Tutkimus: Yleisurheiluseuroilla olosuhteet reilassa

Tutkimus: Yleisurheiluseuroilla olosuhteet reilassa

Yleisurheiluseurojen olosuhdeasiat, eli harjoitus- ja kilpailupaikat ovat Valon tekemän tutkimuksen mukaan kohtalaisen hyvin reilassa.

– Olosuhdetilanne yleisurheiluseurojen osalta on kokonaisuutena hyvä, mutta kehittämistarpeita toki löytyy. On myös paikkakuntia, joissa tilanne on jopa kriittinen, sanoo SUL:n kilpailupäällikkö Mika Muukka.

– Tutkimuksen mukaan ongelmat painottuvat pääkaupunkiseudulle ja Kaakkois-Suomeen. Kyse on lähinnä talviharjoittelupaikoista. Kesän harjoitus- ja kilpailupaikkoja seuroilla näyttäisi olevan tarpeen mukaisesti.

Valon kasvukeskuksiin keskittyneessä tutkimuksessa oli 34 yleisurheilussa mukana olevaa seuraa. Noissa seuroissa lisenssiurheilijoiden määrä vaihteli pääosin 100-500 välillä. Urheilijoista pääosa oli alle 18-vuotiaita.

Yleisurheiluseuroilla käytetyimmät liikuntapaikat olivat yleisurheilukenttä, liikunta- ja urheiluhallit sekä oppilaitosten liikuntasalit.

– Käytännössä lähes kaikki seurojen toiminta tapahtuu kaupungin omistamissa liikuntapaikoissa. Itse seurat eivät liikuntapaikkoja omista, mutta osa niistä oli liikuntapaikan osaomistajia, Muukka sanoo.

Tilojen käyttömaksut nousussa

Seuran vuosittaisista kokonaiskuluista tilojen ja käyttövuokrien osuus oli tutkimuksen mukaan alle 50 prosenttia.

– Seurat kokevat, että tiloja koskevat maksut ovat nousseet, mutta eivät silti ole läheskään samaa luokkaa kuin palloilujoukkueissa. Seurat vaikuttivat myös tyytyväisiltä harjoitusvuorojensa alkamisaikoihin, Muukka sanoo.

– Kaikkiaan voisi sanoa, että tämän tutkimuksen valossa olosuhdeasiat ovat yleisurheiluseurojen osalta aika hyvässä kunnossa. Toki aina paikallisesti löytyy parannettivia kohteita. Paras tapa pitää ne sellaisena tai kehittää niitä on olla aktiivisesti yhteydessä oman kaupungin tai kunnan päättäjiin ja virkamiehiin. Tarvittaessa tukea ja asiantuntija-apua löytyy lajiliitosta, Muukka sanoo