Valmennuspäälliköiden nimeämiselle aikalisä

Valmennuspäälliköiden nimeämiselle aikalisä

Suomen Urheiluliiton kolmen kaupunkivalmennuskeskuksen puolipäiväisten valmennuspäälliköiden nimeäminen siirtyy. Keskukset ovat pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Jyväskylässä.

– Hakuprosessi on ollut hyvä ja valinkauhassa on jokaiseen keskukseen erinomaisia ehdokkaita. Hakuun liittyy myös kyseisten paikkakuntien kärkiseurojen kanssa kartoitettavia yhteisiä ratkaisuja. Tähän mennessä käytettävissä ollut aika ei kuitenkaan ole riittänyt asioiden tarpeeksi perusteelliseen valmisteluun, SUL:n toimitusjohtaja Jarmo Mäkelä kommentoi rekrytointeja, jotka liittyvät liiton valmennusjärjestelmän uudistamiseen.

– Uskon, että valmennuspäällikköjen valinnat ratkaistaan elo-syyskuun taitteeseen mennessä. Samalla aikataululla pyritään ratkaisemaan myös eteläisen/kaakkoisen alueen aluepäällikkövalinta, Mäkelä sanoo.