Työkyky yhteistyökumppanuuden ytimessä

SUL:n ja Varman yhteistyön keskeisenä toimintona toteutettava Urheilijat työelämään -hanke pureutuu työkyvyn ylläpitoon ja sen parantamiseen. Kiekonheittäjä Sanna Kämäräinen kävi valmentamassa kuljetusyritys Kovasen henkilöstöä. Aiheina olivat tasapainoinen arki ja ajankäyttö, itsensä johtaminen ja motivointi sekä tiimityö ja vastoinkäymisten voittaminen.

Työkykyvalmennuksen tuloksena henkilöstön kiinnostus omaa hyvinvointiaan kohtaan kasvoi ja sairauspoissaolot vähenivät.