Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi seuroille koronatukea, katso avustusta saaneiden listaus

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt 1 983 200 euroa korona-avustuksina urheiluseuroille. Avustuksen tavoitteena on lievittää koronapandemian seuroille aiheuttamia taloudellisia menetyksiä. Avustusta saivat myös useat yleisurheiluseurat.

Avustuksella turvataan urheiluseurojen toimintaa sekä lasten ja nuorten tavoitteellisen kilpa- ja huippu-urheilun edellytyksiä pandemian aiheuttamana poikkeusaikana. Avustusta sai 280 liikunta-ja urheiluseuraa.

Avustusta saa käyttää 1.6.2020 -31.1.2021 syntyneisiin toimitilojen vuokrista aiheutuneisiin kuluihin, sekä ohjaajien ja valmentajien palkkakuluihin. Hakemusten arvioinnissa otettiin huomioon vuonna 2020 seuroille ministeriöstä jaetut aikaisemmat avustukset.

Katso kaikki avustusta saaneet seurat