Kalle Husso Seurafoorumien palautteesta: Poikien niukkuus, seuratyön ja valmentajien tuki puhuttivat, arvot kunnossa

Liiton ja seurojen välinen vuoropuhelu ja vuonna 2021 käynnistyvän yleisurheilun uuden strategian pohjustus olivat syksyn Seurafoorumien kivijalka. Tilaisuudet keräsivät kuudelle paikkakunnalle 87 seuraa ja reilut puolitoista sataa osallistujaa.

– Seurafoorumit ovat hieno kohtaamispaikka. Keskustelu oli avointa ja rakentavaa. Paikalla olleiden selkeä palaute oli, että tällaisille kohtaamisille on tarvetta, Suomen Urheiluliiton (SUL) seurapalveluvaliokunnan puheenjohtaja Kalle Husso perkaa foorumien palautetta.

Seurafoorumeissa keskusteltiin paikallisista ja valtakunnallisista yleisurheiluasioista, ja haettiin seurakentän näkemyksiä kysymyksiin, onko yleisurheilun nykyinen visio toimiva, mitä mieltä ollaan SUL:n nykyisistä arvoista, mitä hyvää on SUL:n, alueen ja oman piirin toiminnassa, mitä ongelma- ja kehittämiskohteita meillä on, ja missä yleisurheilun halutaan olevan seuraavan strategiakauden lopussa, vuonna 2025?

Nykyinen visio ja arvot koettiin Husson mukaan toimiviksi.

– Visiota, yleisurheilu liikuttavinta urheilua läpi elämän pidettiin ajankohtaisena ja hyvänä, mutta huippu-urheilun ja yhteiskuntavastuullisuuden toivottiin nousevan vahvemmin esille, Husso sanoo.

– Nykystrategian arvoja rohkeasti uudistaen, avoimesti toimien, yhdessä onnistuen, pidettiin erittäin hyvinä ja toimintaa ohjaavina. Tasa-arvon korostaminen koettiin tärkeäksi, samoin lajin uudistamisen, mutta lajin, ei median ehdoilla.

Seuratoiminnan kehitys ja valmentajien arvostus puhuttivat

Alueiden ja piirien toiminnassa kiitosta keräsivät aluepäälliköiden työ, uutiskirjeet, piirien yhteistyö, leiritys ja monin paikoin seurojen kilpailutoiminta.  Huolenaiheitakin riitti.

– Keskusteluissa seuraväkeä kaihersivat iso huoli poikien vähentyneistä harrastajamääristä ja mitä sen suhteen pitäisi tehdä, puhuttiin esimerkiksi valtakunnallisesta kampanjasta. Myös valmentajien arvostuksen ja osaamisen parantaminen puhutti. Huolena oli, miten valmentajat saisivat urheilijoista paremmin potentiaalin irti, Husso sanoo.

– Huolta kannetaan myös seuratoiminnasta, tarkemmin seurojen tuen jatkumisesta, seurojen osaamisen kehittämisestä, seurojen kuulemisesta ja liiton toimintojen jatkosta. Liiton aluepäälliköiden toiminnalla nähtiin maakunnissa tärkeä rooli, mutta samalla toivottiin aluepäälliköiden tehtäväkentän selkeyttämistä.

Valmennus- ja kilpailutoimintaan liittyen foorumeilla mietitytti myös, miten liiton viiden valmennuskeskuksen ulkopuolinen toiminta varmistetaan ja millaisia tukitoimia tarvitaan lähellä maajoukkuetasoa olevien, mutta tuen ulkopuolelle jääville urheilijoille.

– Myös siitä keskusteltiin, miten varmistetaan, että toimintaa on kaikkialla ja että isompia kilpailuja saadaan ympäri Suomea. Keskusteluissa nousi esiin myös kilpailujen laadun takaaminen. Liitolta toivottiin myös vahvaa tukea olosuhteiden parantamiseen, Husso sanoo.

Avoimuus keräsi kiitosta

SUL:n edustajina seurafoorumeissa olivat joko yksin tai yhdessä liiton puheenjohtaja Sami Itani, toimitusjohtaja Harri Aalto ja valmennusjohtaja Kari Niemi-Nikkola.

– Kun liiton toiminnasta kerrottiin avoimesti, ja annettiin vastaukset kysymyksiin, se keräsi kiitosta. Voi sanoa, että seurafoorumit olivat luonteeltaan hyvin osallistavia. Kiitosta tuli urheilijavieraiden erinomaisisti esityksistä. Urheilijoita kannattaa jatkossakin pyytää esiintymään näihin tilaisuuksiin, Husso sanoo.

Seurafoorumit faktoina:

Paikkakunnat: Oulu, Helsinki, Nastola, Tammela, Kuortane, Tanhuvaara

Osallistujat: 144, 87 seuraa, kuusi urheilijavierasta: Toni Keränen, Kristiina Mäkelä, Juuso ja Ville Toivonen, Urho Kujanpää, Laura Ollikainen

12.10. Pohjoinen, Oulu:  20 osallistujaa, 14 seuraa, urheilijavieras: Toni Keränen

24.10. Etelä, Helsinki: 24 osallistujaa, 13 seuraa

26.10. Kaakko, Pajulahden Urheiluopisto: 22 osallistujaa, 11 seuraa, Kristiina Mäkelä

26.10. Lounas, Eerikkilän Urheiluopisto, 28 osallistujaa, 19 seuraa, Urho Kujanpää

2.11. Länsi, Kuortaneen Urheiluopisto: 24 osallistujaa, 14 seuraa, Juuso ja Ville Toivonen

9.11. Itä, Tanhuvaaran Urheiluopisto, 26 osallistujaa, 16 seuraa, Laura Ollikainen