Yleisurheilun suunta 2030 -strategia etenee: Urheilutoiminnassa alkaa operatiivinen työ – tavoitteina urheilijoiden määrä ja huippu-urheilumenestys

Suomen Urheiluliiton (SUL) Yleisurheilun suunta 2030 -strategia etenee urheilun osalta operatiiviselle tasolle. SUL:n liittovaltuusto hyväksyi urheilun linjaukset informaatiokokouksessaan Vaasassa ja antoi henkilökunnalle valtuudet siirtää suunnitelmia käytäntöön.

– Urheilutoiminnassa yleisurheilijoiden määrä ja huippu-urheilumenestys ovat strategian keskeisiä prioriteettejä. Tärkeimmät toimenpiteet kohdistuvat urheilijan lapsuusvaiheesta huippuvaiheeseen, sanoo SUL:n puheenjohtaja Riikka Pakarinen.

– Urheilun osuus strategiassa on laaja. Se kattaa koko yleisurheilijan urapolun sekä seura-, koulutus- ja kilpailutoiminnan. Liittovaltuustossa hyväksytyt linjaukset ovat käytössä jo tulevan kauden suunnittelun pohjana.

Aiemmin keväällä SUL:n liittovaltuusto hyväksyi koko strategian keskeisen linjauksen, jaon urheiluun ja liikuntaan. Urheilun osalta edetään operatiiviseen työhön, mutta liikunnan osalta strategian työstö jatkuu.

– Liikunnan suuntana ovat Urheiluliiton omien juoksutapahtumien kasvattaminen ja seurojen juoksutapahtumien tukeminen ja uusien yhteistyömuotojen rakentaminen. Näiden asioiden osalta strategian työstöä jatketaan, Pakarinen sanoo.

Yleisurheilun suunta 2030 -strategiaa on valmisteltu reilu vuosi. Työ alkoi Pakarisen johdolla toteutetuista aluekierroksista 2023, jonka jälkeen strategiaa ovat osaltaan valmistelleet SUL:n liittovaltuusto, hallitus, henkilöstö ja monet eri sidosryhmät. Strategia käsitellään ja vahvistetaan kokonaisuudessaan SUL:n syksyn liittovaltuuston kokouksessa marraskuussa.

Yleisurheilijoiden määrä ja huippu-urheilumenestys urheilutoiminnan päätavoitteet

Urheilun osalta strategian suuntaviivoja ja painotuksia on valmisteltu noin puolen vuoden ajan laaja-alaisilla tilannekuva-analyyseillä sekä asiantuntojatyöstöillä. Työhön on osallistunut seuratoimijoita, urheilijoita, valmentajia, SUL:n valiokuntia ja henkilökuntaa. Urheiluun strategiassa huomioidaan koko yleisurheilijan urapolku sekä seura-, koulutus- ja kilpailutoiminta.

Urheilutoiminnan päätavoitteiksi ovat valikoitumassa yleisurheilijoiden määrä ja huippu-urheilumenestys. Tärkeimmiksi keinoiksi näiden prioriteettien edistämiseksi on määritelty kaksi ohjelmakokonaisuutta: Tulevat Tähdet -kehitysohjelma ja Team Finland -ohjelma.

Tulevat Tähdet -kehitysohjelma lasten yleisurheiluun

Tulevat Tähdet -kehitysohjelma tähtää alle 13-vuotiaiden lasten yleisurheilun veto- ja pitovoiman parantamiseen valmennuksellista ja kilpailullista laatua kehittämällä. Ohjelman kunnianhimoinen tavoite on, että yleisurheilu on lapselle vetovoimainen laji – ylivertainen ykköslaji ja kehittävä kakkoslaji.

