Dags för årets ärevarv!

Dags för årets ärevarv!

Nu är det tid igen för all idrottsvänner att göra en insats för friidrotten.  När man granskar fenomenet ärevarvet så kan man göra intressanta iakttagelser. Det första är att en stor del av föreningarna och pengarna kommer in från landsbygden. Orsaken är säkert den hårda konkurens mellan de olika idrottsformer som finns i städerna. Själv skulle jag också lyfta fram samhörigheten som finns ute på landsbygden som säkert är en bidragande orsak till de positiva resultaten.   

Ett annat fenomen som jag gärna skulle lyfta fram är den enorma insatsen de finlandssvenska föreningarna gör i ärevarvet. Om man analyserar resultaten från år 2014 och tittar på de 30 föreningar som inhämtat mest pengar via ärevarvet så hittar man 15 föreningar från distrikten ÖID, ÅID och NÅID. Om man tittar inom samma grupp på insamlade euron så är förhållandet ungerfär det samma, mera exakt 52 %. Vid närmare granskning ser man att dessa föreningar är till stor del också från landsbygden, men det är inte hela förklaringen. En annan bidragande förklaring är den kultur som finns inom de finlanssvenska idrottsföreningarna.  Denn postiva kultur har gett oss och kommer att ge oss i framtiden fina idrottsliga framgångar via våra finlanssvenska föreningar.

Ärevarvshälsningar, Mårten Beijar

Oheisen kolumnin kirjoittaja Mårten Beijar on Suomen Urheiluliiton hallituksen jäsen. Julkaisemme kolumnnin poikkeuksellisesti ruotsinkielisenä.