. Ryhmän tavoitteena on yhteistyössä hypätä mahdollisimman pitkälle. Leikki alkaa sillä, että maahan merkitään lähtöviiva, jonka takaa joukkueet lähtevät ponnistamaan. Jokainen joukkue valitsee hyppyjärjestyksen, jota se noudattaa leikin ajan. Joukkueen ensimmäinen jäsen aloittaa ponnistamalla viivan takaa niin pitkälle kuin mahdollista. Seuraavaksi joukkueen toinen ponnistaja siirtyy täsmälleen siihen alastulopaikkaan, johon ensimmäinen ponnistaja tuli alas. Leikki jatkuu näin, kunnes joukkueen kaikki jäsenet ovat ponnistaneet alussa sovitun määrän. Ponnistukset suoritetaan kuitenkin aina vuorotellen. Tätä leikkiä voidaan leikkiä vaihtelemalla erilaisia ponnistustapoja. Ponnistukset vasemmalla tai oikealla jalalla, vauhditon potuushyppy eteen- tai taaksepäin ja vauhditon kolmi- tai viisiloikka ovat esimerkkejä ponnistustavoista, joita leikissä voi käyttää. Samoin ponnistukset voidaan tehdä joko paikaltaan tai muutaman askeleen vauhdista.
Lähde: Jaakkola, T. 2014. Krokotiilijuoksu ja 234 muuta toimintaideaa motoristen taitojen kehittämiseksi. PS-kustannus. Jyväskylä.

Tunnehippa 
Harjoitteen nimi: Tunnehippa
Tavoite: Erilaisten tunteiden nimeäminen ja tulkinta
Välineet: –
Kesto: 10 minuuttia
Harjoitteen sisältö:
Yksi lapsista valitaan hipaksi. Kiinni otettaessa hän sanoo kiinni otetulle lapselle jonkin tunteen, jota tämän pitää ilmentää. Kiinniotettu jää paikalleen annetun tunteen kanssa (esimerkiksi jännittynyt ilme kasvoillaan) ja hänet voidaan pelastaa niin, että kaveri matkii samaa ilmettä ja koskettaa pelastettavaa lasta olkapäästä.
Lähde: Turvallisin mielin-hanke 2014. Tunteiden maailmanpyörä. Luettavissa: http://www.mielenterveysseura.fi/sites/default/files/materials_files/tunteiden_maailmanpyora_tyovaline.pdf . Suomen Mielenterveysseura. Luettu 22.9.2015.

Voitto Onnisen lajiradat

Voitto Onnisen ratojen hyödyntäminen

Ohjaajien tueksi on rakennettu yleiset juoksu-, hyppy- ja heittoradat sekä kaikista lajeista malliradat. Radoissa olevat harjoitteet kehittävät monipuolisesti motorisia perustaitoja ja niitä lajien tärkeimpiä perusasioita, jotka kaikkien yleisurheilukoululaisten tulisi oppia. Ratojen avulla isossakin ryhmässä urheilijat saavat paljon toistoja, jolloin taitojen ohella myös ominaisuudet kehittyvät. Monipuolinen juokseminen ja jatkuva liike kehittävät lapsilla nopeutta ja kestävyyttä. Monipuolinen ponnistaminen ja heittäminen puolestaan kehittävät voimaa ja lihaskuntoa. Ratojen avulla lajiharjoituksista saadaan hauskoja ja innostavia.

Voitto Onnisen malliradat toimivat samalla ohjaajien harjoitepankkeina. Radoissa on kuvattuna jokaisesta lajista useita harjoitteita, jotka kehittävät lajin kannalta tärkeitä taitoja ja ominaisuuksia. Radat korostavat sitä, että laadukkaan lajiharjoituksen luomiseksi ei tarvita urheilukenttää tai yleisurheiluhalleja vaan harjoitukset voidaan rakentaa esimerkiksi koulujen liikuntasaleihin.

