Näin käytät valmennusrahastoa

Näin käytät valmennusrahastoa

Yleisurheilun Tuki -säätiö

 

Yleisurheilun Tuki -säätiön tarkoituksena on taloudellisesti tukea yleisurheilun hyväksi tapahtuvaa toimintaa maassamme. Säätiö on perustettu 2. päivänä marraskuuta 1953.

Säätiön alaisuudessa toimii tuloverolain mukaiset valmennus- ja urheilijarahastot. Valmennusrahaston tarkoituksena on hallita Suomessa yleisesti verovelvollisten yleisurheilijoiden aktiiviuran valmennus- ja urheilutoimintaa varten rahastoimia urheilemisesta saatuja tuloja. Urheilijarahaston tarkoituksena on hallita Suomessa yleisesti verovelvollisten yleisurheilijoiden rahastoimia urheilemisesta saatuja tuloja aktiiviuran jälkeistä käyttöä varten.

Säätiön asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu yksitoista jäsentä. Juoksevia asioita hoitaa asiamies. Säätiön hallitus kokoontuu toimintavuoden aikana sääntömääräisen kevätkokouksen lisäksi tarpeen mukaan.

Valmennus- ja urheilijarahastojen asioiden ja varojen hoitamista varten säätiön hallitus nimeää johtokunnan. Johtokuntaan kuuluu puheenjohtaja ja neljä muuta jäsentä, joista kaksi edustaa Suomen Urheiluliitto ry:tä ja kaksi urheilijoita.

 

KÄYTÄNNÖN OHJEITA VALMENNUSRAHASTON KÄYTTÄJILLE

Kolmikantasopimuslomake, Selvitys ulkomaantulosta  -lomake sekä matkalasku- ja päivärahalomake liitteenä sivun alalaidassa

Urheilijatulon käsite 

Urheilijat voivat rahastoida kahdentyyppisiä Suomessa saatuja urheilutuloja. Rahastoitavia urheilutuloja ovat välittömästi urheilutoiminnasta saadut tulot kuten palkintorahat, starttirahat ja esiintymispalkkiot urheilutapahtumissa sekä urheilijan, yhteistyökumppanin ja lajiliiton kolmikantasopimuksella saadut tulot.

Yksittäistä urheilijaa koskevat mainos- yms. sopimukset voi allekirjoittaa IAAF:n sääntöjen mukaan vain lajiliitto. Suomen Urheiluliiton käytäntö on ns. kolmikantasopimus, jolla yritys, urheilija ja lajiliitto sopivat keskenään urheilijan käytöstä mainonnassa. Rahastojen johtokunta on määritellyt yksittäisen sopimuksen minimisummaksi 500 euroa. Yli 500 euron sopimukset ohjataan valmennusrahastoon laskutuksen kautta. Sopimuksessa tulee ilmetä sovitun tukisumman lisäksi maksuaikataulu, laskutusosoite ja mahdollinen yhteyshenkilö. Sopimussumma on urheilijalle likvidiä, kun yhteistyökumppani on maksanut summan säätiön pankkitilille.

Mikäli sopimuskumppani haluaa suorittaa summan sopimuksen perusteella suoraan säätiön pankkitilille, käytetään seuraavaa pankkitiliä:

Saaja: Yleisurheilun Tuki
FI 59 5723 3310 0041 54

Viestiosassa ehdottomasti maininta: valmennusrahasto/ko. urheilijan nimi

Tätä samaa pankkitiliä käytetään myös niissa tapauksissa, kun urheilija saa kilpailun järjestäneeltä seuralta osallistumis- tai tulosbonuspalkkionsa.

Ulkomaisen urheilutulon maksamisen edellytykset ovat samat kuin kotimaisen tulon rahastoinnissa. Rahastoitava tulo on siis urheilutuloa, joka on sponsorituloa tai kilpailujen palkinto- ja starttirahoja. Sponsorisopimuksista on oltava kolmikantasopimus urheilijan, sponsorin ja lajiliiton kesken. Ulkomaisista palkinto- ja starttirahoista tulee aina olla selvitys. Selvitys ulkomantulosta, jonka urheilija antaa erillisen selvityslomakkeen avulla rahastoon (erillinen liite). Raha maksetaan ulkomailta suoraan rahaston tilille tilisiirtona. Maksutietoihin kirjataan urheilijan nimi. Jos raha on maksettu käteisellä urheilijalle tai managerille, tämä vaihtaa tarvittaessa valuutan ja tekee euromääräisen tilisiirron rahaston tilille kotimaassa.

