SUL tehostaa yleisurheilijan valmennuksellisen urapolun kehittämistä ja jalkautusta – SUL organisaatiossa uudelleenjärjestelyitä

Yleisurheilijan urapolku on suomalaisen yleisurheilun strategian 2021-2024 yksi keskeisimmistä valinnoista. Kaikki urapolun huippu-urheiluvaiheeseen asetetut strategiset tavoitteet ovat edistyneet ja kehittyneet erinomaisesti.

– Huippu-urheilumenestys, valmentajaosaamisen kehittäminen ja valmentajien työskentelyedellytysten parantaminen ovat ottaneet aimo harppauksen eteenpäin. Yleisurheilijan urapolun kolmannen keskeisen strategisen tavoitteen, keskittämisen, osalta asteittainen siirtyminen pelkästään huippuvaiheeseen panostavasta kaupunkivalmennuskeskustoiminnasta myös nuoruusvaiheen ja seuratoiminnan huomioivaan yleisurheilukeskustoimintaan on myös edennyt strategiakauden aikana hyvin,” toteaa Suomen Urheiluliiton toimitusjohtaja Harri Aalto.

Sen sijaan urapolun lapsuus- ja nuoruusvaiheen osalta yleisurheilussa on havaittavissa merkittäviä haasteita.

– Tietyt lapsuus- ja nuoruusvaiheen tärkeät tunnusluvut, kuten harrastajamäärät, lasten kiinnittyminen lajiin sekä lasten ja nuorten urheilulliset valmiudet, ovat edenneet erittäin huolestuttavaan suuntaan. Olemme lajiliittona viime vuosien aikana jo reagoineet muutokseen, mutta meidän on panostettava päättäväisesti asiaan vielä enemmän turvataksemme lajin elinvoimaisuuden myös 2030- ja 2040-luvuilla.

Aalto: Toimintoja pitää jatkokehittää ja jalkauttaa

SUL on kuluneen strategiakauden aikana mm. uudistanut valmentajakoulutusjärjestelmänsä, määritellyt yleisurheilijan urapolun valmennukselliset painopisteet, tehostanut kehittämisyhteistyötä huippuseurojen kanssa ja luonut kriteeristön ja toimintamallin huippu-urheiluseuratoiminnan kehittämiseen ja tukemiseen.

– Uskon, että saamme valituilla ja valmistelluilla toimenpiteillä suunnanmuutoksen aikaan lasten ja nuorten yleisurheilussa ja seuratoiminnassa, mutta toimintoja pitää nyt jatkokehittää ja jalkauttaa tehokkaasti, painottaa Aalto.

Yhtenä välittömänä toimenpiteenä SUL mm. uudelleenorganisoi joiltakin osin organisaationsa rakennetta ja toimenkuvia. SUL:n Valmennuksen ja koulutuksen johtajan Jarkko Finnin tehtävä painottuu strategiakauden viimeisenä vuotena aiempaa enemmän lajin menestysedellytysten mahdollistamiseen tulevaisuudessa.

– Pidän elintärkeänä, että myös lajiliittona lisäämme panostuksia mm. urapolun lapsuus- ja nuoruusvaiheen valmennukselliseen laadun kehittämiseen, kiteyttää Finni.

Urapolun valmennuksellinen sisältöpäivittäminen, valmentajakoulutusuudistus ja huippuseuratoiminta on toteutettu tähänkin saakka Finnin johdolla, mutta tehtävänkuva on ollut hyvin laaja-alainen.

– Olen huippu-urheilutoiminnan kehittämisen ohella tähänkin saakka tehnyt kädet savessa myös valmennus- ja koulutusjärjestelmän kokonaiskehittämistä. Olemme edenneet asioissa, mutta mm. henkilöresurssien riittämättömyyden takia emme mielestäni tarpeeksi konkreettisesti ja vauhdikkaasti. Kun omalta vastuualueeltani poistuu huippu-urheilutoiminta, ainakin toistaiseksi, niin pystyn paremmin keskittymään ja tuomaan oman kokemukseni ja osaamiseni lajimme tulevaisuuden rakentamiseen. Samoin pystyn jatkossa tiivistävään ja vahvistamaan yhteistyötä myös SUL:n seurapalvelutiimin kanssa yleisurheilijan valmennuksellisen urapolun lapsuus- ja nuoruusvaiheen kehittämisessä ja jalkautuksessa.

Niemi jatkaa valmennusosaamisen kehittäjänä 

Osana tehostamistoimia SUL on päättänyt jatkaa valmennusosaamisen kehittäjänä reilun vuoden ajan toimineen Tanja Niemen työtehtävää. Niemen palkkaus lokakuusta 2022 vuoden 2023 loppuun saakka on mahdollistunut OKM:n valmentajaosaamisen kehittämishankkeen avulla. Niemi jatkaa 1.1.2024 alkaen päätoimisena valmennusosaamisen kehittäjänä SUL:ssa.

Organisaation uudelleenorganisointi tarkoittaa, että SUL:n huippu-urheilutiimiä johtaa strategiakauden viimeisen vuoden ajan Team Finland General Manager Jani Tanskanen. Huippu-urheilutiimissä jatkavat Nuorten huippu-urheilun valmennuspäällikkö Eeva Kantomäki ja Valmennusassistentti Petra Engberg sekä SUL lajivalmennus ja Yleisurheilukeskusten valmennuspäälliköt.

Lisätietoa: 

Harri Aalto

Toimitusjohtaja

Suomen Urheiluliitto

040 823 4200

harri.aalto@sul.fi