Kansainvälisen V4V -projektin kysely: Korona ei kurittanut merkittävästi vapaaehtoistyötä

Vapaaehtoistoiminnan uskotaan palaavan lähes entiselle tasolleen koronapandemian jälkeen. Näin näkee lähes 38 prosenttia Euroopan Unionin rahoittamaan V4V -projektin kyselyyn vastanneista.

Kyselyssä selvitettiin muun muassa vapaaehtoisten määrää, missä tehtävissä he työskentelevät ja millaisia haasteita on kohdattu. Vastauksia tuli 2723 vastausta, joista lähes 200 oli Suomesta.

Vastauksista on tuotettu erilliset raportit 13 EU-maan ja Iso-Britannian sekä 7 lajin tilanteesta sekä yksi yhteinen kooste.

Yhteenvetona viesti on selkeä: vapaaehtoisten antama panos on elintärkeää urheilussa, koska toiminnalla pystytään virkistämään miljoonien eurooppalaisten elämää. Vapaaehtoiset hyötyvät myös itse, koska he saavat paljon omakohtaista, ammatillista ja sosiaalista hyötyä antamalla aikaansa ja työpanostaan yhteiseksi hyväksi.

Mielenkiintoinen tulos oli sekin, että vapaaehtoistoiminnan uskotaan palaavan lähes entiselle tasolleen koronapandemian jälkeen. Lähes 38 prosenttia uskoo vapaaehtoistoiminnan palaavan samalle tasolle ja yli 15 prosenttia uskoo vapaaehtoistoiminnan jopa lisääntyvän verrattuna pandemiaa edeltävään aikaan. Ainoastaan reilu viidennes pitää mahdollisena, että vapaaehtoistoiminta vähenee.

Kuva: Shutterstock

Vapaaehtoistoiminta lisää urheilusektorin sosiaalista arvoa

Vapaaehtoistoiminta nähdään vastaajien keskuudessa merkittävänä. Yli 98 prosentin mielestä vapaaehtoistoiminta lisää urheilusektorin sosiaalista, terveydellistä ja taloudellista arvoa.

Vapaaehtoistoiminnan arvo ymmärretään hyvin toiminnan järjestämisessä, sillä yli 92 prosentin mielestä urheilujärjestöt eivät voisi tarjota nykyisiä palveluja ja toimintoja ilman vapaaehtoisia.

Miksi ihmiset tulevat vapaaehtoiseksi? Suurin syy löytyy halusta olla mukana rakastamansa lajin parissa (84,8 %). Seuraavaksi tärkeimmät syyt ovat tarve kuulua johonkin ryhmään (68,0 %), tavata muita ihmisiä (43,6 %) ja vapaaehtoistekeminen koetaan mukavaksi (41,4 %). Pelkästään matkustamista (4,8 %) tai palaamista palkkatöihin (2,6 %) ei koeta päteväksi syyksi tulla mukaan.

Työkaluja tulossa kevään aikana seuroille ja vapaaehtoisille

V4V ei ole pelkästään tutkimusprojekti. Tutkimuksessa esille nousseita asioita hyödynnetään, kun luodaan kahta käytännönläheistä online-työkalua. Toinen tulee urheilujärjestöille eli lähinnä seuroille tukemaan heidän työtään vapaaehtoistyössä. betavaiheessa oleva työkalu valmistuu kevään aikana ja sieltä löytyy tiiviinä pakettina hyviä käytännön ohjeita, toimintamalleja ja oppimateriaaleja.

Toinen sähköinen työkalu luodaan vapaaehtoistoimijoille. He voivat reflektoida välineen avulla omaa osaamistaan, työtaitoja ja asioita, joita he ovat saaneet ja oppineet vapaaehtoistoiminnassa. Täten he voivat saada oman osaamisensa paremmin näkyväksi ja parantaa CV:tä laatiessaan työhakemuksia tai hakiessaan jatko-opintoihin.

Jorma Kemppainen

 

V4V, siis mitä?

V4V projektin avulla pyritään luomaan toimivia ratkaisuja vapaaehtoistoimintaan. Jo aikaisemmin on tutkimusnäyttöä, että vapaaehtoiset ovat urheilu- ja liikuntatoiminnalle elintärkeitä. He antavat aikaansa ja osaamistaan vapaasti käyttöön, mutta toisaalta oppivat myös itse paljon. Yksi V4V.n perusajatuksia on saada vapaaehtoistyössä opitut taidot näkyväksi ja arvostetuksi.

Projektiin osallistuu 13 partneria. Tavoitteena on tuottaa tai järjestää

  • laaja selvitys vapaaehtoistyöstä Euroopassa
  • sähköinen työkalu vapaaehtoisten hankkimiseen, pitoon ja johtamiseen
  • verkossa täytettävä itsereflektiotyökalu, jonka avulla voi tunnistaa vapaaehtoistyössä hankkimimansa osaamisen
  • ensimmäinen urheilun vapaaehtoistyön eurooppalainen huippukokous

Projektissa mukana olevat järjestöt:

European Observatoire of Sport and Employment (EOSE) – Ranska/ EU
International Sport and Culture Association (ISCA) – Tanska/ Global
European Volunteer Centre (CEV) – Belgia/EU
World Rugby – Ireland / Global
International Judo Federation Academy Foundation (IJF) – Malta/Global
Romanian Football Federation (FRF) – Romania
Finnish Athletics Federation (SUL) – Suomi
Sport and Recreation Alliance (SRA) – Britannia
Portuguese Institute of Sport and Youth (IDPJ) – Portugali
Estonian Foundation of Sports Education and Information (FSEI) – Viro
National Institute for Sport Research (NISR) – Romania
Hungarian University of Sports Science (HUSS) – Unkari
Leeds Beckett University (LBU) – Britannia