SUL:n Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokysely on käynnissä – vastaa ja vaikuta

Suomen Urheiluliiton (SUL) ja eettisen valiokunnan Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokysely yleisurheilun parissa toimiville käynnistyi 13. maaliskuuta. Kysely toteutetaan Webropol-järjestelmällä. Linkki kyselyyn tulee sähköpostilla.

Liikunta ja urheilu ovat avoimia kaikille. Aina yhdenvertaisuus ei kuitenkaan toteudu. Tämä kysely haastaa miettimään yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumista suomalaisessa yleisurheilussa sekä toiminnan avoimuutta ja ilmapiiriä.

Vastaamalla tähän kyselyyn voit vaikuttaa yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon liittyviin kysymyksiin yleisurheilussa. Kyselyn tulokset ja johtopäätökset julkistetaan kesäkuussa 2023.

Kyselyn toteuttaa Suomen Urheiluliitto yhteistyössä eettisen valiokunnan kanssa.

KYSELYYN VASTAAMINEN

Vastauksia kerätään ja tarkastellaan kolmen vastaajaryhmän mukaan. Vastaajaryhmät ovat:
1) Urheilijat
2) Valmentajat ja ohjaajat
3) Seurojen johtohenkilöt, Suomen Urheiluliiton hallituksen tai liittovaltuuston jäsenet sekä Suomen Urheiluliiton työntekijät

Riippuen valitusta roolista, kysely ohjaa vastaamaan osin eri kysymyksiin. Kysymykset eivät näin ole kaikki täydellisessä numerojärjestyksessä.

Vastaa kyselyyn omasta näkökulmastasi siinä roolissa, minkä olet valinnut kysymyksessä 3. Toimintaympäristöllä tarkoitetaan erilaisia tilanteita, joissa toimit yleisurheilun parissa (esimerkiksi harjoitukset, kilpailut, seuran tai liiton järjestämät tapahtumat sekä seuran tai liiton tilat työpaikkana).

Suurin osa kysymyksistä on monivalintoja, minkä lisäksi avoimissa kysymyksissä pystyt tuomaan omin sanoin esille tärkeäksi kokemiasi asioita.

Kysely on auki 13.-26.3.2023!

Jos ei ole saanut kyselyä sähköpostiin ja kuuluu johonkin yllä olevista ryhmistä, voi ilmoittautua kyselyn vastaanottajaksi Suomisportin kautta: https://www.suomisport.fi/events/be9e9f7c-eba4-49ff-97e4-68d370535727