Jo lähes 5000 lasta osallistunut Tulevat Tähdet -monipuolisuuskilpailuun

9-13 -vuotiaiden Tulevat Tähdet -monipuolisuuskilpailuun on osallistunut tänä vuonna jo 4875 lasta. Kilpailuun osallistuneista lapsista 328 (6,7 %) on jo tähän mennessä kilpaillut vuoden aikana vähintään kymmenessä oman sarjansa virallisessa lajissa ja toistaiseksi viisi lasta on tehnyt virallisen kilpailutuloksen kaikissa oman sarjansa lajeissa.

– Takavuosikymmeninä todella monipuolisesti urheilevista käytettiin termiä Elmo. On ilo havaita, että uusia elmoja, ja tulevia tähtiä, on lapsissa näin runsaasti, ihastelee SUL:n valmennuksen ja koulutuksen johtaja Jarkko Finni.

Finni muistuttaa, että yleisurheilu on varhaisen monipuolisuuden ja myöhäisen erikoistumisen laji.

– Lasten monipuolinen yleisurheilukilpaileminen parantaa motorisia taitoja ja taitojen oppimiskykyä, vahvistaa kehoa ja kehon eri elinjärjestelmiä, kehittää fyysisiä ominaisuuksia sekä opettaa psykososiaalisia taitoja. Lapsuusvaiheen monipuolisuus luo siis edellytykset lapsen harjoitettavuuden kehittämiselle.

– Monilajisen kilpailemisen avulla lapsi myös löytää varmemmin lajin tai lajit, mitkä itselle parhaiten sopivat ja mihin oma innostus erityisesti syttyy.

Kuva: Kimmo Räisänen

”Loppukesä ja syksy on oivaa aikaa aktivoida ja kannustaa lapsia runsaaseen kilpailemiseen”

Parannettavaakin nykytilanteessa on paljon.

– Monipuolisuuskilpailuun osallistuneista lapsista 771 (15,8 %) on kilpaillut toistaiseksi vain yhdessä lajissa vuoden 2023 aikana. Lisäksi n. 30 % ko. ikäluokkien lisenssin omaavista lapsista ei ole kilpaillut vielä lainkaan.”

Erityisesti ko. ikäluokan nuorimmat kilpailevat vähän: 9-vuotiaista lisenssin omaavista tytöistä on kilpaillut tähän mennessä vain 58 % ja pojista 56 %. Sen sijaan 13-vuotiaissa vastaavat kilpailutoimintaan osallistumisen suhteelliset osuudet ovat korkeita, tytöillä 89 % ja pojilla peräti 91 %.

– Nuorimpien lasten kilpailemattomuus on huolestuttavaa. Tiedossa on, että aktiivinen kilpaileminen innostaa ja kiinnittää lasta harrastukseensa paremmin ja pidempiaikaisesti kuin kilpailemattomuus.

Tässä piilee seuroille ja seurojen valmennusryhmille oiva mahdollisuus ja potentiaali.

– Loppukesä ja syksy on oivaa aikaa aktivoida ja kannustaa lapsia runsaaseen kilpailemiseen, kokeilemaan uusia lajeja ja parantamaan omia pisteitään Tulevat Tähdet -monipuolisuuskilpailussa”, toteaa Finni.

Finni kannustaa rakentamaan seuransisäisiä kannustimia

Finni kannustaa seuroja rakentamaan seuransisäisiä kannustimia ja huomiointeja nimenomaan monipuolisuuskilpailun avulla.

– Joissakin seuroissa on jo tehty päätöksiä, että lasten palkitsemisjärjestelmä rakentuu Tulevat Tähdet -monipuolisuuskilpailun pohjalle. Seuroissa on ideoitu jaettavaksi myös esim. seuratuotteita palkinnoksi, kun lapsi saavuttaa tietyn monipuolisuuskilpailun tähtimerkkitason, Finni tietää.

Monipuolisuuskilpailua voi hyödyntää myös urheilukoulu- ja valmennusryhmätason kisailuina.

– Esimerkiksi ryhmäkohtaisten yhteis- ja keskiarvopisteiden parantamistavoitteiden avulla koko ryhmä voi innostua ja rohkaistua monipuoliseen ja runsaaseen kilpailemiseen. Seuraryhmät voivat kilpailla myös vaikkapa toisiaan vastaan keskiarvopisteiden parantamisessa. Kannustan seuroja ylipäätään joukkuemaisuuden lisäämiseen lasten ja nuorten yleisurheilussa – myös tämän monipuolisuuskilpailun avulla, Finni kiteyttää.

Urheilijamäärät Tulevat Tähdet -monipuolisuuskilpailun tähtimerkkitasoilla 8.8.2023:

  • 5 tähteä (vähintään 50 p): 9 lasta
  • 4 tähteä (30-49 p): 182
  • 3 tähteä (15-29 p): 852
  • 2 tähteä (5-14 p): 1987
  • 1 tähti (1-4 p): 1845

Tulevat Tähdet -monipuolisuuskilpailun tulosseuranta: Tulevat tähdet – monipuolisuuskilpailu (tilastopaja.eu)

Mikä on Tulevat Tähdet -monipuolisuuskilpailu: Tulevat Tähdet -monipuolisuuskilpailu kannustaa ja koukuttaa runsaaseen ja monipuoliseen kilpailemiseen – Yleisurheilu.fi