Seurasiirtosäännöissä tarkennuksia, takaraja 30. marraskuuta

Hallitus nimesi valiokunnat

Yleisurheilussa on käsillä seurasiirtojen aika. Ne on tehtävä marraskuun 30. päivään kello 24.00 mennessä. Suomen Urheiluliitto (SUL) käsittelee seurasiirtoilmoitukset joulukuun 15. päivään mennessä. Uusi edustusoikeus alkaa vuodenvaihteesta.

Kenen täytyy tehdä seurasiirtoilmoitus marraskuun loppuun mennessä? 

– Sellaisen seuraa vaihtavan urheilijan, joka täyttää ensi vuoden aikana 14 vuotta tai enemmän, ja on kuluvan vuoden aikana saavuttanut ulkoradoilla, henkilökohtaisessa lajissa miesten ja naisten sarjoissa viiden pisteen, tai 19-22-vuotiaiden sarjoissa kolmen pisteen tai 17-vuotiaissa kahden pisteen tuloksen, sanoo SUL:n aluepäällikkö Yrjö Kelhä.

– Tässä yhteydessä 17-sarjaan kuuluvat kaikki, jotka täyttävät tänä vuonna 17 vuotta tai ovat sitä nuorempia. Myös 15-sarjalaiset ja sitä nuoremmat luetaan tähän ryhmään.

Pelkkä seurasiirtoilmoitus ei yksin riitä? 

– Ei riitä. Sen lisäksi urheilijan on toimitettava Suomen Urheiluliiton toimistoon edustusoikeusilmoitus, lähetettävä itse jäljennös edustusoikeusilmoituksesta entiselle seuralle ja maksettava seurasiirron rekisteröintimaksu. Se pitää tehdä marraskuun 30. päivään mennessä, Kelhä muistuttaa.

Kenellä on vapaa seurasiirto-oikeus?

– Urheilijat, jotka eivät ole tänä vuonna saavuttanut ulkoradoilla mitään edellä mainituista pisterajoista sekä enintään 13 vuotta tulevana (2017 ) vuonna täyttävillä urheilijoilla. He ovat oikeutettuja edustamaan sitä seuraa, jonka nimissä he kilpailevat ensi vuonna ensimmäisen virallisen kilpailunsa, johon he ovat velvollisia hankkimaan lisenssin, Kelhä sanoo.

– Näissä tapauksissa ei siis tarvitse toimittaa liittoon siirtopapereita eikä maksaa rekisteröintimaksua. Vanhaa seuraa pitää kuitenkin informoida.

Myös pysyvästi ulkomailla asuvalla Suomen kansalaisella on vapaa seurasiirto-oikeus?

– Kyllä. Siinä tapauksessa, että hänellä ei ole vuodelta 2016 suomalaisen yleisurheilun seuran nimissä tehtyä em. pisteluokan tulosta hän voi edustaa sitä seuraa, jonka nimissä hän kilpailee vuoden 2017 aikana SUL:n jäsenseuran nimissä ensimmäisen sellaisen SUL:n alaisen kilpailun, johon hänen pitää hankkia linsenssi.

Suomessa asuvien ulkomaalaisten SM-kisalupa

Millainen on käytäntö pysyvästi Suomessa asuvien urheilijoidan osalta. Näissä säännöissä on joitakin tarkennuksia?

– Vuonna 2017 14-vuotta täyttävän tai tätä vanhemman Suomessa pysyvästi asuvan ulkomaalaisen urheilijan halutessa osallistua Suomen mestaruuskilpailuihin, on hänen tai hänen seuransa toimitettava liittoon hakemus. Siitä on käytävä ilmi seura, jota hän aikoo edustaa. Liitteenä pitää olla selvitys perusteista, joiden nojalla Suomessa asuminen on luonteeltaan pysyvää, Kelhä sanoo.

– Hakemus on toimitettava SUL:n toimistoon 30. marraskuuta klo 24 mennessä, ja sen liitteenä on oltava myös kotipaikkatodistus, josta käy ilmi, että pysyvä asuminen Suomessa on alkanut 1.1.2016 tai aiemmin.

Näissä tapauksissa SM-kilpailuoikeudet myöntää SUL:n järjestövaliokunta ja ne astuvat voimaan 1.1.2017.

Milloin näissä SM-kisaluvissa vaaditaan rekisteröintimaksu?

– Sen on oltava hakemuksen liitteenä, jos urheilija on Suomessa asuessaan saavuttanut ulkoradoilla henkilökohtaisissa lajeissa miesten ja naisten sarjoissa vähintään viiden pisteen, 19-22-vuotiaiden sarjoissa kolmen tai 17-vuotiassa kahden pisteen tuloksen.

– Rekisteröintimaksua ei tarvitse suorittaa, jos ulkomaalainen urheilija ei ole Suomessa asuessaan edellä mainittuja tuloksia saavuttanut. Hakemus SM-lupaa varten on silti jätettävä aina.

Onko niin, että ulkomaan kansalaisen ei tarvitse uusia kerran saamaansa SM-lupaa vuosittain?

– Kyllä. Se pysyy voimassa niin kauan, kun pysyvä asuminen Suomessa jatkuu, Kelhä sanoo.

SUL lähettää kuluvan vuoden loppuun mennessä piireille luettelon hyväksytyistä ja hylätyistä seurasiirroista. Kasvattajarahan (680 euroa) SUL maksaa anomuksesta kasvattajaseuralle huhtikuussa 2017 tehtävän anomuskäsittelyn jälkeen.

Tarkemmat seurasiirtoon liittyvät ohjeet ja lomakkeet tästä linkistä