YU:n Tuki -säätiön valmennusrahasto

Yleisurheilun Tuki -säätiö

 

Yleisurheilun Tuki -säätiön tarkoituksena on taloudellisesti tukea yleisurheilun hyväksi tapahtuvaa toimintaa maassamme. Säätiö on perustettu 2. päivänä marraskuuta 1953.

Säätiön alaisuudessa toimii tuloverolain mukaiset valmennus- ja urheilijarahastot. Valmennusrahaston tarkoituksena on hallita Suomessa yleisesti verovelvollisten yleisurheilijoiden aktiiviuran valmennus- ja urheilutoimintaa varten rahastoimia urheilemisesta saatuja tuloja. Urheilijarahaston tarkoituksena on hallita Suomessa yleisesti verovelvollisten yleisurheilijoiden rahastoimia urheilemisesta saatuja tuloja aktiiviuran jälkeistä käyttöä varten.

Säätiön asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu yksitoista jäsentä. Juoksevia asioita hoitaa asiamies. Säätiön hallitus kokoontuu toimintavuoden aikana sääntömääräisen kevätkokouksen lisäksi tarpeen mukaan.

Valmennus- ja urheilijarahastojen asioiden ja varojen hoitamista varten säätiön hallitus nimeää johtokunnan. Johtokuntaan kuuluu puheenjohtaja ja neljä muuta jäsentä, joista kaksi edustaa Suomen Urheiluliitto ry:tä ja kaksi urheilijoita.

Näin käytät valmennusrahastoa:
https://www.yleisurheilu.fi/urheilijat/valmennus/nain-kaytat-valmennusrah…