Räty ja Pitkämäki keihäänheiton kehitystalkoisiin – Tavoitteena olympiamenestys Pariisissa

Moninkertaiset arvokisamitalistit Seppo Räty ja Tero Pitkämäki lupautuivat Kuortaneen Keihässeminaarissa talkoisiin, joilla tavoitellaan lajille uusia harrastajia sekä miesten keihäänheitossa olympiakultaa ja naisten keihäänheitossa olympiamitalia Pariisissa 2024.

Ensimmäinen askel on harrastajamäärien kasvattaminen, jota tuetaan kummitoiminnan kautta.

– Talven aikana haetaan alueellisia kummeja, jotka aktivoivat ja tukevat seuroja järjestämään keihäänheiton lajipäiviä. Kummit ovat entisiä arvokisamitalisteja tai muita kovan tason keihäänheittäjiä tai heidän valmentajiaan, Räty sanoo.

Rädyllä on jo tiedossa kymmenkunta kummia, jotka ovat valmiita tulemaan mukaan toimintaan. Tulossa on myös yhteistyökumppaneita.

– Lajipäivillä saadaan lisää harrastajia ja kummit nostavat sieltä esiin talentteja, joiden tausta-asioita laitetaan kuntoon ja heitä ohjataan eteenpäin ja meidän juttusille. Tähän on organisoitu mukaan myös pieni kilpailuasetelma, Pitkämäki sanoo.

Räty seuraa ja tukee lajipäivien ja kummitoiminnan tuloksia Itä-Suomessa ja Pitkämäki tekee samoin Länsi-Suomessa.

– Kukaan ei kehity, jos ei ole kilpailuja. Vielä ensi kesäksi se ei ehdi, mutta tarkoitus on järjestää 2022 tältä pohjalta Itä–Länsi-ottelu. Se voisi olla myös Maaseutu–Kaupunki-ottelu. Katsotaan kumpi valitaan, kun keskustellaan yhtyeistyökumppaneiden kanssa, Räty sanoo.

Valmentaja Hannu Kangas oli yksi allekirjoittajista ja samalla Yhteinen menestyvä keihäänheitto -teeman edistäjiksi lupautuneista.

Valmentajat sitoutuvat Yhteinen menestyvä keihäs -teemaan

Alhaiset harrastajamäärät nousivat Kuortaneen keihässeminaarin päällimmäiseksi huolenaiheeksi. Seminaarin kutsuivat koolle Räty, Pitkämäki, Kuortaneen urheiluopiston rehtori Tapio Korjus ja Suomen Urheiluliiton valmennuksen ja koulutuksen johtaja Jarkko Finni.

Huolta kannettiin myös siitä, kuinka lahjakkaita nuoria nostetaan kansainväliselle tasolle. Pitkämäki, Räty, Mikaela Ingberg, Tuula Laaksalo ja valmentajaguru Leo Pusa kertoivat seminaarissa näkemyksensä asiasta ja kuinka he itse omansa uransa rakensivat.

– Harrastajamäärät pitää saada nousuun ja heittäjät kuntoon. Nykyistä selkeämmin minusta pitäisi myös hakea huipputulosta. Ilman sitä ei arvokisamitaleista voi haaveilla. Urheilijalla, valmentajalla ja taustajoukoilla pitää olla selkeä visio, miten tulos saavutetaan, Pitkämäki sanoi.

Räty ja Pitkämäki, kuten muut seminaarissa mukana olleet liki 30 valmentajaa sitoutuivat allekirjoituksella Yhteinen menestyvä keihäs -teemaan, jonka ideana on edistää semınaarissa esille nousseita asioita ja lajin yhteisöllisyyttä.

– Minä uskon, että arvokisamitalit ovat mahdollisia. Tässä lajissa on niin paljon osaamista ja energiaa. Ja sikäli hyvä tilanne, että meillä on arvokisamitalisteja, joiden tieto-taitoa voidaan hyödyntää, Finni sanoi.

Seuraava seminaari ennen kesää

Lajipäivien, kummitoiminnan ja muiden seminaarissa esille tulleiden asioiden edistämistä seuraa Kuortaneella valittu keihäänheiton johtoryhmä. Siihen kuuluvat Pitkämäki, Räty, Korjus ja Finni.

– Tämä seminaari antoi hyvän pohjan luoda uutta suomalaisen keihäsvalmennuksen linjaa ja toimintamallia. Tarkoitus on, että kokoonnumme seminaariin seuraavan kerran 5-6 kuukauden kuluttua eli vielä ennen kilpailukauden alkua, Korjus sanoo

Tero Pitkämäki ja Seppo Räty kertoivat seminaarissa kokemuksiaan omalta uraltaan ja vastasivat kysymyksiin.