Yleisurheiluvalmentajille SUL-valmentajalisenssi 1.10.2023 alkaen – Tae kouluttautuneisuudesta, ohjaa osaamisen päivittämiseen

Yleisurheiluvalmentajille mahdollistetaan SUL valmentajalisenssi 1.10.2023 alkaen. Lisenssin tarkoitus on kertoa valmentajan kouluttautuneisuudesta sekä ohjata ja kannustaa valmentajaa jatkuvaan osaamisensa kehittämiseen ja päivittämiseen.

Valmentajalisenssi tarjoaa merkittäviä etuja ja on yleisurheilukaudesta 2025-2026 alkaen edellytys erikseen määriteltyihin Suomen Urheiluliiton (SUL) organisoimiin valmennus- ja koulutustehtäviin.

– Valmentajalisenssi on eräänlainen valmentajan CV. Se kertoo, että valmentaja on suorittanut lajiliiton valmentajakoulutusten perustutkinnon tai -tutkintoja sekä siitä, että hänellä on ajantasaiset tiedot myös esimerkiksi vastuullisesta valmentajuudesta, antidoping -toiminnasta ja kilpailumanipulaatiosta, sanoo SUL:n valmennuksen ja koulutuksen johtaja Jarkko Finni.

– SUL valmentajalisenssin valmisteluvaiheessa tutustuimme mm. eri lajien valmentajalisenssijärjestelmiin kotimaassa sekä muutamiin Euroopan maiden käyttämiin yleisurheiluvalmentajalisensseihin. Kevään 2023 aikana rakensimme lajimme valmentajalisenssejä yhteistyössä huippuseurojemme kanssa.

Lisenssi tae kouluttautuneisuudesta, kannustaa osaamisen kehittämiseen

Valmentajalisenssikausi on kaksivuotinen. Lisenssi edellyttää minimissään SUL:n valmentajakoulutusten perustutkintoa ja kannustaa alennetuin hinnoin jatko- ja täydennyskoulutuksiin.

– Lisenssiä voi ajatella myös lupana yleisurheiluvalmentajana toimimiseen. SUL suosittelee, että seurat vaatisivat lisenssiä 9-vuotiaiden ja sitä vanhempien urheilijoiden vastuuvalmentajiltaan. Päätösvalta on kuitenkin seuroilla, Finni sanoo.

– Näkisin, että seuroille ja muille valmennus- ja koulutustoimintaa järjestäville tahoille valmentajalisenssi on iso mahdollisuus niin toiminnan laadun kuin osaamis- ja luotettavuusimagonkin kannalta. Valmentajalisenssijärjestelmän avulla seurat saavat myös ajantasaista rekisteritietoa siitä, mikä on seurassa valmentavien valmentajien koulutustilanne.

Jatkossa valmentajalisenssi on edellytys lajikarnevaali- ja ANMJ-kouluttajana sekä nuorten arvokilpailutiimien valmentajana toimimiseen.

– Siirtymäaika aiemmin ko. tehtävissä toimineille on kaksi vuotta eli edellytys koskee kaikkia kouluttajia ja valmentajia yleisurheilukaudella 2025-2026. SUL:n toiveena on, että valmentajalisenssiä edellytetään myös yleisurheilun piirileiritysten sekä muiden vastaavien leiritys- ja koulutustilaisuuksien kouluttajilta, Finni sanoo.

Lisenssijärjestelmässä kolme eri valmentajalisenssiä

Valmentajalisenssijärjestelmä kattaa lasten, nuorten ja huippuvaiheen valmentajalisenssit. Lisenssien hinnoittelu ja vaatimustaso eroavat toisistaan (vrt. oheinen kuva).

Valmentajalisenssien hinnat:

SUL, Lasten valmentajalisenssi: 25 e / vuosi (50 e / lisenssikausi)

SUL, Nuorisovalmentajalisenssi: 30 e / vuosi (60 e / lisenssikausi)

SUL, Huippuvaiheen valmentajalisenssi: 35 e / vuosi (70 e / lisenssikausi)

Lisenssi sisältää merkittäviä etuisuuksia

Valmentajalisenssiin on jo tulevasta syksystä alkaen liitetty merkittäviä lisenssietuisuuksia. Ensimmäisen vaiheen edut tarkentuvat kesän 2023 aikana.

– Lisenssiin sisältyy mm. Huippu-Urheilu Uutiset (HUU), jota ollaan linjaamassa aiempaakin vahvemmin yleisurheiluvalmentajan ammattilehdeksi, joka tarkoittaa aiempaa enemmän valmennus- ja asiantuntija-artikkeleita myös lasten ja nuorten valmentamiseen liittyen, Finni kertoo.

Merkittäviä lisenssietuisuuksia ovat myös esim. ilmainen sisäänpääsy joka toinen vuosi Suomessa järjestettävään Ruotsi-otteluun ja alennetut hinnat SUL:n jatko- ja täydennyskoulutuksiin. Lajiliitto suosittelee myös, että myös SUL:n jäsenseurat huomioisivat valmentajalisenssin esim. omien kilpailuidensa sisäänpääsyissä ja maksettavissa valmentajakorvauksissa.

– Valmentajalisenssiedut ovat moninkertaiset valmentajalisenssihintaan verrattuna. Se on lajiliiton tietoinen valinta. Haluamme SUL valmentajalisenssin avulla korostaa äärimmäisen tärkeän valmennustyön arvostusta ja merkitystä, Finni muistuttaa.

Ohjeistus valmentajalisenssin hankkimiseen sekä lisenssiedut tarkentuvat kesän 2023 aikana.