Jos urheilija siirtää valmennusrahastoon ulkomailla jo lähdeverotettua tuloa, pidätettyä veroa ei voi laskea hyväksi verovuoden muista tuloista. Urheilijan ei näin ollen kannata siirtää valmennusrahastoon ulkomailla lähdeverotettua urheilutuloa, vaan ottaa ulkomaantulo verovuoden verotettavaksi tuloksi ja vaatia ulkomaille maksettu vero hyvitettäväksi kotimaan ansioverotuksessa.

Yleisurheilun Tuki -säätiön tilinumero ulkomailta:

IBAN: FI 59 5723 3310 0041 54
Swith: OKOYFIHH 

Rahastoitavaa urheilutuloa eivät lainsäädännön mukaan ole kaksikantasopimuksen mukaiset sponsoritulot, eivätkä seurojen ja liittojen valmennustuet.

Urheilu- ja muut tulot ovat urheilijalle veronalaisia, jos ne maksetaan suoraan urheilijalle. Tällöin maksaja huolehtii ennakonpidätyksestä ja muista lakisääteisistä pidätyksistä.

Varojen nostaminen valmennusrahastosta

Urheilijan tulee toimittaa kuitit, matkalaskut ja/tai päivärahahakemukset ensisijaisesti Yleisurheilun Tuki r.s.:n Bezala-palvelun kautta. Tunnuksia Bezalaan voi tiedustella osoitteesta valmennusrahasto@sul.fi. Tunnusten avaamista varten tarvitaan sähköpostiosoite, pankkitilin numero sekä henkilötunnus.
​Mikäli urheilija tekee kertaluontoisen noston rahastosta, voidaan kuitit poikkeuksellisesti toimittaa rahastoon sähköpostitse.

Huomioithan, että pankki- ja luottokorttimaksukuitista tulee käydä ilmi, mitä on ostettu. Myöskään verkkopankista saatu tosite ei yksinään riitä vaan siihen tulee liittää lasku tms. josta käy ilmi, että kyse on hyväksyttävä urheiluun liittyvä kulu.

Urheilija voi myös nostaa rahastovarojaan palkanluonteisena. Tällöin urheilijan tulee toimittaa voimassa oleva verokortti ja henkilötietonsa rahaston yhteyshenkilöille. Rahasto toimittaa ennakonpidätyksen, sitä vastoin työnantajamaksuja urheilijatulosta ei makseta.

Matkalaskuihin tulee kirjoittaa matkan tarkoitus (harjoitus, kilpailu, leiri, käynti/valmentajan tai sponsorin luona jne.), matkan alkamis- ja päättymisaika sekä matkareitti. Kun nostetaan päivärahoja tai kilometrikorvauksia, pitää ehdottomasti mainita myös kotoa lähdön ja kotiin paluun kellonajat. Myös majoituskuitteihin tulee merkitä aina matkan tarkoitus.

Ulkomaan päivärahat (www.vero.fi) määräytyvät lentokoneen tai laivan kotimaasta lähtö- ja kotimaahan paluuajankohdan (kellonajan) mukaan.

Verottomasti hyväksyttäviä kuluja

Verottomasti hyväksyttäviä kuluja ovat:
​- leirityksestä aikeutuneet kulut
– kilpailukulut, kuten ilmoittautumismaksut sekä majoitus- ja matkakulut
– harjoittelumatkoista aiheutuneet kulut
​- lajiin liittyvät kohtuulliset urheiluvälinehankinnat
– kuntosalin tai muut urheilupaikkojen käyttömaksut
​- hieronta- ja fysikaalisen hoiden kulut
​- tapaturmavakuutus, lisenssi- ja jäsenmaksut
​- lakisääteinen eläkevakuutusmaksu

Puolison/tyttö- tai poikaystävän kulut harjoitusleirillä ovat hyväksyttäviä, jos:

  • urheilija matkustaa ulkomaille ainoana lajin suomalaisena urheilijana
  • kyseisessä harjoituspaikassa ei ole muita suomalaisia urheilijoita ja näiden avustajia
  • urheilija tarvitsee avustajaa esimerkiksi ajanottoihin, hierontaan, nestetankkaukseen, tulkkaukseen tai muuhun urheilijan huoltoon
  • urheilija ei itse puhu vierasta kieltä
  • urheilijan puoliso voi toimia ammattitaitonsa ja kokemuksensa puolesta urheilijan huoltajana
  • urheilijalla ei ole mukanaan muita huoltajia.