Ohjelman sisällöllisenä perustana on 2022 julkaistu Hätäilemättä huipulle -valmennuksellinen urapolkulinjaus. Ohjelmassa painotetaan ennen kaikkea lasten harjoittelu- ja kilpailutoiminnan laadun kehittämistä ja lasten valmentajien osaamisen ja arvostuksen parantamista. Keskiössä ovat myös lajiliiton ja seurojen yhteistyö sekä yhteisten toimintamallien luominen ja toteuttaminen.

– Tulevat Tähdet -kehitysohjelmassa panostetaan seuratoimintaan ja valmennusosaamiseen. Lasten yleisurheilussa myös lasten vanhempien ja huoltajien mukaan saanti urheilu- ja liikuntakasvatustyöhön on tärkeä tavoite, sanoo SUL:n toimitusjohtaja Harri Aalto.

Team Finland -ohjelma yläkouluvaiheesta huippuvaiheeseen

Huippu-urheilumenestyksen turvaamiseen ja kehittämiseen tähdätään Team Finland -ohjelmalla. Sen toimenpiteitä ohjaava tavoite on, että Team Finland menestyy Euroopassa ja yksilöt myös maailmalla – heti ja huomenna. Ohjelma rakentuu huipulle tähtääville yläkoululaisille, huippu-urheilua ajatellen potentiaalisille nuorille sekä huippu-urheilijoille ja heidän valmentajilleen.

– On tärkeä huomata, että kun jatkossa puhutaan Team Finland -ohjelmasta, sillä tarkoitetaan laadukkaan yleisurheilijan urapolun toimintamalleja ja toimintaa yläkouluvaiheesta huippuvaiheeseen saakka. Haluamme painottaa kaikessa toiminnassa sekä tämän hetken huippu-urheiluedellytyksien luomista että lajin tulevaisuuden turvaamista. 2030-luvun menestyksen tärkein mahdollistaja on 2020-luvun nuoruusvaiheen laadukas valmentautuminen, Aalto muistuttaa.

TF-ohjelman sisällöllisiä tavoitteita ja kehittämiskohteita ovat muun muassa laadukas ja kokonaisvaltainen valmennusprosessi, progressiivinen, motivoiva ja kehittävä kilpailutoiminta. Tavoitteisiin ja kehityskohteisiin lukeutuvat myös huippu-urheilun urheilija-ammattilaisuuden ja kaksoisuratoiminnan edistäminen ja tukeminen sekä valmentajaosaamisen ja valmentajien työskentelyedellytyksien edelleen kehittäminen.

Auditoiduille huippu-urheiluseuroille keskeinen rooli

TF-ohjelman sisältö halutaan rakentaa vahvassa yhteistyössä seurojen kanssa erityisesti nuoruusvaiheen osalta.

– Kun seurat ja lajiliitto ovat yhdessä ja yhteistoimin mahdollistamassa urheilijoille ja heidän valmentajilleen hyvän valmennustoiminnan arkea, voimme saada aidosti vaikuttavia tuloksia aikaiseksi, Aalto arvioi.

Erityisesti auditoiduille huippu-urheiluseuroille halutaan keskeinen rooli ohjelman toteutuksessa. Huippu-urheiluseurat vastaavat alueellisten yleisurheilukeskusten TF-ohjelman toteutuksesta yhteistyössä lajiliiton ja alueellisen urheiluakatemian kanssa. Alueelliset yleisurheilukeskukset tukevat ja tehostavat myös seutukunnan muiden seurojen valmennus- ja koulutustoimintaa, erityisesti nuoruusvaiheessa.

SUL:n valmennusryhmät syksystä 2024 alkaen

Team Finland -ohjelman perusrunkona on yhtenäinen ja progressiivinen TF-polku yläkouluvaiheesta huippuvaiheeseen. Syksystä 2024 alkaen SUL:n valmennusryhmät rakentuvat kolmiportaisena toimintakokonaisuutena: TF-juniorit (yläkouluvaihe), TF-nuoret (nuorten arvokilpailuikäiset eli 16–22-vuotiaat) ja TF-huiput. Urheilija- ja valmentajamääriltään valmennusryhmäkokonaisuutta voi kuvata pyramidimaiseksi rakenteeksi.