Ratoja voidaan käyttää erilaisiin tarkoituksiin. Juoksuradat toimivat nopeus-, kestävyys- ja juoksutaitoharjoittelun lisäksi hyvin esimerkiksi alkuverryttelynä. Lajiratojen avulla on helppo toteuttaa harjoituksissa 20-30 minuutin pituinen lajitaito-osuus.

Ratojen suorittamisessa huomioitavia asioita

 • Radat on rakennettu siten, että ne voidaan kopioida suoraan harjoituksiin. Ohjaaja voi myös poimia niistä vain tiettyjä harjoitteita ja rakentaa olemassa oleviin olosuhteisiin saatavilla olevilla välineillä omannäköisensä radan. Ohjaajan on tärkeintä omaksua periaate, miksi ratoja kannattaa teettää, mutta niitä ei tarvitse kopioida sellaisenaan.
 • Lasten kehittyessä ratojen haastetta voidaan lisätä valitsemalla mukaan haastavampia harjoitteita. On tärkeää lähteä liikkeelle lajien perusasioista ja lisätä haastetta asteittain. Urheilijoiden kehittyessä ratojen harjoitteiden määrä voi jopa vähentyä, jolloin yhtä harjoitetta voidaan tehdä enemmän. Näin on mahdollista keskittyä tiettyihin lajiteknisiin asioihin tarkemmin.
 • Juoksu- ja hyppylajien radat toimivat hyvin jatkuvina ratoina siten, että urheilijat siirtyvät aina yhden harjoitteen tehtyään seuraavaan harjoitteeseen. Heittolajien radat kannattaa teettää rastityyppisinä ratoina, joissa yhtä harjoitetta tehdään ohjaajan määrittelemä aika yksin tai pienryhmissä. Näin rata ei ruuhkaudu ja radan suorittaminen on turvallista. Turvallisuuden kannalta heittosuuntien valinta on tärkeää.
 • Juoksuratoja voidaan käyttää vakioituina testeinä, jolloin rata pyritään suorittamaan mahdollisimman nopeasti. Tämä kehittää nopeutta ja ketteryyttä. Jos halutaan kehittää kestävyyttä, rata kannattaa tehdä pitemmillä etäisyyksillä ja suorittaa se useaan kertaan.
 • Heittoradoissa on tärkeää valita lasten ikään ja kehitystasoon sopivat välineet. Useimmiten tämä tarkoittaa kevyitä välineitä, jotka kehittävät lajiosaamista paremmin kuin liian painavat välineet ja niiden käyttäminen on turvallista.
 • Radoissa on tärkeää olla sellaisia harjoitteita, joissa apuopettajat (aidat, viivat, tavoitemaalit) antavat urheilijoille palautteen harjoitteen onnistumisesta. Ohjaajan kannattaa valita oma sijoittumisensa siten, että hän pystyy antamaan palautteen kyseisellä kerralla tärkeimmästä opittavasta asiasta.
 • Radoissa voidaan edetä myös pareittain tai pienryhmissä, jolloin toiset urheilijat antavat palautetta suorituksista ohjaajan ohjeiden mukaisesti.
 • Useimpien Voitto Onnisen malliratojen suorittaminen vaatii paljon erilaisia välineitä varsinkin, jos esimerkiksi urheilukentällä useat ryhmät tekevät ratoja samaan aikaan. Välineitä voidaan rakentaa myös itse eikä niiden tarvitse olla aina juuri samanlaisia mitä ratoihin on kuvattu. Urheilukentällä esimerkiksi moukarihäkkiä voi käyttää monenlaiseen tarkoitukseen ja häkin ulkopuolelta sitä vasten urheilijat voivat heittää erilaisia välineitä samaan aikaan.

Taitoa ja tunnetta ohjaamiseen

Taitoa ja tunnetta ohjaamiseen – Yleisurheilukoulun ohjaajan työkirja

Hyvä ohjaaminen on taito, joka syntyy tarkkailusta, tiedosta, vuorovaikutuksesta ja kokemuksesta. Ohjauskokemusta saa vain ohjaamalla ja osaaminen kasvaa kokemuksen kautta. Oma tyyli ja tapa löytyvät vähitellen.

