Nuorisovalmennuksen kehittämistuen haku käynnissä

Haussa huipputyyppi Tarmoon!

Suomen Urheiluliitto jatkaa yleisurheiluseuroille tarkoitettua nuorisovalmennuksen tehostamistukea. Tukea voi hakea seura, joka palkkaa vähintään puolipäiväisen nuorisovalmennuspäällikön seuraan. Seurat, joilla jo on nuorisovalmennuspäällikkö, voivat hakea tukea lisäämään nuorisovalmennukseen panostamista.

Tuen tavoitteet

 • Nuorisovalmennusryhmien laaduntaminen
  • laadun varmistaminen urheilijoiden valmennuksessa
  • tyttöjen ja poikien pysyvyyden vahvistaminen
  • nuorisovalmennuksen vapaaehtoisvalmentajien tukeminen
 • Päätoimisuuden lisääntyminen yleisurheiluseuroissa
 • Seuran valmennusjärjestelmän kehittäminen ja johtaminen

Tuen periaatteet

 • SUL rahoitus on enintään toinen puoli seuran panostuksesta; enintään 15 000 euroa/vuosi
 • SUL mahdollistaa tuen kahdeksi vuodeksi
 • Tuki mahdollistetaan 5-8 seuralle

Haku

 • Hakuaika 13.2. – 19.3.2017; yleisurheilurekisteri.fi palvelutunnus 2017NUOKEHIT

Valinnan perusteet

 • Seuran sijoittuminen yleisurheilun seuraliigassa ja nuorisotoimintakilpailussa 2016
 • Seuran lisenssimäärä (>12- vuotiaat) 2016
 • Seuran toiminta-alueen väestöpohja
 • Seuran valmius toimia työnantajana
  • työnohjaus ja esimiessuhteet
 • Palkattavan henkilön toimenkuvan suunnitelma
 • Palkattavan henkilön koulutus ja työkokemus
 • Seuran valmius rakentaa työpaikasta pysyvä
 • Seuran sitoutuminen yhteistyöhön liiton ja ympäristöseurojen kanssa
 • Aikaisemmat liiton nuorisovalmennuksen tuet

Valintapäätös

 • Valittavat seurat päättää seurapalvelujohtoryhmä (SJR)

Lisätiedot