Suomen Urheilututkimussäätiön apurahat haettavissa

Suomen Urheilututkimussäätiön apurahat julistetaan haettavaksi pe 25.9.2015 klo 16.00 mennessä. Apurahat on tarkoitettu tutkimuksiin, jotka pyrkivät fyysiseen ja psyykkiseen suorituskykyyn vaikuttavien tekijöiden selvittämiseen. Pääpaino asetetaan nuorten, uransa alkuvaiheessa olevien väitöskirjatason tutkijan tutkimuksille. Pekka Peltokallion rahastosta voidaan myöntää lisäksi yksi apuraha urheiluvammatutkimukseen nuorelle lääkärille. Apurahoja myönnetään kriteerit täyttäville tutkimuksille yhteensä enintään 15.000 euroa.

Suomen Urheilututkimussäätiön hallitukselle osoitetut hakemukset tulee tehdä suomen, ruotsin tai englannin kielellä ja tiivistelmä suomenkielisenä sekä toimittaa Suomen Urheiluliiton toimistoon osoitteella Radiokatu 20, 00240 Helsinki. Hakukaavake ja lisätietoja nettiosoitteesta https://www.yleisurheilu.fi/yhteystiedot/suomen-urheiluliiton-saatiot. Apurahat on tarkoitus jakaa Liikuntalääketieteen päivillä 4.-5.11.2015 Helsingissä.

Tiedustelut Suomen Urheiluliiton toimistosta / Auli Miettinen, puh. 040 554 9339, auli.miettinen@sul.fi

Suomen Urheilututkimussäätiön hallitus