Uudesta työkirjasta käytännön vinkit: Taitoa ja tunnetta ohjaamiseen

Uudesta työkirjasta käytännön vinkit: Taitoa ja tunnetta ohjaamiseen

Urheilun ja liikunnan ohjaaminen on taitolaji. Se rakentuu tarkkailusta, tiedosta, vuorovaikutuksesta ja kokemuksesta. Oma tyyli ja tapa löytyvät vähitellen. Suomen Urheiluliitto (SUL) on työstänyt Taitoa ja tunnetta ohjaamiseen -työkirjan helpottamaan ohjaajien arkea.

Kirjassa on tietoa, vinkkejä ja pohdintakysymyksiä tavoitteellisesta toiminnasta, tunne- ja vuorovaikutustaidoista, ryhmädynamiikasta ja haasteellisista tilanteista. Kirjaan on koottu myös 30 harjoitetta edellä mainituista teemoista.

Työkirja on tarkoitettu yleisurheilukoulun parissa toimiville lasten ja nuorten ohjaajille, valmentajille sekä toiminnasta vastaaville nuorisopäälliköille. Kirjan sisältöä voi hyödyntää soveltuvin osin myös muussa urheiluseuratoiminnassa.

Kirja on yhteisponnistus, jonka työstöön on osallistunut laaja joukko seuratoimijoita eri tilaisuuksien ja koulutusten kautta. Harjoitteita on testattu käytännössä yleisurheilukouluissa. Kirjan ovat kirjoittaneet yhteisten tarpeiden ja toiveiden pohjalta SUL:n nuorisopäällikkö Ritva Immonen (toim.), Myötätuuli Ky:n koulutusyrittäjä Tiina Honkonen ja Pitkänkankaan koulun erityisopettaja Päivi Korhonen

Yleisurheilukoulun kaksoistavoite

Yleisurheilukoulutoiminnassa on pyrittävä samanaikaisesti kahteen päämäärään. Toinen on toiminnan tarkoituksesta tuleva perustehtävä eli asiatavoite. Se tarkoittaa liikunta- ja urheilutaitojen oppimista ja urheilullisuuteen kasvattamista. Toinen päämäärä eli tunnetavoite sisältää ryhmän yhdessä tekemisen, liikunnan ilon ja kaverit.

Molemmat tavoitteet ovat yhtä tärkeitä, sillä tunnetavoitteiden toteutuminen edesauttaa asiatavoitteiden saavuttamista. Mitä mukavampi osallistujalla on olla ryhmässä, sitä paremmat mahdollisuudet hänellä on oppia ja kasvaa sekä olla osana innostavaa ryhmää. Yleisurheilukoulun ohjaaja on avainasemassa näiden tavoitteiden saavuttamisen suhteen.

– Yleisurheilukoulussa ohjaajalla on merkittävä rooli lasten innokkuuden säilyttäjänä ja kirja auttaa ohjaajia pohtimaan ja tuomaan tunneasiat käytäntöön, Immonen sanoo.

Vuoden 2017 alusta työkirja on osa yleisurheiluohjaajan tutkintomateriaalia (YT).

Työkirjan pdf-versio on luettavissa osoitteessa:

https://www.yleisurheilu.fi/nuoriso/yleisurheilukoulu/taitoa-ja-tunnetta-ohjaamiseen-uusi

Lisätietoa:

Suomen Urheiluliitto

Ritva Immonen, ritva.immonen@sul.fi, 0400 670 033