Taitoa ja tunnetta ohjaamiseen

Taitoa ja tunnetta ohjaamiseen

Taitoa ja tunnetta ohjaamiseen – Yleisurheilukoulun ohjaajan työkirja

Hyvä ohjaaminen on taito, joka syntyy tarkkailusta, tiedosta, vuorovaikutuksesta ja kokemuksesta. Ohjauskokemusta saa vain ohjaamalla ja osaaminen kasvaa kokemuksen kautta. Oma tyyli ja tapa löytyvät vähitellen. 

Suomen Urheiluliitto haluaa olla tukemassa ohjaajien arkea luomalla ohjaustoimintaa helpottavia työkaluja. Uudessa Taitoa ja tunnetta ohjaamiseen – työkirjassa on tietoa, vinkkejä ja pohdintakysymyksiä tavoitteellisesta toiminnasta,  rakentavan ja turvallisen oppimisilmapiirin tuntomerkeistä, ryhmädynamiikasta ja haasteellisista tilanteista. Kirjaan on koottu myös 30 harjoitetta edellä mainituista teemoista. Työkirja on tarkoitettu yleisurheilukoulun parissa toimiville lasten ja nuorten ohjaajille, valmentajille sekä toiminnasta vastaaville nuorisopäälliköille. Kirjan sisältöä voi hyödyntää soveltuvin osin myös muussa urheiluseuratoiminnassa.

Kirja on yhteisponnistus, jonka työstöön on osallistunut laaja joukko seuratoimijoita eri tilaisuuksien ja koulutusten kautta. Harjoitteita on testattu käytännössä yleisurheilukouluissa. Kirjan ovat kirjoittaneet yhteisten tarpeiden ja toiveiden pohjalta SUL:n nuorisopäällikkö Ritva Immonen (toim.), Myötätuuli Ky:n koulutusyrittäjä Tiina Honkonen ja Pitkänkankaan koulun erityisopettaja Päivi Korhonen.  

Yleisurheilukoulun kaksoistavoite

Yleisurheilukoulutoiminnassa on pyrittävä samanaikaisesti kahteen päämäärään. Toinen on toiminnan tarkoituksesta tuleva perustehtävä eli asiatavoite. Se tarkoittaa liikunta- ja urheilutaitojen oppimista ja urheilullisuuteen kasvattamista. Toinen päämäärä eli tunnetavoite sisältää ryhmän yhdessä tekemisen, liikunnan ilon ja kaverit. Molemmat tavoitteet ovat yhtä tärkeitä, sillä tunnetavoitteiden toteutuminen edesauttaa asiatavoitteiden saavuttamista. Mitä mukavampi osallistujalla on olla ryhmässä, sitä paremmat mahdollisuudet hänellä on oppia ja kasvaa sekä olla osana innostavaa ryhmää. Yleisurheilukoulun ohjaaja on avainasemassa näiden tavoitteiden saavuttamisen suhteen. 

”Yleisurheilukoulussa ohjaajalla on merkittävä rooli lasten innokkuuden säilyttäjänä ja kirja auttaa ohjaajia pohtimaan ja tuomaan tunneasiat käytäntöön”, toteaa Suomen Urheiluliiton nuorisopäällikkö Ritva Immonen.

Työkirja on osa yleisurheiluohjaajan tutkintomateriaalia (YT). Työkirjan II painos on myynnissä: Materiaalitilaukset

Työkirjan II painos (pdf-versio) ja liitteet alla: