Siukonen rinnastaa elämänsä kymmenottelun ja työelämän haasteet

Kymmenottelusta on moneksi. Sebastian Siukosen kirjassa Elämäni ottelu – urheilijan tien ja työelämän yhteiset pisteet (Basam Books) se taipuu metaforaksi työelämän haasteista.

Siukonen urakoi elämänsä kymmenottelun kesällä 1994 Ranskan Lyonissa Euroopan cupin Superliigassa. Kilpailu on kirjassa kehystarina, jonka Siukonen kytkee työelämän vaateisiin, ja avaa samalla kymmenottelun monisärmäistä olemusta. Siukonen työskentelee valmentajana HUMAP-konsultointiyrityksessä.

– Omien rajojen tavoittelu pitkäjänteisen harrastuksen parissa, erilaisissa tilanteissa ja monenlaisten ihmisten kanssa toimien, luo kokemusvarannon, joka saattelee työn areenoille tervehenkisiä ja tavoitteelliseen yhteistyöhön oppineita tulevaisuudentekijöitä, Siukonen kiteyttää urheilun ja työelämän kytköksiä.

Siukosella, 48, on monipuolinen kokemus työelämästä muiden muassa henkilöstö- ja liiketoimintajohtajana. Taustaltaan hän on liikuntatieteiden maisteri ja ammattivalmentaja, joka on opiskellut myös liiketoimintaa, johtamista ja pedagogiikkaa.

– Koen, että oma työskentelyotteeni on pohjimmiltaan ollut samanlaista urheilijana, valmentajana, henkilöstöjohtajana ja liiketoimintajohtajana. Näistä kokemuksista ja havainnoista olen kirjoittanut, Siukonen sanoo.

100 metriä on kuin työsuhteen elinkaari

Kymmenottelijana Siukonen ylsi Kalevan kisoissa mitalikorokkeelle. Uransa ennätyspisteet 7438 hän kokosi Lyonin ottelussa. Kirjassa Lyonin kahden päivän urakka viedään läpi laji lajilta. Siukonen kuvaa niin urheilijan tuntemukset kuin eri lajien haasteet ja rinnastaa ne työelämän ilmiöihin.

– 100 metriä on vähän kuin työsuhteen elinkaari; startti, kiihdytys, maksiminopeuden vaihde ja lopuksi heittäytyminen maalilinjalle. Pituushypyssä keskeistä ovat rytmi ja ajoitukset. Ne rinnastuvat työelämässä ihmisten välisiin suhteisiin, jotka ovat työelämän voima. Kuulassa voiman ja tehon täytyy suuntautua oikein, niin kuin työelämässäkin, Siukonen vertaa.

– Korkeushyppy on tiimityötä, sitä kuinka esimiehet onnistuvat olemaan apuna luomassa mahdollisuuksia. 400 metriä on matka itsetuntemukseen, kun taas aitajuoksussa korostuu rytmi, jonka rinnastan hyvinvointiin.

Kiekonheitossa Siukonen näkee työelämän oppimisen ja ajoitusten kehän, seiväshypystä kumpuaa itseluottamuksen ja psykologisen turvallisuuden vaateet, keihäänheitosta hän vetää yhtäläisyydet projekteihin ja oman uran kokemusten perusteella heikkouksien kanssa toimeen tulemiseen, ja niistä oppimiseen.

– 1500 metriä on rujoudessaankin kauniilla tavalla tarinallinen sinetti kymmenottelulle. Samanlaista tarinallisuutta ja tarinoita on myös työyhteisöissä.

Tiimit kehittelevät työyhteisönsä moniottelukulttuuria

Siukosen viesti työelämään yhtä lailla organisaatioissa kuin seuratoiminnassakin kiteytyy sanapareihin unelmat ja oppiminen sekä yhteistyö ja uudenlainen valmentajuus ja johtajuus.

– Tiimien välinen yhteistyö, jaettu johtajuus ja yhteiskehittely ovat kuin elämän eliksiiriä. Ennakoimaton tulevaisuus avaa ovia ja ikkunoita uudenlaisille tavoille suunnata eteenpäin ja löytää uusia merkityksiä. Sitoutuneet ihmiset resonoimassa yhdessä tiiminsä kanssa on yhteisöllinen potentiaali ja mitä suurimmassa määrin kilpailu- ja suorituskykytekijä, Siukonen analysoi.

Siukonen näkee, että menestyvät organisaatiot synnyttävät tilanteita ja tasoja, joilta, joissa ja joiden kautta tiimit kehittelevät työyhteisönsä eettisesti ja moraalisesti kestävää moniottelukulttuuria.

– Erinomaiset valmentajat, näkemykselliset esimiehet ja osaavat  johtajat ymmärtävät mahdollistajan roolinsa ja ovat johtamassa niitä prosesseja, joissa yhdessä synnytetään uuden kasvun ja uudenlaisen ajattelun yhteisöllisiä toimintatapoja.

Petri Keskitalo: Carpe diem 

Kymmenottelun ex-huippunimi Petri Keskitalo näkee Siukosen tapaan yhtäläisyyksiä 10-ottelussa ja elämässä pärjäämisen välillä. Keskitalo työskentelee johtajana Jatke Oy:ssä viestinnän ja markkinoinnin parissa.

– Onko kymmenottelu yksi laji vai kymmenen erillistä lajia? Pitääkö liiketoiminnassa tai elämässä ylipäätään keskittyä vahvuuksien vai heikkouksien kehittämiseen? Filosofia 10-ottelussa pärjäämiseen on sama kuin elämässä ylipäätään. Siksi on hyvä, että Sebastian tuo kirjassaan esille elämää ottelun aikana ja sen ympärillä. Vastoinkäymiset elämässä on tehty voitettaviksi, mutta isoa epäonnistumista ei voi korjata nopeasti yli-inhimillisellä suorituksella – ei 10-ottelussa eikä elämässä. Joskus vähän liian vähän on paljon enemmän kuin vähän liian paljon. Carpe diem, Keskitalo sanoo.

– Kirjatilaukset omistuskirjoituksin: sebsiu71@gmail.com