Suomen Urheiluliitto haluaa olla tukemassa ohjaajien arkea luomalla ohjaustoimintaa helpottavia työkaluja. Uudessa Taitoa ja tunnetta ohjaamiseen – työkirjassa on tietoa, vinkkejä ja pohdintakysymyksiä tavoitteellisesta toiminnasta,  rakentavan ja turvallisen oppimisilmapiirin tuntomerkeistä, ryhmädynamiikasta ja haasteellisista tilanteista. Kirjaan on koottu myös 30 harjoitetta edellä mainituista teemoista. Työkirja on tarkoitettu yleisurheilukoulun parissa toimiville lasten ja nuorten ohjaajille, valmentajille sekä toiminnasta vastaaville nuorisopäälliköille. Kirjan sisältöä voi hyödyntää soveltuvin osin myös muussa urheiluseuratoiminnassa.

Kirja on yhteisponnistus, jonka työstöön on osallistunut laaja joukko seuratoimijoita eri tilaisuuksien ja koulutusten kautta. Harjoitteita on testattu käytännössä yleisurheilukouluissa. Kirjan ovat kirjoittaneet yhteisten tarpeiden ja toiveiden pohjalta SUL:n nuorisopäällikkö Ritva Immonen (toim.), Myötätuuli Ky:n koulutusyrittäjä Tiina Honkonen ja Pitkänkankaan koulun erityisopettaja Päivi Korhonen.

Yleisurheilukoulun kaksoistavoite

Yleisurheilukoulutoiminnassa on pyrittävä samanaikaisesti kahteen päämäärään. Toinen on toiminnan tarkoituksesta tuleva perustehtävä eli asiatavoite. Se tarkoittaa liikunta- ja urheilutaitojen oppimista ja urheilullisuuteen kasvattamista. Toinen päämäärä eli tunnetavoite sisältää ryhmän yhdessä tekemisen, liikunnan ilon ja kaverit. Molemmat tavoitteet ovat yhtä tärkeitä, sillä tunnetavoitteiden toteutuminen edesauttaa asiatavoitteiden saavuttamista. Mitä mukavampi osallistujalla on olla ryhmässä, sitä paremmat mahdollisuudet hänellä on oppia ja kasvaa sekä olla osana innostavaa ryhmää. Yleisurheilukoulun ohjaaja on avainasemassa näiden tavoitteiden saavuttamisen suhteen.

”Yleisurheilukoulussa ohjaajalla on merkittävä rooli lasten innokkuuden säilyttäjänä ja kirja auttaa ohjaajia pohtimaan ja tuomaan tunneasiat käytäntöön”, toteaa Suomen Urheiluliiton Ritva Immonen.

T-paidat yleisurheilukouluun

Tilaa t-paidat seuran värillä ja painatuksella yleisurheilukouluun nyt!

Nuorisoyleisurheilun markkinointimateriaali

Olemme rakentaneet valmista markkinointimateriaalia joita seurat voivat hyödyntää uusien harrastajien löytämiseksi.

Teemme myös urheilijoiden lajitervehdysvideoita joita voi näyttää harjoituksissa ja hyödyntää somessa. Videot valmistuvat syyskuun aikana.

Nyt on paras aika markkinoida ja löytää uusia harrastajia, vapaaehtoisia ja seura-aktiiveja. Sitä varten teille käyttöön meidän tämän kesän sankareiden kasvot.

Markkinointimateriaali

Yhteystiedot

Tervetuloa mukaan! Ota yhteyttä paikkakuntasi yleisurheiluseuraan ja kysy lisää lähialueen harrastustoiminnasta.

Valtakunnallisesta yleisurheilukoulusta voi tiedustella lisää: nuoriso@sul.fi

Materiaalipankki

Nuorisoyleisurheilun yhteistyökumppanit