Tietosuoja

Urheilutoiminta edellyttää henkilötietojen käsittelyä erilaisissa yhteyksissä. Henkilöt voivat olla kosketuksissa yleisurheiluun niin urheilijoina, asiakkaina kuin seuraajina. Suomen Urheiluliitto on sitoutunut korkeatasoiseen tietosuojaan kaikessa toiminnassaan. Tälle sivulle on kerätty SUL:n hallinnoimien rekistereiden tietosuojaselosteet ja muu tiestosuojamateriaali.

Mikäli sinulla on kysymyksiä tietosuojaan liittyen, voit olla yhteydessä tietosuojavastaavaan osoitteella tietosuoja@sul.fi. Ilmoitathan yhteydenotossasi mitä rekisteriä asiasi koskee.

TIETOSUOJASELOSTEET