WA:n heti voimaan tulevat yleisurheilun sääntömuutokset 30.05.2023

Yleisurheilun kansainvälinen kattojärjestö World Athletics (WA) on päättänyt uusista sääntömuutoksista usein vuosittain, mutta vuodelle 2023 päivityksiä tuli nyt juuri kesäkauden alkaessa. Tämä aiheuttaa luonnollisesti haasteita muutosten kommunikointiin nopealla aikataululla.

Suomen Urheiluliiton kilpailuvaliokunta on WA:n sääntömuutokset käsitellyt. Ohessa Pasi Oksasen kokoama yhteenveto merkittävimmistä muutoksista. Editoriaalisia muutoksia ei tässä ole käsitelty. Ne kohdat, joissa kansallisesti on poikkeuksia merkitty tekstiin keltaisella ja kursiivilla.

CR1.1 World Athletics hallinnoimat kilpailut, ranking-kilpailut

Tänne on tuotu mukaan käsite ranking-kilpailut, joiden kokonaisuus eri tasoillaan muodostaa rungon kansainväliselle kilpailujärjestelmälle. Halutessaan kilpailun World Ranking -sarjan piiriin, edes alimmalle tasolle, tulee kilpailu olla anottu WA:n kilpailujärjestelmään vähintään 60 päivää ennen ko. tapahtumaa.

CR20 Juoksujen ja kävelyiden valvojat

Lisäys sääntökohdan vihreään selittävään tekstiin. Yleisesti mikäli urheilija ei tule maaliin, merkitään DNF, vaikka jotakin sääntökohtaa olisi rikottu (DQ) ennen juoksun keskeytystä. Lisäyksenä tähän tilanne, jossa urheilija selkeästi keskeyttää kilpailun ja sen jälkeen vielä ylittää maaliviivan. Esimerkkinä lyhyet aidat, joissa radalta pois tullakseen saattaa olla välttämätöntä kävellä maaliviivan yli. Tällöin siis oikea merkintä myös DNF.

TR4.3 Osallistuminen samanaikaisesti useampaan lajiin

Lajinjohtaja voi myöntää urheilijalle luvan, kierros kerrallaan, tehdä suoritus eri vuorolla kuin on merkitty pöytäkirjaan. Tällöin, jos urheilija ei ilmaannu paikalle, hänelle merkataan väliinjättö suoritusajan kuluttua umpeen. Tästä seuraava suoritus on tehtävä pöytäkirjan mukaisessa järjestyksessä. Mikäli urheilija ei tähänkään ole tullut paikalle, hänelle merkitään hylkäys (x) tästä suorituksesta suoritusajan kuluttua umpeen.

TR8.4.1 protestin alla juokseminen

Aiemmassa sääntöversiossa on määritetty, että protestin alla juoksemista ei tule sallia, mikäli ei ole todistetta siitä, että vilppilaitteen toiminta on epäluotettavaa. Tässä kohtaa englanninkielinen sana ”shall” on muutettu sanaan ”should”, jolla on olennainen merkitys säännön tulkinnassa. Nyt vilppilaitteen näyttämä ei säännön perusteella pakota toimimaan tietyllä tavalla, jos lähettäjä / start referee tulkitsee tilanteen eri tavalla kuin vilppilähtölaite näyttää. Tämä madaltaa kynnystä sallia protestin alla juokseminen.

TR8.4 Lisäys vihreään sääntöä selventävään tekstiin

Edellisen kohdan jatkumona sääntöön on tehty myös tarkentava selvennys hyvin niukkoihin vilppilähtöihin. On huomioitava, että kun reaktioaika on hyvin lähellä raja- arvoa, urheilijan liikettä on miltei mahdoton havaita. Tällaisessa tapauksessa start referee voi, halutessaan tutkia tarkemmin lähdön teknistä aineistoa, antaa urheilijalle mahdollisuuden juosta protestin alaisena, jolloin turvataan paremmin kaikkien osapuolien oikeudet tilanteessa.

TR20.2.1 Erästä poisjäävän urheilijan korvaaminen

Sääntöihin on tullut uinnista tuttu mahdollisuus korvata välierästä tai finaalista esimerkiksi loukkaantumisen takia poisjäävä urheilija seuraavana edellisen vaiheen jälkeen järjestyksessä olevalla urheilijalla. Tämä on kilpailukohtainen mahdollisuus, ei siis pakollinen kaikissa kilpailuissa. Mikäli tämä mahdollisuus otetaan käyttöön, siihen liittyvät prosessit ja periaatteet pitää olla tarkkaan kuvattuna kilpailun ohjeissa.

