Tulevat Tähdet -monipuolisuuskilpailu kannustaa ja koukuttaa runsaaseen ja monipuoliseen kilpailemiseen

Yleisurheilua harrastaville lapsille on nyt tarjolla uusi kilpailumuoto. Tulevat Tähdet on monipuolisuuskilpailu, joka kannustaa kilpaurheilusta kiinnostuneita lapsia kilpailemaan mahdollisimman monessa eri yleisurheilulajissa.

Monipuolisuuskilpailun tulosten seuraamiseen on luotu helppokäyttöinen seurantatyökalu, jonka teknisestä toteuttamisesta vastaa Tilastopaja. Kilpailumuotoa on yhdessä Suomen Urheiluliiton kanssa ollut kehittämässä erityisesti huippuseuraverkosto.

Tulevat Tähdet -monipuolisuuskilpailu: mistä on kysymys?

Tulossivu: https://www.tilastopaja.eu/fi/db/tulevattahdet.php

Tulevat Tähdet -monipuolisuuskilpailuun osallistuvat kaikki yleisurheilulisenssin omaavat yleisurheilussa kilpailevat 9-13 -vuotiaat lapset. Monipuolisuuskilpailussa kerätään mahdollisimman paljon pisteitä kilpailemalla mahdollisimman monessa oman sarjan yleisurheilulajissa. Pisteitä jaetaan niissä lajeissa, joihin on määritelty Taitomerkkirajat. Lajikohtaiset pisteet määrittyvät Taitomerkkirajojen mukaan seuraavasti:

A-luokka: 4 pistettä

B-luokka: 3 pistettä

C-luokka: 2 pistettä

Virallinen lajitulos, mikä ei yllä C-luokkaan: 1 p

Tulevat Tähdet -monipuolisuuskilpailussa lasketaan yhteen jokaisen lajin parhaan kilpailutuloksen antamat pisteet. Kilpailu kestää 1.1.-31.12. Tuloksia ja pisteitä voi parantaa koko kalenterivuoden ajan.

Lajipisteet ja yhteispisteet päivittyvät jatkuvasti ja ympärivuotisesti Tulevat Tähdet -monipuolisuuskilpailun tulossivustolle. Sivusto on maksuton, eikä sen käyttöön vaadita rekisteröitymistä. Sivustolla voi seurata monipuolisuuskilpailun tuloksia valitsemalla kilpailuvuoden, sukupuolen ja ikäluokan, seuran ja piirin.

Sivustolla on nähtävissä urheilijakohtaiset kokonaispisteet, kilpailtujen lajien lukumäärä, kokonaispisteiden perusteella laskettu tähtitaso sekä lajimäärä eri Taitomerkkitasoilla. Niin ikään sivustolla voi tutustua yksittäisen urheilijan kuluvan kalenterivuoden parhaisiin lajikohtaisiin tuloksiin ja tulosten antamiin pistemääriin. Tulevat Tähdet -monipuolisuuskilpailun urheilijakohtaista vuosittaista kehitysseurantaa voi tarkastella Tilastopaja.fi -urheilijaprofiileissa, mikä edellyttää rekisteröitymistä.

Tulevat tähdet -monipuolisuuskilpailun tähtitasot:

1–4 p     ⭐

5–14 p   ⭐⭐

15–29 p ⭐⭐⭐

30–49 p ⭐⭐⭐⭐

50–64 p ⭐⭐⭐⭐⭐

 

Miksi monipuolisuuskilpailu?

Yleisurheilijan Hätäilemättä huipulle -urapolun lapsuusvaiheen yksi keskeisistä tavoitteista on runsas monilajinen kilpaileminen. Tällä hetkellä tavoite toteutuu vain hyvin pienellä osalla lajin lapsiharrastajista.

– Viime vuonna lähes 7000:sta yleisurheilun kilpailulisenssin omaavasta 9-13 -vuotiaasta lapsesta reilu neljännes ei kilpaillut henkilökohtaisessa lajissa kertaakaan ja kilpailleista lapsista 28 prosenttia kilpaili vain yhdessä tai kahdessa yleisurheilulajissa vuoden aikana. Yhteensä siis noin puolet ikäluokan lisenssiurheilijoista ei kilpaillut lainkaan tai kilpaili erittäin suppealla lajivalikoimalla, toteaa SUL:n valmennuksen ja koulutuksen johtaja Jarkko Finni.

Toisessa ääripäässä olivat ne vajaat 10 prosenttia lapsista, jotka kilpailivat vähintään 10 eri yleisurheilulajissa vuoden aikana.

– Sekä kilpailemisen kokonaismäärä että kilpailtavien lajien lukumäärä on suurimmalla osalla lapsista urheilijaksi kasvamisen kannalta hälyttävän matalalla tasolla. Yleisurheilussa on ilmiselvä tarve lapsuusvaiheen kilpailutoiminnan uudistamiselle, Finni linjaa.

Monipuolinen kilpaileminen kehittää, opettaa ja ohjaa

Lasten monipuolinen yleisurheilukilpaileminen parantaa motorisia taitoja ja taitojen oppimiskykyä, vahvistaa kehoa ja kehon eri elinjärjestelmiä, kehittää fyysisiä ominaisuuksia sekä opettaa psykososiaalisia taitoja. Lapsuusvaiheen monipuolisuus luo siis edellytykset lapsen harjoitettavuuden kehittämiselle. Monilajisen kilpailemisen avulla lapsi myös löytää varmemmin lajin tai lajit, mitkä itselle parhaiten sopivat ja mihin oma innostus erityisesti syttyy.