TF-huippujen toiminnan tarkempi kuvaus ja valintajärjestelmä valmistuu ja julkaistaan lähiviikkojen aikana. TF-juniorit- ja TF-nuoret-valmennusryhmien tarkempi konkreettinen valmistelu käynnistyy toden teolla nyt, kun esitetyt strategiset tavoitteet ja keinot ovat saaneet SUL:n liittovaltuustossa hyvin positiivisen vastaanoton. Se on jo selvää, että kaikessa TF-ohjelma ja TF-valmennusryhmätoiminnassa urheilijoiden henkilökohtaiset valmentajat ovat aina vahvasti mukana.

– On kuitenkin selvää, että kaikki TF-ohjelman tulevat toimenpiteet ja toimintamallit eivät käynnisty heti syksyllä 2024. Otamme monella eri osa-alueella merkittäviä uudistus- ja tehostamisaskeleita, ja muutosten laadukas käynnistäminen vaatii valmisteluaikaa ja resursseja, Aalto sanoo.

Osa TF-ohjelmakokonaisuutta on leiritystoiminta. Osana uudistamistoimia kuluvaan toimintakauteen saakka toteutettu ANMJ-leiritystoiminta päättyy ja maajoukkueleiritys saa uusia painotuksia.

– TF-ohjelmassa korostuu erityispainotus nuoruusvaiheen urheiluun, nuorten valmennukseen ja seuratoimintaan. Uskomme vahvasti, että ajan mittaan saamme kasaan aiempaakin innostavamman, kokonaisvaltaisemman ja vaikuttavamman toiminnallisen kokonaisuuden – ja myös leirityksen, Aalto sanoo.

SUL:n urheilutoiminta yhden tiimin alle

Yleisurheilun suunta 2030 -strategian tavoitteet tuovat muutoksia myös SUL:n sisäiseen organisoitumiseen. Syksystä 2024 alkaen koko SUL:n urheilutoiminta työskentelee yhtenä toiminnallisena tiiminä ja kulkee nimellä SUL urheilu. Siihen kuuluvat koko urheilijapolun asiantuntijatyö ja toiminta, seuratoiminnan tuki ja kehittäminen, koulutustoiminta ja valmennusosaamisen kehittäminen sekä kilpailutoiminta ja sen kehittäminen.

Tiimin toimintaa johtaa ja koordinoi SUL urheilun johtoryhmä, johon kuuluvat Jarkko Finni (pj.), Jani Tanskanen ja Tapio Rajamäki. Tanskasen erityisvastuualueena tulee olemaan TF-ohjelma ja muu huippu-urheilutoiminta. Rajamäki vastaa erityisesti Tulevat Tähdet -kehitysohjelmasta sekä lasten yleisurheilun tapahtumista ja tuotteista. Finnin työn painopiste on kokonaisuuden suunnittelu- ja seurantavastuun lisäksi seura-, koulutus- ja kilpailutoiminnan kehittämisen johtaminen.

– Tulemme toimimaan dynaamisesti tiimin erinomaista osaamista ja erilaisia toimintamalleja kehittämistyössä ja arjessa hyödyntäen, sanoo SUL:n valmennuksen ja koulutuksen johtaja Jarkko Finni.

Muun urheilun organisoitumisen, kuten valmennusorganisaation suunnittelu ja valmistelu jatkuu tiiviinä kesän aikana.

Katso tarkempaa tietoa:

Yleisurheilun suunta 2030-luvulle, urheilu

Lisätiedot:

Riikka Pakarinen

Puheenjohtaja

Suomen Urheiluliitto

040 580 0833

riikka.pakarinen@sul.fi

Harri Aalto

Toimitusjohtaja

Suomen Urheiluliitto

040 823 4200

harri.aalto@sul.fi