Jos samalle leirille tai kilpailumatkalle samaan paikkaan matkustaa yhtä aikaa useampia saman lajin urheilijoita tai esimerkiksi urheilujoukkue, jokaisella urheilijalla ei voi olla omaa huoltajaa.

Osittain hyväksyttävät kulut

Osittain hyväksyttävät kulut ovat kuluja, jotka liittyvät lajin harjoitteluun ja kilpailuihin, mutta niitä käytetään myös yksityiselämässä, kuten:
​- puhelinkulut, kun korvaus perustuu selvitykseen puheluista. Korvattavia kuluja voivat olla soitot valmentajalle tai kilpailun järjestäjälle, mutta ei operaattorin kuukausi- ym. perusmaksut
​- maastopyörät, juoksumatot yms.
​- videokamera, tietokoneet yms.
​- lisäravinteet ja lääkkeet, joiden liitteenä tulee olla lääkärin määräys

 

Jotta urheilijalle ei tulisi epämiellyttäviä yllätyksiä, kannattaa kysyä ennen laitteen tms. hankintaa neuvoja liitosta osoitteesta valmennusrahasto@sul.fi.

Kulut, joita rahastosta ei voida korvata

​- asumiskulut, kuten esim. vuokra
​- ruoka- ja ravintolalaskut
– henkilökohtaiset hygieniatuotteet
– passin tai matkalaukun hankinta
– jatkuva matkavakuutus
​- vapaaehtoiset eläkevakuutusmaksut
– juhlapuvut tai matkat juhlatilaisuuksiin
​- tavanomaiset terveystarkastukset tai hammaslääkärikulut
​- polttoainekulut (kilometrikorvaus on korvaus auton käytöstä, mm. polttoainekulut) 

Huom!! Valmennusrahasto EI MAKSA URHEILIJALLE OSOITETTUJA OSTOLASKUJA ts. varustehankintoja urheiluliikkeestä tai maahantuojalta, hotelliyöpymisiä, hierojan tai fysikaalisen hoitolaitoksen laskuja tms. Ko. laskut tulee ensin maksaa itse, ja myöhemmin laskuttaa alkuperäistä kuittia vastaan rahastosta.

Maksamismenettely

Säätiö pyrkii normaaliajankohtina maksamaan urheilijan matkalaskut ja kulutositteet viimeistään kahden viikon kuluessa siitä, kun ne tehty sähköiseen kulu- ja matkalaskusovellukseen Bezalaan (www.bezala.com). Emme mielellään enää vastaanota toimistolle paperisia matka- ja kululaskuja.

Lomien ja tilikauden vaihtumisen johdosta rahaston maksut viivästyvät (heinäkuu ja vuodenvaihde).

Tiliote

Tiliotteen saa pyydettäessä osoitteesta valmennusrahasto@sul.fi.

Valmennuskate seuraavalle kalenterivuodelle ja urheilijarahasto

Urheilija voi kalenterivuoden lopussa jättää enintään 20.000 euroa valmennusrahastoon seuraavien vuosien valmennus- ja urheilukustannuksiin. Ylimenevä osa pitää nostaa rahastosta, ja siitä tehdään ennakonpidätys.

Verovuoden urheilutulon ollessa vähintään 9.600 euroa Yleisurheilun Tuki voi urheilijan pyynnöstä siirtää verotta maksimissaan 50% urheilutulosta, kuitenkin enintään 100.000 euroa vuosittaisesta valmennusrahastoon maksetuista tuloistaan urheilijarahastoon sitä varten tarkoitetulla lomakkeella. Lomakkeita saa säätiön asiamieheltä tai liiton taloussihteeriltä. Lomake tulee palauttaa asiamiehelle 15.12. mennessä.

Valmennusrahaston käyttöoikeuden päättyminen

Jos urheilijan valmennusrahastoon maksetut tulot jäävät kahtena perättäisenä vuotena alle 800 euroa, katsotaan urheilijaura päättyneeksi ja varat on nostettava pois. Jos ura jatkuu muutaman vuoden jälkeen, urheilija voi uudestaan jatkaa valmennusrahaston käyttöä. 

Yhteystiedot 

valmennusrahasto@sul.fi

Suomen Urheiluliitto ry
Valimotie 10
00380 HELSINKI