Ei oteta käyttöön kansallisesti SM-kisoissa vuonna 2023. GP-kisoissa keskustellaan kilpailun teknisen delegaatin kanssa toimintatavasta.

TR20.4.2 Ratajärjestys alkuerien jälkeen

Urheilijat pistetään edelleen rankingjärjestykseen alkuerien jälkeen sääntökohdat 20.3 mukaisesti. Tämän jälkeen tapahtuvaan ratojen määrittämiseen on tullut sääntömuutos:

Suorat juoksumatkat

  • – neljä erän korkeimmin rankattua radoille 3, 4, 5 ja 6
  • ­– viidenneksi ja kuudenneksi rankatut radoille 2 ja 7
  • –  kaksi viimeiseksi rankattua radoille 1 ja 8

200 m:n juoksut (150 m)

  • – kolme erän korkeimmin rankattua radoille 5, 6 ja 7
  • – kolme seuraavaksi rankattua radoille 3, 4 ja 8
  • – kaksi viimeiseksi rankattua radoille 1 ja 2

400 m:n juoksu ja pikaviestit 4 x 400 metriin asti (tämä mukaan lukien) (300 m)

  • – neljä korkeimmin rankattua radoille 4, 5, 6 ja 7
  • – seuraavat kaksi radoille 3 ja 8
  • – kaksi viimeiseksi rankattua radoille 1 ja 2

Sama taulukkomuodossa:

TR24.11 Viestijoukkueen kokoonpanon ilmoittaminen

Viestijoukkueen kokoonpano ja juoksujärjestys tulee ilmoittaa kilpailun joka vaiheessa viimeistään siinä ajankohdassa, kun joukkueelle on merkitty oman eränsä kokoontumisaika. Eli käytännössä aika, jolloin urheilijat menevät kokoontumispaikalle. Tällöin ei tarvita lääkärintodistuksia ja/tai delegaatin suostumusta juoksijoiden vaihtamiseen. Kilpailun ohjeissa voidaan määrittää niinkin, että urheilijoiden nimet ja juoksujärjestys kirjataan tulospalvelujärjestelmään kokoontumispaikalla. On huomioitava, että joukkue itsessään (ilman nimiä) on varmistettava aiemmin kilpailun ohjeiden mukaisesti. Ei oteta käyttöön SM-viesteissä.

TR25.5 urheilijoiden suoritusjärjestys

Urheilijoiden suoritusjärjestys voidaan arvonnan sijaan määrittää myös muulla kilpailuohjeissa mainitulla tavalla. Näin tehdään jo nyt esimerkiksi Timanttiliigan kilpailuissa.

TR32.2 Urheilijan henkilökohtaiset heittovälineet

Säännöistä on poistunut määritelmä, jossa kielletään ottamasta vastaan henkilökohtaisia heittovälineitä, jotka ovat samoja kuin järjestäjän tarjoamat mallit. Edelleen on kuitenkin voimassa sääntö, jossa kilpailuun otettavat henkilökohtaiset heittovälineet voidaan rajoittaa kahteen per urheilija. Tästä voidaan kuitenkin joustaa, jos järjestäjillä on pulaa välineistä ja kilpailun (varsinkin lämmittelyn) sujuvuuden takia olisi hyvä olla useampia välineitä. Käytäntö on kirjattava selkeästi kilpailun ohjeistukseen.

HUOM!

Sääntöihin ei ole kirjattu enää vuosiin jatkoonpääsytaulukoita, vaan ne ovat kilpailukohtaisia ja mainittu kunkin kilpailun ohjeissa. Nyt kuitenkin filosofia jatkoonpääsystä on selkeästi muuttumassa ja se on hyvä kirjata myös tähän koosteeseen. Budapestin MM- kisoista on julkaistu taulukot, jossa keskimatkoilla 1500 m – 5000 m jatkoonpääsy tapahtuu pelkästään erän sijoituksen perusteella ja ajalla jatkoonpääsy on näin poistettu. Tämä perustuu siihen, että jälkimmäiset erät ovat etulyöntiasemassa tietäessään aiempien erien vauhdin. Tätä muutosta on syytä harkita myös kansallisessa kilpailutoiminnassa.

Alla Budapestin MM-kilpailujen taulukko jatkoonpääsystä eri matkoilla:

Kansallisesti katso kilpailukohtaiset ohjeet jatkoonpääsystä.