SUL:n yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoprojekti lapsille ja nuorille käyntiin

Piirikierroksilla joulukuussa alkava Suomen Urheiluliiton kehitysprojekti vie yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoasiat yleisurheilevien lasten, nuorten ja heidän lähipiirinsä arkeen.

– Opetus -ja Kulttuuriministeriön tukema projekti pohjaa SUL:n jäsenistölle tammikuussa tehtyyn yhdenvertaisuus- ja taäa-arvokyselyyn. Projekti toteutetaan koulutustilaisuuksilla SUL:n piireissä. Toteutusta tukemaan valitaan 10 huippuyleisurheilijan joukko, kertoo SUL:n nuorisopäällikkö Piia Jäntti.

– Jokaisessa SUL:n piirissä järjestettävä koulutus alkaa urheilijan lapsille ja nuorille vetämällä harjoituksella, jonka jälkeen tilaisuus jatkuu aiheeseen pureutuvalla videolla, huippu-urheilijan puheenvuorolla ja keskusteluilla.

Projektiin rakennetaan 10 hengen urheilijapaneeli SUL:n Team Finland -valmennusryhmästä haun perusteella.

Jäntti: Yksikin tapaus on liikaa

Projektin urheilijapaneeliin valitut urheilijat osallistuvat Ihmisoikeudet urheilussa –koulutukseen, jonka yhteydessä rakennetaan sisältöä ja ideoidaan koulutusvideo piireissä järjestettäviin tapahtumiin.

– Piireissä tapahtumat alkavat joulukuussa ja jatkuvat keväällä ja syksyllä 2022. Projektin aikana jokaisessa SUL:n piirissä järjestetään oma koulutustapahtuma. Hankkeen aikana urheilijapaneelin jäsenet tuovat asioita esille myös sosiaalisessa mediassa, Jäntti sanoo.

SUL:n jäsenistölle tammikuussa tehty yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokysely osoitti, että kotimaisessa yleisurheilussa syrjintää esiintyi suhteellisen vähän.

– Yksikin tapaus on liikaa. Tavoitteena on, että jatkossa joka toinen vuosi toteutettavan kyselyn tulokset paranevat tämän projektin ja muiden toimenpiteiden avulla, Jäntti sanoo.

Video esillä myös kaikissa yleisurheilukouluissa

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoasioihin paneutuva projekti ei ole ainoa tapa, jolla näitä asioita viedään yleisurheilussa eteenpäin.

– Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoasiat ovat esillä myös ohjaaja- ja valmentajakoulutuksessa. Tarkoitus on, että nyt alkavassa projektissa tehtävä video olisi jatkossa esillä jokaisessa toimintansa aloittavassa yleisurheilukoulussa ja videon katsomista seuraisi lasten kanssa aiheesta käytävä keskustelu, Jäntti sanoo.

SUL on mukana parasta aikaa käynnissä olevassa Olen Antirasisti -kampanjassa, jonka toteuttavat Oikeusministeriön ja yhdenvertaisuusvaltuutettu.