Haku yleisurheilun huippu-urheiluseuraksi

Suomen Urheiluliitto avaa haun vuoden 2023 yleisurheilun huippu-urheiluseurojen auditointiprosessiin. Tähtiseura-ohjelma on Olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen yhteinen laatuohjelma, joka kehittää ja tukee suomalaisen urheilun keskeistä vahvuutta: seuratoimintaa. Huippu-urheilun Tähtiseura-ohjelma on ensisijaisesti kehitystyökalu ja työtapa, jolla lajiliitto ja sen huippu-urheiluun suuntautuneet seurat voivat kehittää lajin toimintaa yhdessä. Lajin auditoidut huippu-urheilun tähtiseurat ovat merkittävä osa yleisurheilun valmennusjärjestelmää.

Huippu-urheilun tähtiseurakriteerit rakentuvat peruskriteereistä ja laatukriteereistä. Prosessiin valituksi tuleminen edellyttää peruskriteerien täyttymistä. Prosessiin vuodelle 2023 valitaan korkeintaan kolme seuraa. Valituille seuroille laaditaan seurakohtainen valmistautumis- ja valmennusprosessi vuodelle 2023. Prosessin tavoitteena on yleisurheilun huippu-urheiluseura auditointi loppuvuodesta 2023 tai viimeistään alkuvuodesta 2024. Vastaava prosessi toteutetaan myös vuonna 2024.

Hakemus yleisurheilun huippu-urheilun tähtiseuraprosessiin tulee toimittaa viimeistään 5.1.2023 osoitteeseen: jarkko.finni@sul.fi. Vapaamuotoisessa hakemuksessa tulee ilmetä peruskriteerien toteutuminen ja siihen on liitettävä dokumentti voimassa olevasta seuran strategiasta (kriteeri 2).

Mahdolliset lisäkysymykset ja tiedustelut: Jarkko Finni (viikot 48-49/2022 ja viikko 1/2023): jarkko.finni@sul.fi , 040 5362680

Yleisurheilun tähtiseuratoiminnan huippu-urheilun peruskriteerit:

1. Menestys

1.1 Seuran osallistujien määrä ja menestys kansainvälisissä nuorten ja aikuisten arvokilpailuissa vuosina 2018–2022.

Seuran urheilijat ovat saavuttaneet Suomelle vähintään yhden pistesijan aikuisten arvokilpailuista ja vähintään yhden mitalin nuorten arvokilpailuista vuosina 2018-2022. Lisäksi seuran urheilijoista vähintään kaksi on edustanut Suomea aikuisten ja neljä nuorten arvokilpailuissa vuosien 2018-2022 aikana. Kansainvälisiksi arvokilpailuiksi lasketaan EM- ja MM-kilpailut sekä Olympialaiset ja Paralympialaiset.

TAI: Lajiliiton valmennusryhmäurheilijoiden (sopimusurheilijoiden) määrä vuosina 2018-2022.

Vähintään kuusi seuran eri urheilijaa ovat olleet SUL:n korkeimmissa valmennusryhmissä vuosien 2018-2022 aikana (2017-2020 TF, EM ja NEM, 2021 TF).

1.2. Menestys Kalevan Malja -kilpailussa vuosina 2018-2022.

Seuralla on vähintään kaksi sijoittumista kolmen parhaan seuran joukkoon.

Huippu-urheiluseuran auditointivalmennukseen valintaan riittää joko kohdan 1.1. tai kohdan 1.2. toteutuminen, mutta valinnassa etusijalla ovat seurat, joilla kohta 1.1. toteutuu.

2. Sitoutuminen huippu-urheiluun ja huippuyleisurheilun edistämiseen

2.1. Huippu-urheilu on kirjattu merkittäväksi tavoitteeksi seuran strategiassa

Seura on sitoutunut strategiassaan huippuyleisurheilun määrätietoiseen ja kunnianhimoiseen edistämiseen. Seuralla on lajin urheilijanpolun mukainen huippu-urheilun toimintalinja.

3. Seuran aktiivisuus yhteistyön vahvistamisessa

Seura on osoittanut selkeää aktiivisuutta yhteistyön ja roolituksen vahvistamiseksi seuran, lajiliiton ja keskeisten toimintaympäristön toimijoiden (urheiluakatemiat / valmennuskeskukset ja kaupunki) kesken huippu-urheilun näkökulmasta.

4. Seura on lasten ja nuorten liikunnan tähtiseura

Yleisurheilun huippu-urheiluseuran laatukriteerit: Huippu-urheiluseurakriteeristö, yleisurheilu 

Lisätietoa Olympiakomitean Tähtiseura-ohjelman huippu-urheilun osa-alueesta, mm. auditointiprosessista: PowerPoint-esitys (olympiakomitea.fi)