KOK haluaa dopingtestauksen pois liitoilta ja Wadan käsiin

Fredericks mukaan IAAF:n viiden hengen seurantaryhmään

Dopingtestauksen pitäisi olla kokonaan irrallaan lajiliitoista ja täysin Kansainvälisen antidopingtoimiston Wadan käsissä. Näin totesi Kansainvälisen olympiakomitean (KOK) Lausannessa kokoontunut Olympic Summit -kokous.

Lausannessa asiaa oli KOK:n hallituksen jäsenten lisäksi puimassa, urheilun lajiliittojen johtoa ja kansallisten olympiakomiteoiden edustajia.

Kokouksen julkilausumassa KOK kehottaa Wadaa tutkimaan mahdollisuutta ottaa keskeisen toimijan rooli dopingtestauksessa. Toimenpiteellä halutaan parantaa testaustoiminnan uskottavuutta. 

Ideana on, että Wada hoitaisi testauksen, mutta kurinpitopäätösten teko pysyisi nykyiseen tapaan kansainvälisten lajiliittojen käsissä.

Kansainvälisen yleisurheiluliiton (IAAF) johtaja Sebastian Coe oli yksi Lausannen kokoukseen osallistuneista lajiliittojen johtajista. Hän otti jo hiljattain vaalikampanjassaan näkyvästi esille ajatuksen yleisurheilun testauksen siirtämisestä itsenäisen, liitosta riippumattoman toimijan vastuulle.

Coe haluaa myös, että jatkossa positivisen testituloksen ja siitä napsahtavan rangaistuksen välinen aika lyhenee oleellisesti nykyisestä.

Wada ei ole ottanut kantaa KOK:n esitykseen, mutta aikoo käsitellä sitä työryhmässä, jossa on mukana myös KOK:n johtoa. 

Tällä haavaa Wada johtaa kansainvälistä antidopingtyötä ja akkreditoi testejä analysoivat laboratoriot, mutta ei itse tee varsinaista testaustyötä.