Sääntömuutoksia vuodelle 2022: Pituuden ja kolmiloikan yliastumisen tulkinnassa muutos – ratarikon määritelmään lisäys

Oletko jo ilmoittautunut seurakokoukseen

Kansainvälinen yleisurheiluliitto (WA) on päättänyt vuodelle 2022 tehtävistä sääntöpäivityksistä muutamassa erässä. Ehkä odotetuin on pituuden ja kolmiloikan yliastumisen tulkinnassa tapahtuva muutos, jonka piti tulla voimaan jo 2020. Olympialaisten vuoden siirto siirsi myös tämän säännön käyttöönottoa. Lisäksi monta vuotta pohdittu ratarikkojen sääntömuutos toteutuu vuoden 2022 alusta. Sääntö on tullut hivenen sallivampaan suuntaan ja aika näyttää kuinka hyvin uusittu tulkinta toimii eri tasoisissa kilpailuissa.

Tähän artikkeliin on koottu yhteenveto merkittävimmistä sääntömuutoksista vuodelle 2022. Sanamuotoihin tehdyt editorialiset muutokset eivät välttämättä ole tässä listauksessa. Sääntökirjan rakenne ja numerointi muuttui täysin jo vuodelle 2020. Tämä otetaan huomioon seuraavassa sääntökirjan suomenkiellisessä käännöksessä, joka on tarkoitus julkaista vuoden 2022 alkupuolella. Epäselvyyksien välttämiseksi tästä yhteenvedosta on jätetty sääntönumerointi kokonaan pois.

Pituuden ja kolmiloikan yliastumisen toteaminen

Yliastumisen toteamiseen käytetään kahta vaihtoehtoista ratkaisua:

–  Yliastuminen voidaan todeta videolla tai vastaavalla teknologialla. Tällöin vahalankkua ei tarvita. Vahalankun tilalla on peitelevy tai vastaava, jonka tulee olla erottuva väriltään, ei siis valkoinen.

–  Mikäli vahalankkua kuitenkin käytetään, tulee vahan muodon olla pystysuora (90 astetta) ponnistuslankkua nähden (kuva tekstin lopussa).

Urheilijan suoritus on hylätty, jos hänen kenkänsä tai jalkateränsä mikä tahansa osa ponnistuhetkellä rikkoo pystysuoran tason ponnistuslinjaan nähden. Vastaavasti tulkitaan yliastutuksi myös läpijuoksu tai muu ponnistuksesta johtuva liike.

Punainen ja valkoinen lippu

Normaalisti sääntöjen mukaan suoritusten hyväksyntä tai hylkäys ilmaistaan nostamalla ylös valkoinen tai punainen lippu. Nyt sääntöön on tullut maininta, että myös muunlaiset visuaaliset ilmaisutavat ovat mahdollisia.

Ylipitkien sisähalliratojen tulosten rinnastaminen ulkoratatuloksiksi

Mikäli suoritus on tehty sisähallissa tai muuten kokonaan tai osittain katetussa tilassa, missä radan pituus tai muut tilan määritelmät eivät täytä sisähallisääntöjä, niin tuloksia voidaan pitää virallisina ja tulkita tulokset ulkoratatuloksiksi. Seuraavat kohdat on kuitenkin virallisuuden osalta huomioitava:

–  Kilpailun pitää olla virallinen sääntöjenmukainen kilpailu

–  Kilpailussa on oltava tehtäviin koulutettu tuomaristo

–  Kilpailun tekniikka ja välineet on oltava sääntöjen mukaisia

–  Kiertävän radan tulee olla pidempi kuin 201,2 m (220 jaardia), mutta lyhyempi kuin 400 m

–  Kilpailupaikan on täytettävä sääntöjen vaatimukset ja mikäli käytetään väliaikaista kilpailupaikkaa, tulee sen olla virallisesti mitattu ja mittauspöytäkirja tehty todisteeksi

Kommentti: Tämä sääntö on merkittävä Suomessa, missä on paljon yli 200 m sisähalliratoja. Kiertävien juoksujen lisäksi esimerkiksi 100 m juokseminen on joissain halleissa mahdollista. Aiemmin näitä tuloksia ei ole voitu pitää virallisina hallituloksina, mutta nyt tulokset rinnastetaan ulkoratatuloksksi.

Tönimisen määritelmän tarkennus

Tönimistä ja häirintää juoksulajeissa käsittelevään sääntökohtaan on tullut tarkentava kommentti. Säännöissä mainitulla tönimisellä tarkoitetaan fyysistä kontaktia, joka tapahtuu yhden tai useamman kerran ja kohdistuu yhteen tai useampaan urheilijaan. Tönimisen tuloksena saavutetaan epärailua etua tai aiheutetaan loukkaantuminen tai muu haitta yhdelle tai useammalle urheilijalle.

