Suomen Urheilututkimussäätiön apurahat haettavissa

Suomen Urheilututkimussäätiön apurahat julistetaan haettavaksi ti 15.10.2019 klo 16.00 mennessä. Apurahat on tarkoitettu tutkimuksiin, jotka pyrkivät fyysiseen ja psyykkiseen suorituskykyyn vaikuttavien tekijöiden selvittämiseen. Pääpaino on nuorten, uransa alkuvaiheessa olevien väitöskirjatason tutkijan tutkimuksille.

Pekka Peltokallion rahastosta voidaan myöntää lisäksi yksi apuraha urheiluvammatutkimukseen nuorelle lääkärille. Apurahoja myönnetään kriteerit täyttäville tutkimuksille yhteensä enintään 12.000 euroa.

Suomen Urheilututkimussäätiön hallitukselle osoitetut hakemukset tulee tehdä suomen, ruotsin tai englannin kielellä ja tiivistelmä suomenkielisenä sekä toimittaa Suomen Urheiluliiton toimistoon sähköpostitse: mikko.kivi@sul.fi.

Apurahahakemuslomakkeen voit ladata täytettäväksi oheisesta linkistä Suomen Urheilututkimussäätiö Apurahahakemus

Apurahat on tarkoitus jakaa Liikuntalääketieteen päivillä 13.-14.11.2019 Helsingissä.

Tiedustelut Suomen Urheiluliiton toimistosta / Mikko Kivi, puh. 050 5255608, mikko.kivi@sul.fi

Suomen Urheilututkimussäätiön hallitus

Suomen Urheilututkimussäätiön tarkoituksena on edistää, kehittää ja tukea sellaista tieteellistä perus- ja sovellettua tutkimusta, joka pyrkii fyysiseen ja psyykkiseen suorituskykyyn vaikuttavien tekijöiden selvittämiseen. 

Säätiö on perustettu 18. päivänä huhtikuuta 1978. Säätiön peruspääoman on luovuttanut Suomen Urheiluliitto ry.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö jakaa tutkimusapurahoja urheiluvalmennuksen lääketieteellisten ja yhteiskuntatieteellisten ongelmien selvittämiseksi. Omakatteisesta Pekka Peltokallion rahastosta jaetaan tutkimusapurahoja nuorelle lääkärille urheiluvammatutkimuksiin. Apurahoja pyritään myöntämään vuosittain määrä, joka vastaa pääoman vuosituottoa. Yhteensä apurahoja on jaettu vuodesta 1979 alkaen yli satatuhatta euroa.

Säätiön juoksevia asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu kuusi kolmeksi vuodeksi kerrallaan valittua jäsentä. Pekka Peltokallion rahaston asioita hoitaa kolmijäseninen hoitokunta, jonka valitsee säätiön hallitus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUOMEN URHEILUTUTKIMUSSÄÄTIÖN APURAHAT HAETTAVISSA

 

Suomen Urheilututkimussäätiön apurahat julistetaan haettavaksi ti 15.10.2019 klo 16.00 mennessä. Apurahat on tarkoitettu tutkimuksiin, jotka pyrkivät fyysiseen ja psyykkiseen suorituskykyyn vaikuttavien tekijöiden selvittämiseen. Pääpaino asetetaan nuorten, uransa alkuvaiheessa olevien väitöskirjatason tutkijan tutkimuksille. Pekka Peltokallion rahastosta voidaan myöntää lisäksi yksi apuraha urheiluvammatutkimukseen nuorelle lääkärille. Apurahoja myönnetään kriteerit täyttäville tutkimuksille yhteensä enintään 12.000 euroa.

 

Suomen Urheilututkimussäätiön hallitukselle osoitetut hakemukset tulee tehdä suomen, ruotsin tai englannin kielellä ja tiivistelmä suomenkielisenä sekä toimittaa Suomen Urheiluliiton toimistoon sähköpostitse mikko.kivi@sul.fi

 

Hakukaavake ja lisätietoja nettiosoitteesta http://www.yleisurheilu.fi/yhteystiedot/suomen-urheiluliiton-saatiot. Apurahat on tarkoitus jakaa Liikuntalääketieteen päivillä 13.-14.11.2019 Helsingissä.

 

Tiedustelut Suomen Urheiluliiton toimistosta / Mikko Kivi, puh. 050 5255608, mikko.kivi@sul.fi

 

Suomen Urheilututkimussäätiön hallitus