Oksanen: Vammaisurheilijan tie vammattomien kisoihin siloittui

Oksanen: Vammaisurheilijan tie vammattomien kisoihin siloittui

Vammaisen urheilijan osallistumismahdollisuus Suomen Urheiluliiton (SUL) kilpailuihin on herättänyt keskustelua parina viime vuonna. Kansainvälisen yleisurheiluliiton (IAAF) sääntöihin tuli hiljattain kohta, joka tarkentaa lajinjohtajan mahdollisuuksia sallia fyysisen vamman omaavan urheilijan osallistuminen vammattomien kilpailuihin nykyistä paremmin.

Sääntökohta on suoraan seuraava (125.10): Kun fyysisen vamman omaava urheilija kilpailee näiden kilpailusääntöjen alaisena, voi lajinjohtaja hänen kohdallaan tulkita lajin sääntöä tai sallia siihen joku tietty poikkeus (ei kuitenkaan sääntöön 144.3), jotta kyseinen urheilija voi osallistua. Poikkeama ei kuitenkaan saa olla sellainen, että se antaisi hänelle etua muihin kilpailijoihin nähden. Mikäli menettelyn oikeudenmukaisuudesta on epäilyksiä tai jos menettelystä protestoidaan, asia tulee siirtää tuomarineuvoston ratkaistavaksi.

HUOM: Tämän säännön tarkoituksena ei ole sallia opasjuoksijan käyttöä näkövammaisen urheilijan tapauksessa, jollei sitä ole erikseen sallittu kyseisten kilpailujen teknisissä määräyksissä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että lajinjohtajalle on annettu valtuudet päättää osallistumisesta ja myös mahdollisesta sääntöjen soveltamisen tarpeesta.

Esimerkkinä on käytetty juoksijaa, jolla on vain yksi käsi. Hän ei voi lähteä pikamatkalle siten, että molemmat kädet ottavat kiinni maahan. Tässä tapauksessa sääntöä voi soveltaa siten, että kun juoksijan hartialinja on suorassa, niin lähtö täyttää tarvittavat vaatimukset vaikkei toista kättä voikaan maahan laittaa.

Tuo kommentti apujuoksijasta voi tietysti vaikuttaa siihen, että ajatellaan että apujuoksijan käyttö on aina kielletty. Se tarkoittaa kuitenkin, että kunkin kilpailun kohdalla pitää miettiä, onko opasjuoksijan käytöstä haittaa.

 

”Kielteisiä päätöksiä tuntuu olevan helpompi tehdä”

Mitä pienemmästä kilpailusta on kyse, sitä helpommin opasjuoksijankin saa sovitettua mukaan lähtöön. Ehkä SM-tason kilpailuissa menee se raja, jossa voi olla vaikeampi sallia opasjuoksijan mukanaoloa.

Vaikka aiheesta on tiedotettu viime vuonna alueiden kautta, edelleen tuntuu olevan niin, että on helpompi tehdä kielteisiä päätöksiä. Vammainen urheilija voi osallistua vammattomien kilpailuihin. Säännöt eivät sitä estä ja tahtotila on, että osallistuminen tulisi olla mahdollista.

Suomessa on kaksi Vammaisurheiluliiton kansainvälistä tuomaria, joilta saa aina apua erityiskysymyksiin aiheeseen liittyen.

 

Pasi Oksanen

SUL:n kilpailuvaliokunnan puheenjohjaja

Mahdolliset kysymykset ja tiedustelut: oksanen.pasi@kolumbus.fi