Tampereen Pyrintö yleisurheilun Huippu-urheiluseuraksi

Tampereen Pyrintö läpäisi Suomen Urheiluliiton (SUL) Huippu-urheiluseuraprosessin ja auditoitiin yleisurheilun Huippu-urheiluseuraksi. Pyrintö sai Huippu-urheilun Tähtimerkin seuran isännöimien Youth Athletics Gamesien (YAG) yhteydessä.

Tähtimerkki on Olympiakomitean ja lajiliiton myöntämä tunnus urheiluseuralle, joka täyttää määritetyt laatutekijät kohderyhmänsä osalta. Osa-alueita ovat lasten ja nuorten toiminta, aikuisliikunta ja huippu-urheilu.

– Tämä on Tampereen Pyrinnölle erittäin hieno tunnustus. Pääsy yleisurheilun Huippu-urheiluseuraksi ja sitä edeltänyt prosessi kannustaa meitä pitämään toimintaa laadukkaana myös jatkossa, sanoo seuran toiminnan johtaja Elisa Hakanen.

– Me haluamme kehittää seuran toimintoja koko yleisurheilijan polun matkalta, eli myös sen huippu-urheiluvaihetta. Seuran urheilijoista Reetta Hurske ja Ella Junnila olivat pistesijoilla Rooman EM-kilpailuissa. Tällä tasolla haluamme pysyä myös tulevaisuudessa.

Tampereen Pyrinnön yleisurheilujaoston puheenjohtaja Aliisa Siljander ja seuran toiminnanjohtaja Elisa Hakanen vastaanottivat Tähtimerkin. Kuva Jukka-Pekka Kankaanpää.

Finni: Pyrintö on todennetusti vahva huippu-urheilijoiden kasvattaja

Yleisurheilun Huippu-urheiluseurakriteereissä ja auditointiarvioinnissa analysoidaan seuran valmennusjärjestelmä ja erityisesti, kuinka laadukas yleisurheilijan urapolku vie seuran urheilijoita nuoruusvaiheesta huippuvaiheeseen. Aiemmin haastavan prosessin ovat läpäisseet Lahden Ahkera, Turun Urheiluliitto ja Jyväskylän Kenttäurheilijat.

–  Tampereen Pyrintö on kautta koko pitkän toimintahistoriansa tehnyt tuloksekasta työtä kasvattamalla lapsuus- ja nuoruusvaiheen urheilijoistaan huippu-urheilijoita. Toiminnan tulokset ovat kaikkien nähtävissä tälläkin hetkellä: seitsemän Pyrinnön urheilijaa edusti Suomea Rooman Euroopan mestaruuskilpailuissa ja peräti viisi näistä urheilijoista on Pyrinnön urheilijapolun kasvatteja lapsuusvaiheesta alkaen, sanoo SUL:n valmennuksen ja koulutuksen johtaja Jarkko Finni.

Finni vastaa Suomen Urheiluliitossa huippu-urheilun auditointiprosesseista ja auditoinneista yhdessä liiton seurakehityspäällikkö Mika Tyrkön kanssa.

Auditointi toistetaan kolmen vuoden välein

Auditointiprosessi ja huippu-urheilun auditoinnin laatukriteerit ovat vaativia kaikkein vahvimmillekin yleisurheiluseuroille. Vaativia ne olivat myös Pyrinnölle.

– Yhdessä Olympiakomitean kanssa on määritelty, että vaatimustaso huippu-urheilun seura-auditoinneissa tulee pitää korkeana. Huippu-urheiluseurojen ja erityisesti seurojen valmennustoiminnan laadun täytyy olla 2020-luvun vaatimustason mukaisessa iskussa. Huippu-urheiluseurojen rooli ja merkitys suomalaisessa yleisurheilussa on erittäin merkittävä ja edelleen kasvava., Finni sanoo.

Huippu-urheiluseuratoiminta edellyttää seuralta jatkuvaa kehitystä huippu-urheilun laatukriteerien suunnassa, mutta seuralähtöisellä tavalla. Kehityskohteiden väliarviointia tehdään vuosittain ja auditointi toistetaan kolmen vuoden välein.

– Vaikka Pyrinnölläkin on todella monta osa-aluetta erinomaisella tai hyvällä tasolla, kehitettävääkin riittää. Seuratoiminnan pitkän aikavälin kehittämisessä toimii urheiluvalmennuksesta tuttu periaate: kehitä vahvuuksistasi todella vahvoja, mutta minimoi myös heikkoudet, filosofoi Finni.