Sharifista Pääkaupunkiseudun yleisurheilukeskuksen valmennuspäällikkö: ”Kärkiseurat halutaan mukaan johtamaan ja kehittämään keskusta”

Diari Sharifi on aloittanut työt Suomen Urheiluliiton (SUL) Pääkaupunkiseudun yleisurheilukeskuksen valmennuspäällikkönä. Sharifin toimipiste on Urhean tiloissa. Työ toteutuu SUL:n ja Urhean yhteistyönä.

Valmennuspäällikkönä Sharifi jatkaa SUL:n nuorten huippu-urheilun valmennuspäälliköksi siirtyneen Eeva Kantomäen työtä.

– Erona edeltäjiini on se, että minulla ei ole valtakunnallisia tehtäviä. Keskityn pääkaupunkiseudun yleisurheiluun, Sharifi sanoo.

– Työkenttä ja ihmiset ovat minulle tuttuja. Olen katsellut pääkaupunkiseudun yleisurheilua seuran, Akatemian, urheiluoppilaitoksen ja tietysti valmentajan ja fysioterapeutin näkökulmista.

Oppilaitosyhteistyöllä tukea urheilijan kehitykselle

Valmennuspäällikkönä Sharifilla on kolme keskeistä työsarkaa: urheilijan polku ja arki, kärkiseurojen tuominen mukaan yleisurheilukeskuksen päätöksentekoon ja valmentajuuden vahvistaminen. Sharifi jatkaa myös valmennustyötä henkilökohtaisten valmennettaviensa kanssa.

– Urheilijan polun eri vaiheissa toimiva arki tarkoittaa eri asioita. Keskustoiminta ulottuu yläkouluvaiheesta huippuvaiheeseen. Yläkouluvaiheessa ja toisella asteella keskustoiminnan keskiössä on urheiluoppilaitosyhteistyö. Toisella asteella on useita vaihtoehtoja toteuttaa kaksoisuraa laadukkaasti. Mäkelänrinteen urheilulukion valmennus on se, johon oppilaitos yhdessä lajiliiton ja akatemian kanssa ovat pitkään satsanneet hyvin lopputuloksin, Sharifi sanoo.

– Huippuvaiheessa edetään teemalla urheilijuuden vahvistaminen, eli tuetaan eri tapoja olla urheilija. Joku tekee sitä ammatikseen, joku jollakin muulla tavalla. Päätavoite huippuvaiheessa on tukea tuloksentekoa. Akatemian asiantuntijatuen edelleen kehittäminen ja urheilijoiden yhteisöllisyyden vahvistaminen ovat nyt ensimmäisiä asioita, joita pyrimme tässä edistämään.

Myös harjoitusvuorot- ja kortit työllistävät

Sharifin työnä on myös varmistaa, että harjoitusvuorot- ja kortit ovat kunnossa. Korteilla Sharifi viittaa SUL:n aikuisten ja nuorten Team Finland -ryhmien sekä aikuisten maajoukkueryhmän olympiavalmennuskeskuskorttiin sekä akatemiakorttiin.

– Kortit tarjoavat samat harjoituspaikat Urhea-hallin, Liikuntamyllyn, Eläintarhan kentän tunnelin tilat sekä Urhean palautumis -ja kuntoutustilat.  Olympiavalmennuskeskuskorttiin kuuluu myös Urhean asiantuntijatuki.

Diari Sharifi on Pääkaupunkiseudun yleisurheilukeskuksen valmennuspäällikkönä myös yksi keskuksessa toimivien akatemiavalmentajien esihenkilöistä. – Yksi tehtävä on kehittää akatemiavalmentajien mahdollisuuksia keskittyä valmennukseen, Sharifi sanoo.

HKV, Espoon Tapiot ja HIFK keskuksen ohjausryhmään

Ensi askeleita yhteistyön tiivistämiseksi keskuksen ja kärkiseurojen välillä ollaan Sharifin mukaan ottamassa lähiaikoina.

– Tämä on iso, uusi avaus. Yleisurheilukeskusta on nyt viety liittovetoisesti ja samalla yhteistyö akatemian kanssa on vahvistunut. Pääkaupunkiseudulla seurat ovat kuitenkin olleet tästä erillään, kun muissa yleisurheilukeskuksissa paikallisella kärkiseuralla on suuri rooli, Sharifi sanoo.

– Nyt Helsingin Kisa-Veikkojen, Espoon Tapioiden ja HIFK:n kanssa rakennetaan ohjausryhmää, jonka vastuulla olisi keskuksen työn suunnittelu ja kehittäminen. Käytännössä työtä olisivat tekemässä seurojen valmennuspäälliköt, SUL ja Urhea. Ensimmäinen kokous on marraskuussa.

Valmentajille kohtaamisia ja kokemusten vaihtoa

Valmentajuuden vahvistaminen tarkoittaa Sharifin mukaan pääkaupunkiseudulla toimivien valmentajien yhteistoiminnan kehittämistä ja työskentelyedellytysten parantamista.

– Se tarkoittaa esimerkiksi yhteisiä kohtaamisia ja kokemusten vaihtamista, Sharifi sanoo.

Sharifi on myös yksi yleisurheilukeskuksessa toimivien akatemiavalmentajien esihenkilöistä.

– Yksi tehtävä on kehittää heidän mahdollisuuksia keskittyä valmennukseen. Pidemmän aikavälin tavoitteena on pyrkiä samaan lisää paikkoja ammattivalmentajille urheilijan ikävaiheisiin yleisurheilukeskuksen tarpeisiin. Tämä voidaan mahdollistaa seurojen, lajiliiton ja akatemian yhteistyöllä.