Suomen Urheilututkimussäätiö jakoi apurahoja

Suomen Urheilututkimussäätiön apurahoja on vuonna 2020 jaettu kuudelle hakijalle, joista yksi apuraha myönnettiin professori Pekka Peltokallion rahastosta. Hakemuksia tuli yhteensä 13. Apurahoja Suomen Urheilututkimussäätiö on jakanut jo vuodesta 1979 lähtien ja tänä vuonna jaettavien apurahojen yhteissumma oli 13 000 euroa. Säätiö tukee nimenomaan tutkimusta, joka kohdistuu urheiluun ja urheilijoihin ja urheilumenestykseen.

LitM Anne Koposelle myönnettiin 2000 euron työskentelyapuraha väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen Helsingin Yliopistolla. Aiheena Koposen väitöskirjassa on Hemoglobiinimassa ja veritilavuus ja niiden muutosvasteet korkeanpaikan harjoitteluun.

LitM Essi Ahokas tarkastelee väitöskirjassaan Kylmävesiupotuksen (≤ 20 °C), termoneutraalin vesiupotuksen (21‒35 °C) ja kontrastihoidon (vaihtelu kylmän veden ja kuuman, ≥ 36 °C, veden välillä) sekä infrapunasaunan vaikutusta palautumiseen. Ahokas tekee väitöskirjaansa Jyväskylän Yliopiston Liikuntabiologian laitoksella ja apuraha myönnettiin väitöskirjan toisen osatutkimuksen tekemiseen.

Kuudennen vuosikurssin lääketieteen opiskelijalle (Turun Yliopisto) Matias Hilskalle myönnettiin 3000 euron apuraha Pekka Peltokallion rahastosta. Professori Pekka Peltokallion rahastosta jaetaan rahaa nuorelle lääkärille urheiluvammatutkimuksiin. LK Hilska on yksi Terve futaaja -tutkimuksen tutkijoista ja tässä osassa tutkimusta selvitetään liikuntavammojen ehkäisyä jalkapalloa harrastavilla lapsilla ja nuorilla. Data on kerätty viiden kuukauden pituisesta harjoitusinterventiosta, johon osallistui yhteensä 1500 lasta ja nuorta.

Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan tohtorikoulutettava Pekka Matomäelle myönnettiin 2000 euron apuraha kattamaan väitöskirjansa tutkimusintervention mittauskuluja. Matomäen väitöskirjan aiheena on Kevyen ja raskaan kestävyysharjoittelun hyödyt ja tarkoitus on selvittää, mitä hyötyjä eri kestävyysharjoitusalueet tuovat sekä tarkemmin ”Kun harjoituskuormat ovat yhtenevät, onko olemassa muuttujia, jotka erottaisivat kevyen ja raskaan kestävyysharjoittelun adaptaatiot toisistaan?”

Liikuntalääketieteeseen erikoistuvalle lääkärille (Itä-Suomen Yliopisto ja KYS) Timo Eroselle myönnettiin 2000 euron apuraha. LL Erosen ja tutkimusryhmän, johon kuuluu lääkäreitä ja fyysikoita, tutkimuksen aiheena on Rasituksenaikaisen kurkunpään ahtauman diagnostiikan kehittäminen.

MSci Williane Valentino tutkii tutkimusryhmässään Itä-Suomen Yliopistossa polviniveltä, polvikipuja sekä polven kuntoutusta. Tutkimuksen otsikko on Advanced musculoskeletal modeling for revealing relationships between knee joint mechanics and pain – novel strategies for rehabilitation. (vapaasti suomennettuna Edistynyt tuki- ja liikuntaelinten mallinnus polvinivelmekaniikan ja kivun välisten suhteiden paljastamiseksi – uudet kuntoutusstrategiat.). Valentinolle myönnettiin niin ikään 2000 euron apuraha.

Suomen Urheilututkimussäätiön apurahat on haettavissa vuosittain syksyllä. Tarkemmat tiedot hausta löydät täältä.
Peruspääoman säätiölle lahjoitti säätiön perustamisen yhteydessä vuonna 1978 Suomen Urheiluliitto ry. Tämän jälkeen säätiön pääoma on karttunut lahjoitusten ja sijoitustuottojen kautta. Mikäli olet kiinnostunut urheilututkimuksen rahallisesta tukemisesta, säätiö ottaa vastaan lahjoituksia ja jos lahjoitus on huomattava, voidaan sille perustaa nimikkorahasto tai kohdentaa apuraha toivotulle tutkimusalueelle. Tarvittaessa voit olla yhteydessä säätiön puheenjohtajaan Heikki Tikkaseen (heikki.tikkanen@uef.fi 050 569 5869) tai asiamieheen Mikko Kiveen (mikko.kivi@sul.fi tai 050 525 5608).