Voitto Onnisen radat

Voitto Onnisen ratojen hyödyntäminen

Ohjaajien tueksi on rakennettu yleiset juoksu-, hyppy- ja heittoradat sekä kaikista lajeista malliradat. Radoissa olevat harjoitteet kehittävät monipuolisesti motorisia perustaitoja ja niitä lajien tärkeimpiä perusasioita, jotka kaikkien yleisurheilukoululaisten tulisi oppia. Ratojen avulla isossakin ryhmässä urheilijat saavat paljon toistoja, jolloin taitojen ohella myös ominaisuudet kehittyvät. Monipuolinen juokseminen ja jatkuva liike kehittävät lapsilla nopeutta ja kestävyyttä. Monipuolinen ponnistaminen ja heittäminen puolestaan kehittävät voimaa ja lihaskuntoa. Ratojen avulla lajiharjoituksista saadaan hauskoja ja innostavia.

Voitto Onnisen malliradat toimivat samalla ohjaajien harjoitepankkeina. Radoissa on kuvattuna jokaisesta lajista useita harjoitteita, jotka kehittävät lajin kannalta tärkeitä taitoja ja ominaisuuksia. Radat korostavat sitä, että laadukkaan lajiharjoituksen luomiseksi ei tarvita urheilukenttää tai yleisurheiluhalleja vaan harjoitukset voidaan rakentaa esimerkiksi koulujen liikuntasaleihin.

Ratoja voidaan käyttää erilaisiin tarkoituksiin. Juoksuradat toimivat nopeus-, kestävyys- ja juoksutaitoharjoittelun lisäksi hyvin esimerkiksi alkuverryttelynä. Lajiratojen avulla on helppo toteuttaa harjoituksissa 20-30 minuutin pituinen lajitaito-osuus.

Ratojen suorittamisessa huomioitavia asioita

  • Radat on rakennettu siten, että ne voidaan kopioida suoraan harjoituksiin. Ohjaaja voi myös poimia niistä vain tiettyjä harjoitteita ja rakentaa olemassa oleviin olosuhteisiin saatavilla olevilla välineillä omannäköisensä radan. Ohjaajan on tärkeintä omaksua periaate, miksi ratoja kannattaa teettää, mutta niitä ei tarvitse kopioida sellaisenaan.
  • Lasten kehittyessä ratojen haastetta voidaan lisätä valitsemalla mukaan haastavampia harjoitteita. On tärkeää lähteä liikkeelle lajien perusasioista ja lisätä haastetta asteittain. Urheilijoiden kehittyessä ratojen harjoitteiden määrä voi jopa vähentyä, jolloin yhtä harjoitetta voidaan tehdä enemmän. Näin on mahdollista keskittyä tiettyihin lajiteknisiin asioihin tarkemmin.
  • Juoksu- ja hyppylajien radat toimivat hyvin jatkuvina ratoina siten, että urheilijat siirtyvät aina yhden harjoitteen tehtyään seuraavaan harjoitteeseen. Heittolajien radat kannattaa teettää rastityyppisinä ratoina, joissa yhtä harjoitetta tehdään ohjaajan määrittelemä aika yksin tai pienryhmissä. Näin rata ei ruuhkaudu ja radan suorittaminen on turvallista. Turvallisuuden kannalta heittosuuntien valinta on tärkeää.
  • Juoksuratoja voidaan käyttää vakioituina testeinä, jolloin rata pyritään suorittamaan mahdollisimman nopeasti. Tämä kehittää nopeutta ja ketteryyttä. Jos halutaan kehittää kestävyyttä, rata kannattaa tehdä pitemmillä etäisyyksillä ja suorittaa se useaan kertaan.
  • Heittoradoissa on tärkeää valita lasten ikään ja kehitystasoon sopivat välineet. Useimmiten tämä tarkoittaa kevyitä välineitä, jotka kehittävät lajiosaamista paremmin kuin liian painavat välineet ja niiden käyttäminen on turvallista.
  • Radoissa on tärkeää olla sellaisia harjoitteita, joissa apuopettajat (aidat, viivat, tavoitemaalit) antavat urheilijoille palautteen harjoitteen onnistumisesta. Ohjaajan kannattaa valita oma sijoittumisensa siten, että hän pystyy antamaan palautteen kyseisellä kerralla tärkeimmästä opittavasta asiasta.
  • Radoissa voidaan edetä myös pareittain tai pienryhmissä, jolloin toiset urheilijat antavat palautetta suorituksista ohjaajan ohjeiden mukaisesti.
  • Useimpien Voitto Onnisen malliratojen suorittaminen vaatii paljon erilaisia välineitä varsinkin, jos esimerkiksi urheilukentällä useat ryhmät tekevät ratoja samaan aikaan. Välineitä voidaan rakentaa myös itse eikä niiden tarvitse olla aina juuri samanlaisia mitä ratoihin on kuvattu. Urheilukentällä esimerkiksi moukarihäkkiä voi käyttää monenlaiseen tarkoitukseen ja häkin ulkopuolelta sitä vasten urheilijat voivat heittää erilaisia välineitä samaan aikaan.

Lajiradat löytyvät ao. linkin kautta.

Harjoite- ja lajivideot