Lahden Ahkerasta auditoitiin ensimmäinen yleisurheilun Huippu-urheiluseura

Lahden Ahkera on läpäissyt Suomen Urheiluliiton (SUL) Huippu-urheiluseuraprosessin ja auditoitiin historian ensimmäiseksi yleisurheilun Huippu-urheiluseuraksi.

Yleisurheilun Huippu-urheiluseurakriteereissä ja auditointiarvioissa analysoidaan seuran valmennusjärjestelmän kokonaisuus ja erityisesti se kuinka laadukas yleisurheilijan polku vie seurassa junioreita nuoruusvaiheesta huippuvaiheeseen.

– Lahden Ahkera on tehnyt upean aktiivista ja systemaattista kehitystyötä. Sen tuloksia on jo havaittavissa seuran toiminnassa. Uskon vahvasti, että kehitystyön hedelmiä poimitaan tulevaisuudessa myös huippu-urheilumenestyksenä, sanoo SUL:n valmennuksen ja koulutuksen johtaja Jarkko Finni.

Huippu-urheiluseurakriteeristöön kuuluu jatkuva kehitys. Se edellyttää seuralta jatkossakin kehitystä kriteerien suunnassa, mutta seuralähtöisellä tavalla. Kehityskohteiden väliarviointia tehdään vuosittain ja auditointi toistetaan kolmen vuoden välein.

– Lahden Ahkera on oivaltanut, että kehitystyön on oltava jatkuvaa ja pitkäjänteistä. Seura ja sen valmennustoiminta ei tule koskaan täysin valmiiksi, Finni muistuttaa.

Lahden Ahkera vastaa jatkossa myös SUL:n Lahti-Pajulahti yleisurheilukeskuksen toiminnasta yhteistyössä SUL:n, Liikuntakeskus Pajulahden, Päijät-Hämeen urheiluakatemian ja Lahden kaupungin kanssa.

– Lahden Ahkerassa oli tarve uudistua, jäsentää urheilijanpolkua ja rakentaa yleisurheilukeskustoimintaa, seuran toiminnanjohtaja Janne Harjula ja Lasy-akatemian koordinaattori Matti Hannikainen perustelevat, miksi lahtelaisseura lähti tavoittelemaan Huippu-urheiluseuran statusta.

Lahden Ahkera työsti prosesseja työryhmällä

Yleisurheilun huippu-urheiluseuratoiminta osa Olympiakomitean (OK) Tähtiseuratoimintaa. OK:n Tähtimerkin tavoittelussa korostuvat muiden muassa seuran toiminnan vastuullisuus sekä kyky kuunnella ja kannustaa osallistujia ja reagoida ympärillä tapahtuviin muutoksiin.

– Lahden Ahkerassa oli tarve uudistua, jäsentää urheilijanpolkua ja rakentaa yleisurheilukeskustoimintaa. Nyt pystyimme yhdistämään nämä kehityshankkeet Huippu-urheiluseuraprosessissa siten, että ne tukevat toisiaan, sanoo Lasy-akatemian koordinaattori Matti Hannikainen.

Kehitysprosesseja Lahden Ahkerassa työsti työryhmä, johon Hannikaisen ohella kuuluivat yleisurheilukeskuskoordinaattori Janne Lahtinen, nuorisovalmennuspäällikkö Joonas Makkonen ja toiminnanjohtaja Janne Harjula.

– Aloimme rakentamalla Lahti-Pajulahti -yleisurheilukeskusta, mikä tukee ja auttaa myös muita seutukunnan yleisurheiluseuroja. Sitten ratkoimme seuran valmennustoimintaa ja loimme seuralle huippu-urheilustrategian, valmennuslinjauksen sekä yleisurheilukeskustoiminnan tavoitteet, Hannikainen kertoo.

– Olemme myös tunnistaneet urheilijan ja valmentajan tukiverkostoa ja tukipalveluita koskevat kehitystarpeet sekä olemassa olevat vahvuudet. Seuraavaksi vuorossa on strategian ja toimenpiteiden jalkauttamisvaihe.

Lahden Ahkeraan palkataan syksyllä puolipäiväinen valmennuspäällikkö. Tukea toiminnan kehittämiseen lahtelaisseura on saanut Urheiluopistosäätiöltä.

Myös Tampereen Pyrintö, Jyväskylän Kenttäurheilijat ja Turun Urheiluliitto mukana

Yleisurheilun huippu-urheiluseuravalmennus käynnistyi viime vuoden alkupuolella Lahden Ahkeran ohella Tampereen Pyrinnössä ja Jyväskylän Kenttäurheilijoissa. Kuluvan vuoden aikana prosessi lähti liikkeelle Turun Urheiluliitossa.

– Kun rima asetetaan toiminnallisesti kansainvälisen huippu-urheilun vaatimalle tasolle, uskallan väittää, että yksikään seuroistamme ei kierähdä riman yli ilman voimakasta kehitystyötä. Oleellista prosessissa on riittävän korkea lähtötaso ja voimakas tahto kehittää urheilu- ja valmennustoimintaa huippu-urheiluseurakriteerien suunnassa, Finni sanoo.

Pääsy huippu-urheiluseuran kehittämis- ja auditointiprosessiin edellyttää seuralta huippu-urheilumenestystä sekä strategisia päätöksiä ja valintoja tavoitteellisen huippu-urheilun kehittämiseksi. Tarvitaan myös aktiivisuutta yhteistyössä ja roolituksessa seuran, lajiliiton ja seuran toimintaympäristön keskeisten toimijoiden kuten urheiluakatemioiden, valmennuskeskusten ja kaupunkien kanssa.

– Turun Urheiluliiton yleisurheilutoimenjohtajaa Antti Leskistä lainaten, kriteeristö on hyvä kehittämisen manuaali seuroille, Finni toteaa.

Finni: Yleisurheilu ei tavoittele yhden keskuksen mallia

Mihin yleisurheilun huippu-urheiluseuraprosessilla pyritään?

– Tavoite on viedä SUL:n yleisurheilukeskustoimintaa suuntaan, missä paikallisesti toimintaa johtaa ja kehittää huippu-urheiluseura yhteistyössä oman alueensa urheiluakatemian, mahdollisen valmennuskeskuksen sekä lajiliiton kanssa, Finni sanoo.

– Yleisurheilu ei tavoittele yhden keskuksen mallia, vaan jatkossa yleisurheilukeskuksia voi olla jopa nykyistä enemmän. Pidemmän aikavälin tavoitteena on oltava maan kattava laadukkaiden alueellisten yleisurheilijan urapolkujen verkosto, missä huippu-urheiluseuroilla on merkittävä vetovastuu.

SUL:ssa huippu-urheiluseuraprosessista, valmennuksesta ja auditoinneista vastaavat Jarkko Finni ja seurakehityspäällikkö Mika Tyrkkö.

Yleisurheilun huippu-urheiluseuran laatukriteerit: Huippu-urheiluseurakriteeristö, yleisurheilu