Muutoksia kansallisen tason yleisurheilijoiden erivapauskäytännössä

Jos urheilijan sairauden hoito vaatii urheilussa kielletyn aineen tai menetelmän käyttöä, urheilijan on haettava sitä varten erivapaus. Kaikki kansainvälisen tason tai kansainvälisiin urheilutapahtumiin osallistuvat urheilijat hakevat erivapauden iästä riippumatta kansainvälisen lajiliiton kautta.

Kansallisen tason urheilijat hakevat erivapauden SUEKilta (Suomen urheilun eettinen keskus). Yleisurheilun uuden tasomäärittelyn mukaan kaikki 7 pisteen rajan tehneet urheilijat kuuluvat tasomäärittelyn piiriin ja heidän tulee hakea erivapaudet etukäteen, jos sairauden hoito edellyttää kielletyn aineen tai menetelmän käyttöä.

Seitsemän pisteen raja vastaa entistä A-luokkaa. Pistetaulukko löytyy täältä: https://www.yleisurheilu.fi/sites/default/files/tulospisteet_2019_1.1_alkaen.pdf

Hätätilanteita lukuun ottamatta urheilussa kiellettyä lääkitystä tai hoitoa ei tule aloittaa ennen kuin sille on myönnetty erivapaus.

Pidä ajan tasalla olevat potilasasiakirja valmiina

Tasomäärittelyn ulkopuolella olevien urheilijoiden ei tarvitse hakea erivapautta etukäteen. Mahdollisen dopingtestin jälkeen heidän tulee kuitenkin hakea erivapautta takautuvasti osoittaakseen, että kiellettyjen aineiden tai menetelmien käytölle on ollut erivapauden myöntämiseksi edellytettävät lääketieteelliset perusteet.

Jos urheilijan sairauden hoito edellyttää kielletyn aineen tai menetelmän käyttöä, hänen on hyvä pitää ajantasaiset potilasasiakirjoilla aina valmiina.

Lisätietoa tasomäärittelystä ja erivapauden hakemisesta sekä Erkka-erivapauskone löytyy SUEKin nettisivuilta:

https://www.suek.fi/erivapaus