Valtion valmennus- ja harjoitteluapurahat haussa nyt

Huippuosaamista SUL:n toimintaan mukaan: Aino-Kaisa Saarinen ja Petri Keskitalo markkinointiyhtiön hallitukseen

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämien valmennus- ja harjoitteluapurahojen haku on kesälajien osalta käynnistynyt. Kesälajien urheilijoiden hakuaika alkoi 16.10.2017 ja päättyy 20.11.2017 kello 16.15.

Vuodelle 2018 valtion talousarvioehdotuksessa on varattu urheilija-apurahoihin enintään 1 700 000 euroa. Valtion valmennus- ja harjoitteluapuraha on suuruudeltaan 6 000, 10 000 tai 20 000 euroa vuodessa. Apuraha on veroton tuloverolain (1535/1992) 82 §:n l momentin 4 kohdan (170/1998) nojalla.

Apurahan myöntämisen edellytyksenä on urheilijan sitoutuminen huippu-urheilukriteerit täyttävään tavoitteelliseen valmentautumiseen. Apurahaa myönnettäessä arvioidaan myös urheilijan menestysmahdollisuudet tulevissa urheilun kansainvälisissä arvokilpailuissa.

Kuluvalle vuodelle kuusi yleisurheilijaa sai 20 000 euron, yksitoista 10 000 euron ja kaksikymmentä 5000 euron apurahan.

Tarkemmat tiedot ja hakuohjeet