– Lasten laadukkaassa yleisurheiluharrastamisessa runsas monilajinen kilpaileminen on tärkeää. Mutta vielä tärkeämpää on, että monipuolinen kilpaileminen myös ohjaa harjoittelemaan sekä lajikokeilemaan ja -kisailemaan monipuolisesti ja määrällisesti paljon, myös omaehtoisesti, Finni kiteyttää monipuolisuuskilpailun taustalla olevan tavoitteen.

Monipuolisuus mahdollistaa myöhemmän huippu-urheilun

Yleisurheilu on maailman monipuolisin urheilumuoto. Monipuolisesti toteutettu yleisurheilu on tunnetusti yksi parhaista lasten urheilullisuuden ja harjoitettavuuden kehittämisen kasvualustoista, riippumatta urapolun myöhemmästä lajisuuntautuneisuudesta.

– Yleisurheilun monipuolisen juoksemisen, monipuolisen ponnistamisen ja monipuolisen heittämisen perusteiden tulisi olla merkittävä osa lasten liikunnan ja urheilun kaikille lajeille yhteistä opetussuunnitelmaa, Finni sanoo.

Lapsuusvaiheen monipuolinen ja monilajinen yleisurheilu luo tunnetusti myös erinomaiset edellytykset myöhemmälle urheilu-uralle, niin yleisurheiluun kuin muihinkin urheilulajeihin.

– Yleisurheilu on iät ajat toiminut erinomaisena lapsuusvaiheen lähtölajina todella monelle eri lajin huippu-urheilijalle. Toisaalta nimenomaan monilajinen yleisurheilu on luonut lukuisille huippuyleisurheilijoille harjoitettavuuspohjan, mikä on mahdollistanut huipulle nousemisen, Finni muistuttaa.

Toisenlaisiakin esimerkkejä löytyy.

– On kuitenkin syytä muistaa, että yleisurheiluun voi tulla mukaan lapsuusvaiheen jälkeen ja nousta vielä vaikka huippuyleisurheilijaksi, kuten esimerkiksi Topi Raitasen urapolku meille hyvin osoittaa. Yleisurheilu on varhaisen monipuolisuuden ja myöhäisen erikoistumisen laji.

Huippuseurat vahvasti mukana kehittämässä ja jalkauttamassa monipuolisuuskilpailua

Lajiliitto on kehittänyt Tulevat Tähdet -monipuolisuuskilpailua tiiviisti yhdessä huippuseuraverkoston kanssa. Seurat ovat avainroolissa mahdollistamassa ja kannustamassa lapsia uuden kilpailumuodon pariin.

Helsingin Kisa-Veikot (HKV) oli suunnitellut jo aiemminkin muuttaa omaa sisäistä juniorien pistekisaansa hyvin samantyyppiseen suuntaan kuin nyt lanseerattu monipuolisuuskilpailu. Nyt Tilastopaja mahdollistaa pistelaskun kätevästi ja automaattisesti.

– Se, että juniorivaiheen urheilijoille tulee harjoittelun lisäksi myös monipuolista kilpailemista, on tärkeä tavoite, mitä Tulevat Tähdet -kilpailu varmasti edistää. Reittejä huipulle on useita, mutta runsas ja monipuolinen urheileminen on varmasti jokaisen reitin tärkeä osa, kommentoi HKV:n valmennuspäällikkö Olli Pulkkanen.

– Toivottavasti lapset innostuvat kisaamaan ja parantamaan omia suorituksiaan lisäpisteiden ja -tähtien toivossa, oman kehityksen seuranta toki pääpainona. Seuroina meidän on hyvä huolehtia, että kaikkia ikäsarjan kisalajeja on mahdollista kesän aikana lähiseudulla kisatilanteissa suorittaa.”

Myös Joensuun Katajan valmennuspäällikkö Jarkko Kumpulainen näkee Tulevat Tähdet -monipuolisuuskilpailun erittäin hyvänä uudistuksena lasten kilpailemiseen.

– Kilpailu houkuttelee varmasti useita seuran lapsista kokeilemaan uusia lajeja myös kilpailutilanteessa, Kumpulainen sanoo.

Joensuun Kataja aikoo hyödyntää monipuolisuuskilpailua monin eri tavoin niin seura- kuin valmennusryhmätasollakin.

– Ryhmien vastuuvalmentajilla on jatkossa työkalu, millä osoittaa ja houkutella lapsia kilpailemaan mahdollisimman monessa lajissa ja pääsemään ”Tähtiluokittelupelissä” korkeammalle tasolle. Tulemme hyvin todennäköisesti käyttämään jatkossa kauden päätöstilaisuudessa Tulevat Tähdet pisteiden keruuta perusteena palkitsemiselle, kokenut valmennuspäällikkö Kumpulainen kertoo.

 

Eri lajien huippu-urheilijoiden parhaat pisteet Tulevat Tähdet -monipuolisuuskilpailussa:

Reetta Hurske, Euroopan mestari: T13 49 p, 13/16 lajia

Wilma Murto, Euroopan mestari: T12 30 p, 9/16 lajia

Topi Raitanen, Euroopan mestari: P9 8 p, 2/13 lajia

Mikko Rantanen, Stanley cup -voittaja: P11 18 p, 6/14 lajia

Linda Sällström, Helmarien maalitykki: T11 27 p, 8/14 lajia