Seksuaali-ja sukupuolivähemmistöjen asia on myös urheiluyhteisöjen asia

Pride-kuukautta vietetään maailmanlaajuisesti kesäkuussa. Kyseessä on Suomen suurin ja vaikuttavin ihmisoikeus- ja kulttuuritapahtuma, joka tuo ihmiset yhteen ja tekee tilaa sateenkaaren kaikille sävyille.

Vaikka Pride-kuukauden aikana voidaan juhlia jo saavutettuja edistysaskelia, on yhtä tärkeää tarkastella sitä, mitä kaikkea pitäisi vielä parantaa ja kehittää. Urheilun parissa olemme edistyneet viime vuosina paljon, mutta tehtävää riittää vielä. Liikuntaympäristöt eivät ole niin syrjimättömiä, yhdenvertaisuutta edistäviä ja psyykkisesti ja fyysisesti turvallisia kuin liikunta-, tasa-arvo ja yhdenvertaisuuslakimme edellyttävät.

Yhdenvertaisuuden toteutuminen urheilussa edellyttää, että seksuaali ja sukupuolivähemmistöjen asia nostetaan urheilussa vahvemmin esille.

Suomen Urheiluliitto, Yleisurheilijat ry ja Suomen Urheiluliiton valmentajayhdistys ry. vetoavat vahvasti yleisurheiluperheeseen, seuroihin, valmentajiin ja toimijoihin. Meidän jokaisen tulee käyttäytyä niin, että tuemme kaikin tavoin yhdenvertaisuutta. Valmentajien ja seurakavereiden tulee käyttäytymisellään rohkaista jokaista olemaan avoin sukupuolestaan tai seksuaalisesta suuntautumisestaan. Haluamme korostaa ehdotonta nollatoleranssia kaikelle syrjivälle käyttäytymiselle.

Jokaisella lapsella, nuorella, aikuisella, ikäihmisellä ja perheillä tulee olla yhdenvertainen oikeus yleisurheilla ja toimia lajimme parissa ylpeästi ja avoimesti aina aidosti omana itsenään.

Sitoudumme yhdessä yhdenvertaisuuden ja inklusiivisuuden arvojen vahvistamiseen. Lisäämme tietoisuutta sukupuolivähemmistöjen oikeuksista ja luomme kaikin tavoin avointa ja toinen toistaan kunnioittavaa ilmapiiriä, jossa jokainen uskaltaa olla oma itsensä.

Suomen Urheiluliitossa toimii eettinen valiokunta, joka käsittelee myös seksuaalivähemmistöihin liittyviä asioita ja yhdenvertaisuutta. SUL:n yleisurheilu.fi -sivustolta löytyy tietoa, miten toimia, jos kokee syrjivää tai epäasiallista käyttäytymistä ja linkit SUEKin ja Et ole yksin -hankkeen kanaviin, joissa kuka tahansa voi lähettää nimettömänä palautetta. Yleisurheilijat ry:llä on vastaava kanava osoitteessa https://www.yleisurheilijatry.fi/turvallinen-tila/.

Aurinkoista Pride viikkoa! Tehdään työtä yhdessä päivä yhdenvertaisuuden puolesta-vuoden jokainen päivä!

Riikka Pakarinen, puheenjohtaja,

Suomen Urheiluliitto

Topias Koukkula, puheenjohtaja

Yleisurheilijat ry

Jukka Latva-Rasku, puheenjohtaja

Suomen Urheiluliiton valmentajayhdistys ry.