Kommentti: Töniminen itsessään ei ole rangaistava ellei sillä ole selkeitä seuraamuksia. Varsinkin keskimatkoilla on tyypillistä kevyet fyysiset kontak tit. Nämä lasketaan kilpailuun kuuluviksi, mutta jos tönimisestä on haittaa tai sillä saavutetaan etua niin tällöin tuomaristolla on siihen velvollisuus puuttua.

Ratarikko

Ratarikon määritelmään on tullut lisäys, jossa aiempi nollatoeranssi on muutettu sallivampaan suuntaan. Ratarikosta ei seuraa hylkäystä mikäli:

– omilla radoilla juostavissa lajeissa koskettaa kerran oman ratansa vasemman puoleista rataviivaa tai ratareunusta tai muuta radan merkkaavaa rajaa.

–  juoksuissa, joissa ei juosta omilla radoilla koko tai osan matkaa koskettaa kerran tai astuu yli kerran rataviivan tai reunalistan tai muun rataa merkkaavan rajan.

Molemmissa tapauksissa urheilijan ei pidä saada ratarikostaan ylimääräistä etua eikä aiheuttaa häiriötä tai tönimistä muille urheilijoille. Mikäli näin tapahtuu nin urheilija tulee hylätä.

Mikäli kilpailutapahtumassa juostaan useampia kuin yksi juoksu (alkuerät, välierät) niin edellä esitetty ratarikko voi tapahtua vain kerran kussakin lajissa ottaen huomion kaikki kilpailun vaiheet (alkuerä, välierä, finaali). Mikäli saman lajin eri kierroksilla tapahtuu toinen vastaava rike niin se aiheuttaa suorituksen hylkäämisen.

Vastaavasti viesteissä joukkueen toinen ratarikko kenen tahansa joukkueeseen kuuluvan urheilijan tekemänä missä tahansa kilpailun vaiheessa johtaa joukkueen hylkäykseen.

Tulosten ennätyskelpoisuus täyttyy mikäli edellä kuvatu rike tapahtuu lajissa vain kerran ottaen huomioon kilpailun kaikki erävaiheet. Mikäli urheilija tai joukkue tekee ennätyksen, mutta juoksussa on tapahtunut kaksi rikettä tai toinen rike on tapahtunut lajin aiemmissa vaiheissa niin tulos ei ole ennätyskelpoinen.

Mikäli juoksussa juostaan ainoastaan aluksi omilla radoilla, niin tässä tapauksessa sovelletaan molempia sääntökohtia juoksun eri vaiheissa (esim 800 m).

Uusi säääntökirjaus edellyttää kilpailun jäjestäjältä seurantaa ja rikkeiden kirjaamista lajin pöytäkirjoihin sen varmistamiseksi, että aiemmissa vaiheissa tapahtuneet rikkeet ovat selkeästi tiedossa lajin kaikissa seuraavissa vaiheissa.

DNS (did not start) määritelmä

Sääntökirjaan on tarkennettu missä vaiheessa kilpailua urheilijalle merkitään tuloksiin DNS. Eli urheilija ei ole aloittanut kilpailua, vaikka hänen nimensä on lähtölistassa tai pöytäkirjassa. Näitä tapauksia ovat seuraavat:

– Urheilija ei ilmoittaudu kokontumispaikalle (call room), vaikka hänen nimensä on lähtölistassa tai pöytäkirjassa

– Urheilija on tullut lajiin normaalisti kokoontumispaikan kautta, mutta hän ei tee yhtään yritystä kenttälajissa tai ei lähde mukaan radalla tapahtuvaan lajiin.

–  Moniotteluissa ei tule mukaan yksittäiseen lajiin.

Tarkennus hylkäykseen häkkilajeissa

Suoritus tulee hylätä, mikäli kiekko tai moukarin pää (ei siis varsi tai kahva) osuu heittosuunnassa häkin vastakkaiselle puolelle. Oikeakätisellä vasemmalle puolelle ja vasenkätisellä oikealle puolelle.

Jatkoon pääsy kenttälajeissa kun urheilijoita on enemmän kuin kahdeksan

Sääntö on pysynyt samana, mutta tekstiä on tarkennettu. Mikäli kenttälajissa (muut kuin rimalajit) on enemmän kuin kahdeksan osanottajaa, vain kahdeksan parasta hyväksytyn tulokset tehnyttä urheilijaa voi jatkaa viimeisille kierroksille. Tällöin kolmelta ensimmäiseltä kierroksesta on oltava merkattuna vähintään yksi hyväksyttävä tulos. Mikäli hyväksytyn tuloksen on saanut vähemmän kuin kahdeksan urheilijaa, ainoastaan heillä on oikeus jatkaa lopuille kierroksille, vaikka se tarkoitaisi sitä, että jatkajia on vähemmän kuin kahdeksan.

Pasi Oksanen